meniu

Me

meniu

Me
Me

ARS IMERSA

Autorul tezei de doctorat: NISTOR S. CARMEN ELENA (CV)

Data și ora susținerii: 13/10/2017, 10:00 am

Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 - UNARTE BUC - AMFITEATRU

Președinte comisie: Prof. univ. dr. CEZAR ATODIRESEI (CV)

Conducător Doctorat: Prof. univ. dr. MIHAIL MĂNESCU (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. ASLAM CONSTANTIN (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. LEFTER ION BOGDAN (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. VASILE MORAR (CV)