meniu

Me

meniu

Me
Me

ARTA CINETICĂ. DINAMICA FORMEI

Autorul tezei de doctorat: CREȚU ȘTEFĂNIȚĂ RADU (CV)

Lucrarea conţine elemente de originalitate. Tema lucrării a fost puţin cercetată şi există un număr redus de studii despre arta cinetică în România ceea ce face ca lucrarea să devină utilă atât pentru publicul larg cât şi în sistemul educaţional artistic de specialitate.

Data și ora susținerii: 05/12/2016, 11:00 am

Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 - UNARTE BUC

Președinte comisie: Conf.univ. dr. Cosmin Paulescu (CV)

Conducător Doctorat: Prof. univ. dr. Marilena Preda - Sânc (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. Morar Vasile (CV)

Membru în comisie: Prof.univ. dr. Ionescu Alexandra (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. Cristian Robert Velescu (CV)