meniu

Me

meniu

Me
Me

Anunț scoatere la concurs post auditor gr. I

AN U N Ţ

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE ANUNŢĂ SCOATEREA LA CONCURS1 POST DE AUDITOR GR.I (PERIOADA NEDETERMINATA)

1. DOCUMENTE SOLICITATE ÎN VEDEREA INTOCMIRII DOSARULUI DE CONCURS:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului institutiei (formular care se gasește pe site-ul www.unarte.org, rubricanoutăți-resurse umane), înregistrată la registratura instituției ;
 • copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • în cazul în care candidatul si-a schimbat numele, copii după documente care atestă schimbarea numelui-certificat de căsătoriesau dovada schimbării numelui;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (specializări), precum și copiile documentelor care atestă îndeplinireacondițiilor specifice postului. Diplomele universitare (licență, master, studii aprofundate) vor fi însoțite de foile

  matricole/suplimente la diplomă;

 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau adeverință care să ateste vechimea în muncă/specialitatea studiilor;
 • cazier judiciar sau o declarație pe prorie răspundere că nu are antecedente penale. Candidatul declarant admis la selecțiadosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere , are obligația de a completa dosarul de concurs cu

  originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului ;

 • adeverință medicală care să ateste că este apt de muncă eliberată de medicul de familie cu cel mult 6 luni anterior derulăriiconcursului ;
 • curriculum vitae în format European – semnat și datat ;
 • recomandare de la ultimul loc de munca;
 • actele se vor prezenta în original la Direcția Resurse-Umane în vederea verificării conformității copiilor cu acestea;
 • termenul limita de depunere dosar este de 20 februarie 2019, ora 1200dosarul de concurs se depune in perioada 07.02.2019-20.02.2019 (de luni până joi între orele 0900-1530, vineri între orele 0900-1330) la sediul universitatii din str.Gral Budisteanu nr.19, sector 1, persoana de contact: Moise Nicoleta – administrator financiar.Informatii suplimentare la telefon: 021/312.72.84
  2. CONDITII GENERALE SI SPECIFICE NECESARE:

  2.1.Conditii generale:
  In vederea inscrierii la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa aiba cetatenia romana, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului EconomicEuropean si domiciliul in Romania;
 • sa cunoasca limba romana scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;
 • sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 • sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliebrată demedicul de familie sau unitățile sanitare abilitate ;
 • sa indeplineasca conditiile de studii prevazute de lege și, după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelorpostului scos la concurs;
 • sa indeplineasca conditiile specifice pentru ocuparea functiei ;
 • nu a fost condamnat/a pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sauin legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite

  cu intentie, care l-ar face/ar face-o incompatibil/a cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;2.2.Conditii specifice:

 • studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;
 • atestat de auditor intern;
 • vechime de minim 10 ani în muncă
 • vechime de minim 5 ani în domeniul postului;
 • cunostințe de operare calculator: Word ,Excel
  3. TIPUL PROBELOR: SCRISĂ/INTERVIU
  4. LOCUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI: la sediul universitatii din str.G-ral Budisteanu nr.19, sector 1 , BucurestiSelectia dosarelor de concus se va desfasura in data de 21.02.2019, iar rezultatele selectiei se vor afisa la sediul universitatii si pe site-ul universitatii în data de 21.02.2019.
  Probă scrisă va avea loc în data de 28.02.2019, ora 0900 – constă în testarea cunostintelor de legislatie specifica locului de munca.Rezultatele la proba scrisa se vor afisa la sediul universitatii si pe site-ul universitatii in data de 28.02.2019.
  Interviul va avea loc în data de 04.03.2019, ora 0900 – in cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.Interviul se va desfasura pentru candidatii declarati „admisi” la proba scrisa, dupa afisarea rezultatelor la proba anterioara.
  Rezultatele finale ale concursului se vor afisa in data de 08.03.2019.INFORMAŢII SUPLIMENTARE LA TELEFON 021/312.72.84

  Str.G-ral Budisteanu nr.19 / RO – 010773 Bucuresti, Sector 1 /
  Fax + (40) 21 312 54 29 / Tel + (40) 21 312 72 84, cod fiscal 4602033 resurseumane@unarte.org / www.unarte.org

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, sunt de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services