meniu

Me

meniu

Me
Me

DESPRE SPECIFICITATEA ARTISTICĂ. EXPERIENȚĂ, EVALUARE, FENOMEN

Autorul tezei de doctorat: ANDRIEȘ – ANTOANE P. DELIA (CV)

Data și ora susținerii: 25/09/2019, 2:00 pm

Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 19

Președinte comisie: Lect.univ. dr. BEDROS VLAD (CV)

Conducător Doctorat: Prof. univ. dr. RUXANDRA DEMETRESCU (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. ASLAM CONSTANTIN (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. BEJAN PETRU (CV)

Membru în comisie: Conf. univ. dr. RAȚIU MARA- VICTORIA (CV)