meniu

Me

meniu

Me
Me

Anunț

16 martie 2020

Anunț

Având în vedere situația creată referitor la epidemia de Covid 19 și în conformitate cu recomandările Consiliul Național al Rectorilor, Consiliul de Administrație al Universității Naționale de Arte din București hotărăște:

1. Suspendarea integrală a activităților față în față cu studenții până la data de 23 aprilie 2020, cu posibilitatea de prelungire;
2. Suspendarea tuturor manifestărilor și evenimentelor programate în perioada de mai sus, acestea urmând a fi reprogramate;
3. Toate deplasările profesorilor sau studenților fixate în perioada 16.03-23.04 2020 se suspendă;
4. Activitatea personalului didactic și nedidactic se va desfășura după programul normal de lucru;
5. Serviciile administrative vor lua măsuri pentru igienizarea tuturor spațiilor;
6. Activitățile didactice se vor reorganiza în regim on-line, fie prin înscrierea prezentărilor de curs pe site-ul universității fie prin utilizarea de aplicații specifice de tipul google classroom pentru prezentare, seminarii, verificare, corectură etc. În acest context:

  • Cadrele didactice au obligația de a asigura încărcarea sau transmiterea on-line a suportului de curs și a materialelor bibliografice;
  • Decanii facultăților, directorii de departamente și coordonatorii grupelor au obligația de a monitoriza acest proces
  • Decanii facultăților vor transmite rectoratului săptămânal situația desfășurării cursurilor;
  • Activitățile care nu se pot desfășura în acest regim urmează a fi reprogramate.

7. Deciziile ulterioare ale Consiliului de Administrație urmează a fi afișate pe site-ul universității.

RECTOR,
prof. univ.dr. Cătălin Bălescu

Descarcă ANUNȚUL