meniu

Me

meniu

Me
Me

Grădini paradisiace în tehnica mozaic

Autorul tezei de doctorat: ROȘCA S.F. SIMONA - TEODORA (CV)

Data și ora susținerii: 29/09/2017, 11:00 am

Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 - UNARTE BUC - AMFITEATRU

Președinte comisie: Conf. univ. dr. COSMIN PAULESCU (CV)

Conducător Doctorat: Prof. univ. dr. Marilena Preda Sdnc (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. Bogdan Severin Hojbotd (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. Jeno Bartos Mihaly (CV)

Membru în comisie: Conf. univ. dr. Stefan BAlici (CV)