meniu

Me

meniu

Me
Me

Constante expresive în desenul desenul noilor media și în cel renascentist

Autorul tezei de doctorat: MEDELEANU N. CONSTANTIN ADRIAN (CV)

Data și ora susținerii: 05/07/2018, 12:00 pm

Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 - UNARTE BUC - AMFITEATRU

Președinte comisie: Prof.univ. dr. ATODIRESEI CEZAR (CV)

Conducător Doctorat: Prof. univ. dr. cATAIIx BALESCU (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. VELESCU CRISTIAN ROBERT (CV)

Membru în comisie: Conf. univ. dr. MANCA$ CHRISTIAN (CV)

Membru în comisie: Conf. univ. dr. NEDELCU MARIUS (CV)