meniu

Me

meniu

Me
Me

CULOAREA ÎN GRAVURĂ

Autorul tezei de doctorat: RADU V. EVELINA – AURA (CV)

Data și ora susținerii: 02/03/2017, 12:00 pm

Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 10- GALERIA UNARTE

Președinte comisie: Conf.univ. dr. CEZAR ATODIRESEI (CV)

Conducător Doctorat: Prof. univ. dr. MIHAIL MĂNESCU (CV)

Membru în comisie: Conf. univ. dr. FLORIN STOICIU (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. ION BOGDAN LEFTER (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. VASILE MORAR (CV)