meniu

Me

meniu

Me
Me

ARTELE VIZUALE BAZATE PE TIMP

Autorul tezei de doctorat: PLĂMĂDEALĂ V.MIHAI (CV)

Data și ora susținerii: 21/09/2019, 11:30 am

Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 - UNARTE BUC - AMFITEATRU

Președinte comisie: Prof.univ. dr. COSMIN PAULESCU (CV)

Conducător Doctorat: Prof. univ. dr. MARILENA PREDA SÂNC (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. RUXANDRA DEMETRESCU (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. MATEI BEJENARU (CV)

Membru în comisie: Conf. univ. dr. IOAN CAROL OPRIȘ (CV)