meniu

Me

meniu

Me
Me

ARHIVA DE IMAGINI ŞI ARTA CONTEMPORANĂ. ANALIZA STRUCTURILOR EXPRESIVE ALE ARHIVELOR DIGITALE DE IMAGINE

Autorul tezei de doctorat: NAGY ANDREA (CV)

Data și ora susținerii: 26/04/2017, 12:00 pm

Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 10- GALERIA UNARTE

Președinte comisie: Prof. univ. dr. Cezar Atodiresei (CV)

Conducător Doctorat: Prof. univ. dr. CĂTĂLIN BĂLESCU (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. CRISTIAN ROBERT VELESCU (CV)

Membru în comisie: Conf. univ. dr. CHRISTIAN MANCAŞ (CV)

Membru în comisie: Conf. univ. dr. MARIUS NEDELCU (CV)