Universitatea Națională de Arte București

Anunț

25/01/2021

LISTA CU CANDIDATURILE DEPUSE CA REPREZENTANT AL CONDUCATORILOR DE DOCTORAT IN CADRUL CONSILIULUI STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT