meniu

Me

meniu

Me
Me

“COSTUM DE PERFORMANCE – ARTĂ ÎN MIȘCARE”

Autorul tezei de doctorat: TICĂ ANTOANETA - RODICA (CV)

Data și ora susținerii: 23/09/2019, 2:00 pm

Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 - UNARTE BUC - AMFITEATRU

Președinte comisie: Conf.univ. dr. COSMIN PAULESCU (CV)

Conducător Doctorat: Prof. univ. dr. POPP RUCSANDRA (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. CIOATĂ – BARBU PAULA (CV)

Membru în comisie: (CV)

Membru în comisie: (CV)