Universitatea Națională de Arte București

Me

Anunț privind examenul pentru acordarea Gradului Didactic II sesiunea din august 2019

 

Desfășurare:

-în zilele 28 și 29 august, începând cu orele 9:00;

-în str. Budișteanu, nr.19, etaj 3, sala 45

Probe de examen:

 1. Metodica predării specialității (cu abordări interdisciplinare și de creativitate) examen scris, 28 august, ora 9:00
 2. Pedagogie (cu elemente de psihologie și sociologia educației) examen oral, 29 august, ora 9:00

Tematica și bibliografia se află în acest document în paginile următoare (pentru ambele probe de examen)

 

Taxa pentru procesarea dosarului este în valoare de 50 lei și se poate achita astfel:

 1. în contul de trezorerie

Titular cont: Universitatea Națională de Arte C.U.I./ C.I.F. 4602033

RO35TREZ70120F330500XXXX
Deschis la: Trezoreria Statului Sector 1

 1. la orice sucursală/ agenție BCR; plată în numerar

cont  IBAN: RO06RNCB0072039062550016Anunt + Tematica – GRADUL DIDACTIC II 2019

La efectuarea plății e necesar să declarați corect următoarele:

Nume, Prenume, CNP, taxă înscriere Grad II

Chitanța doveditoare va fi depusă la secretariatul DPPD, înainte de examen

Universitatea Națională de Arte, București

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

 

Metodica predării specialității (cu abordări interdisciplinare și de creativitate)

Probă scrisă

Tematică

 • Proiect interdisciplinar de constituire, dezvoltare și valorificare în scop educativ a patrimoniului mobil. Implicarea elevilor în ateliere interactive de conservare și restaurare a patrimoniului local și/ sau regional.
 • Forme și tipuri de activități didactice în spațiul muzeal și expozițional.
 • Propuneri de teme/ aplicații în domeniul educației plastice ce pot fi valorificate simultan prin diferite tipuri de limbaj (vizual, verbal, nonverbal) având ca repere principiile creativității, interdisciplinarității și interactivității .
 • Modalități de valorificare a creațiilor artistice plastice ale elevilor: galeria școlii, galeria de artă, expoziția virtuală, spații neconvenționale de expunere.
 • Rolul Școlii de la Bauhaus în derularea unor Programe de creativitate. Concepte novatoare, rezultate și ecouri reflectate în programele școlare în vigoare la disciplina Educație vizuală/ Educație plastică.
 • Metode și procedee didactice la disciplina Educație plastică/ Educație vizuală: metode didactice generale aplicate disciplinei, metode sau procedee specifice disciplinei. Metode și procedee didactice de stimulare a potențialului creativ al elevilor.
 • Metodologia predării și studierii noțiunilor de Istoria artelor. Exemplificări prin intermediul unor aplicații de specialitate, exerciții-joc, proiecte compoziționale libere, individuale sau colective.
 • Educația estetică școlară prin intermediul operei de artă contemporane.
 • Elemente de proiectare didactică. Condițiile generale ale proiectării didactice la disciplina Educație plastică/ Educație vizuală. Etapele proiectării didactice. Proiectul de activitate, scenariul didactic. Exemplificări.
 • Metode, tehnici, procedee și instrumente de evaluare a rezultatelor și a progreselor școlare la disciplina Educație plastică/ Educație vizuală. Criterii de evaluare. Autoevaluarea.
 • Abordări moderne în procesul de învățământ pentru educația artistică din perspectiva interdisciplinarității și a transdisciplinarităţii.
 • Metode didactice utilizate în predarea–învățarea interdisciplinară. Exemplificări.
 • Didactica utilizării mijloacelor de învățământ în cadrul activităților artistice plastice școlare.
 • Stadii de lucru în creația artistică plastică școlară, flexibilizarea și individualizarea timpului de lucru. Propuneri de optimizare a activităților didactice din această perspectivă.
 • Modalități de proiectare și organizare optimă a spațiilor de lucru/ ateliere destinate activităților de arte în școli generale, licee și licee vocaționale. Atelierul de arte vizuale: particularități constructive și funcționale.
 • Educația și comunicarea vizuală ca învățare gramaticală, ca învățare tehnologică și ca învățare exploratorie.
 • Creativitatea vizuală – aplicații de specialitate. Factori care pot bloca creativitatea vizual-plastică a elevilor.
 • Proiect educațional cu tema: Orașul meu – trecut și prezent. Observația, percepția și analiza critică a mediului construit, reactualizarea unor epoci trecute și remodelarea spațiului cotidian prin intermediul artelor vizuale și a arhitecturii.
 • Creație și creativitate digitale. Utilizarea basic și creativ-avansată a T.I.C.. Descrierea unor procedee și tehnici digitale în analiza pe imagine și interpretarea acesteia.
 • Rolul materialelor, tehnicilor și instrumentelor de lucru în studiul desenului, formelor și al culorii.
 • Abordări interdisciplinare în studiul armoniei liniare și cromatice, în organizarea compozițională ritmică a formelor.
 • Analogii între: forme, structuri ale naturii – forme, structuri artistice – forme, structuri utilitare Compoziția – modalitate de organizare a elementelor de limbaj vizual și a mijloacelor de expresie într-un sistem unitar, echilibrat și armonios.
 • Modalități de valorificare educativă, interdisciplinară a formelor, a limbajelor și a practicilor specifice artei contemporane.
 • Predarea și învățarea conceptului de formă în artele vizuale: Johannes Itten și teoria formelor; Paul Klee și energia formelor; Wassily Kandinsky cu formă și culoare. Dinamica formei (ritmul, echilibrul simetric și asimetric). Deformări expresive: anamorfoze.
 • Predarea și învățarea conceptului de culoare ca element de limbaj vizual. Game cromatice. Dominanta cromatică. Contraste, armonie și acorduri cromatice.
 • Repere interdisciplinare în predarea și exersarea structurilor compoziționale organizate pe baza raportului armonic al Secțiunii de aur.
 • Contribuții românești în domeniul teoriei despre culoare și al tehnicilor tabloului. Influența acestora în pedagogia artei.
 • Predarea și învățarea conceptului de structură: relația funcție–formă–structură în natură. Structuri organice și anorganice. Structuri compoziționale. Transformarea structurilor naturale în structuri geometrico-plastice.
 • Dezvoltarea unui proiect de ambient, de la conceptualizare, idei, schițe de idei, variante compoziționale, până la produsul finit. Influențe educative asupra dezvoltării copiilor și tinerilor.
 • Metode digitale și tradiționale de reprezentare în designul de interior/ designul de produs/ designul grafic. Specificul pedagogic al acestora.
 • Analiza conținuturilor programelor și manualelor de educație plastică/ educație vizuală în contextul formării unor competente, centrării pe stimularea creativității și educația multiculturală.
 • Jocul cu reguli (gramaticale și/ sau tehnologice) și procedee de compunere liberă în educația vizuală.
 • Îndrumarea diferențiată și individuală, personalizată a elevilor; modalități de stimulare a personalității lor creative.
 • Personalități marcante ale artelor și pedagogiei artelor din România în a doua jumătate a secolului XX.
 • Anii ’80 în arta românească; generația „80”. Exemplificări prin activități didactice specifice.
 • Tendințe și orientări stilistice în arta românească după anul 1990. Exemplificări prin activități didactice specifice.
 • Curente și tendințe în arta universală din a doua jumătate a secolului XX. Exemplificări prin activități didactice specifice.
 • Kitsch-ul în cotidian și arta de consum. Implicații sociale și educative. Exemplificări prin activități didactice specifice

Bibliografie recomandată:

 

Amabile, Teresa, Creativitatea ca mod de viață, Editura Știință & Tehnică, București, 1997

Argan, Giulio Carlo, Walter Gropius și Bauhaus-ul, Editura Meridiane, București, 1976

Argan, G. C., Arta modernă, Editura Meridiane, București, 1982

Arnheim, Rudolf, Arta și percepția vizuală, Editura Polirom, Iași, 2011

Bentkowska-Kafel, A.; Cashen, T.; Gardiner, H., Digital art history: a subject in transition, Intellect Books Ed., Bristol, 2005

Botez-Crainic, Adriana, Istoria artelor plastice. Antichitatea și Evul Mediu, vol. I, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2004

Botez-Crainic, Adriana, Istoria artelor plastice. Renaștere, manierism, baroc, vol. II, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2011

Botez-Crainic, Adriana, Istoria artelor plastice. Clasicism, rococo, vol. III, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2004

Botez-Crainic, Adriana, Istoria artelor plastice. Arta modernă și contemporană, vol. IV, Editura Niculescu, București, 2001

Botez-Crainic, Adriana, Arta românească modernă și contemporană, Editura Sigma, București, 2000

Bouleau, Charles,  Geometria secretă a pictorilor, Editura Meridiane, București, 1978

Brion, M., Arta abstractă, Editura Meridiane, București, 1972

Cassou, Jean, Panorama artelor plastice contemporane, vol. I, II, Editura Meridiane, București, 1971

Cerghit, Ioan, Metode de învățământ, (eBook), Editura Polirom, Iaşi, 2011

Cioca, V., Imaginea și creativitatea vizual-plastică, Editura Limes, Cluj-Napoca, 1997

Cioca, V., Jocul de-a arta, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2007

Ciolan, Lucian, Învățarea integrată. Fundamente pentru un curriculum interdisciplinar, Editura Polirom, Iași, 2008

Craft, A., Creativity and early years education, Editura Continuum, London–New York, 2008

Curinschi-Vorona, G., Introducere în arhitectura comparată, Editura Tehnică, București, 1991

Gompertz, Will, O istorie a artei moderne, Editura Polirom, Iași, 2014

Granaci, Lidia, Educația prin joc: Teorie și practică, Editura Epigraf, Chișinău, 2010

Hardy, Tom (ed.), Art Education in a postmodern world, Intellect Books, Bristol, 2006

Hasan, Yvonne, Paul Klee și pictura modernă, Editura Meridiane, București, 1999

Hrib, D.,R.; Ciobanu, R.,; Tudorie, A.; Teodorescu, R.; Serfӧzӧ, A.,I.; Vonica, G.; Sabin, A., L., Pedagogie muzeală: un program de succes, Editura Altip, Alba-Iulia, 2011

Itten, J., The Art of Color, Van Nostrand Reinhold Company,New York, 1973

Kandinsky, W.,  Spiritualul în artă, Editura Meridiane, București, 1994

Király, Aurora (coordonator), Fotografia în arta contemporană. Tendințe în România, după 1989, Editura UNArte, București, 2006

Mèredieu, F., Arta și noile tehnologii – arta video, arta digitală, Grupul editorial RAO, București, 2005

Manolescu, M. Teoria și metodologia evaluării, Editura Universitară, București,  2010

Nanu, A., Vezi? Comunicarea prin imagine, Editura SaeculumVizual, București, 2002

Neacșu, I. (coordonator); Ciolan, L.; Cristea, S.; Moldoveanu, M.; Pânișoară, O.; Rafailă E., Metode de formare în didactica specialității, Editura Matrix Rom, București, 2013

Nicolescu, Basarab, Transdisciplinaritatea. Manifest, Editura Polirom, Iași, 2010

Oprea, C. L., Strategii didactice interactive, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2008

Panofsky, Erwin, Artă și semnificație, Editura Meridiane, București, 1980

Pânișoară, Ion-Ovidiu, Profesorul de succes: 59 de principii de pedagogie practică, Editura Polirom, Iași, 2009

Petrescu, Paloma; Pop, Viorica, Transdisciplinaritatea – o nouă abordare a situațiilor de învățare, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2007

Preda Sânc, Marilena, Arta video-digitală, Editura Coresi, București, 2005

Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, ediția a IV-a, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2008

Roco, Mihaela, Creativitate și inteligență emoțională, Editura Polirom, Iași 2004

Ruhrberg, K.; Schneckenburger, M.; Frike, C.; Honnef, K.; Walther Ingo F. (ed.), Art of the 20th Century, Taschen, 2005

Şușală, Ion, Educația vizuală de bază. Sinteze, Editura Star Tipp, Slobozia, 2003

Toma, Iulian, Muzeul contemporan. Programe educaționale, Editura Institutul European, Iaşi, 2007

Toma, Iulian-Dalin, Didactica disciplinei Educație plastică/ Educație vizuală, Editura Matrix Rom, București, 2013;

Vlasiu, Ioana, Anii ’20. Tradiția și pictura românească, Editura Meridiane, București, 2000

Wands, B., Art of the digital age, Thames & Hudson Ed., New York, 2006

***Dicționar de artă – forme, tehnici, stiluri artistice, Editura Meridiane, București, 1998

*** Dictionary of Art, edited by Jane Turner, Oxford Univerity Press, 2nd edition 2003, vol. 1-34

http://www.cimec.ro/

 

Universitatea Națională de Arte, București

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Pedagogie (cu elemente de psihologie și sociologie a educației)

Probă orală

Tematică

 

 • Caracteristici ale psihicului uman relevante pentru educație
 • Importanța educației pentru formarea unor personalități libere, responsabile și creative
 • Ce înseamnă, pentru educație, independența copilului și care sunt efectele lipsei acesteia
 • Ce rol are profesorul în formarea independenței copiilor
 • Practici nocive care afectează actul educativ (condiționarea, recompensa–pedeapsa, manipularea, impunerea). Consecințe și remedii
 • Etape ale dezvoltării umane și nevoi educative specifice fiecăreia
 • Rolul educației în îmbinarea echilibrată a resurselor umane: fiziologice, afective, intelectuale, artistice și sociale
 • Schimbări ale mediului familial, social și cultural care influențează educația școlară precum și predarea artelor vizuale în școală
 • Relația dintre: așteptările educatorilor – oferta mediului social – aspirațiile copiilor și tinerilor
 • Rolul imaginației și al creativității în învățare.
 • Importanța jocului didactic în stimularea manifestării creative a copiilor și a tinerilor
 • Ocrotirea spontaneității native specifice și stimularea creativității în domeniul artelor plastice a copiilor și tinerilor
 • Metode și tehnici psiho-pedagogice care pot fi utilizate pentru deblocarea creativității vizual-plastice a copiilor și tinerilor
 • Educația formală, nonformală și informală. Raportul dintre acestea
 • Caracteristici ale educației disciplinare, interdisciplinare și transdisciplinare. Aplicații posibile în școală
 • Arta plastică în interdisciplinaritate. Legături posibile cu muzica, istoria, geometria, anatomia, caligrafia, literatura etc.
 • „Inteligența multiplă” (H. Gardner) și importanța acestui concept pentru învățarea transdisciplinară
 • Componente ale curriculum-ului școlar. Competențe specifice domeniului artelor vizuale
 • Curriculum explicit – curriculum aplicat – curriculum ascuns în educația prin arte vizuale
 • Inovare curriculară. Surse, nevoi, modele și practici
 • Dificultăți în trecerea de la un sistem școlar axat pe obiectivele disciplinei la unul axat pe competențele cursantului
 • Metode și tehnici moderne ce pot fi folosite în școală pentru formarea competențelor de exprimare în artele plastice și vizuale
 • Caracteristici ale comunicării didactice în educația vizuală
 • Metode și tehnici contemporane de predare–învățare–evaluare în educația prin arte vizuale
 • Fundamentul psihopedagogic al formării independenței în gândirea și exprimarea copiilor și tinerilor prin intermediul artelor plastice și vizuale
 • Caracteristici de bază ale profesorului contemporan (competențe psiho-pedagogice împlinire profesional-artistică, maturitate afectivă).
 • Rolul educativ al exemplului personal pe care îl oferă profesorul. Rolul reflexivității în profesia didactică
 • Responsabilitatea profesorului de artă în afirmarea și dezvoltarea competențelor artistice ale copiilor și tinerilor
 • Caracteristici de bază ale relației educative: siguranță, consistență, competență, autoritate, libertate, dezvoltare personală, perspectivă
 • Modalități didactice specifice pentru tratare educativă a fiecărui copil și tânăr, în mod individual, prin raportare la propria evoluție și nu prin comparare (cu colegii, cu un ideal de elev sau cu repere abstracte)
 • Funcțiile principale ale evaluării în școala contemporană: de învățare, de autocunoaștere, de autoevaluare, de stimulare a potențialului, de motivare intrinsecă, de îmbunătățire a procesului didactic
 • Evaluare – tipuri de evaluare, metode de evaluare, erori de evaluare

Bibliografie recomandată:

 

Abric, J.C., Psihologia comunicării. Teorii și metode, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2002

Ailincăi, Cornel, Introducere în gramatica limbajului vizual, Editura Polirom, Iași, 2010

Albu G., Introducere într-o pedagogie a libertății: Despre libertatea copilului și autoritatea adultului, Editura Polirom, Iași, 1998

Antonesei, Liviu, O introducere în pedagogie, Dimensiunile axiologice și transdisciplinare ale educației, Editura Polirom, Iași, 2002

Ausubel, P.D., Robinson, G.F., Învățarea în scoală. O introducere în psihologia educațională Editura Didactică și Pedagogică, București, 1981

Bocoş, M., Teoria și practica cercetării pedagogice, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2007

Bowlby, J., O bază de siguranță, Editura Trei, București, 2011

Brazelton, B., Greenspan, S., Nevoile esențiale ale copiilor, Editura Trei, București, 2013

Cerghit, I.; Neacșu, I.; Negreţ–Dobridor, I.; Pânișoară, I.O., Prelegeri pedagogice, Editura Polirom, Iaşi, 2001

Ciolan, L, Învățarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar, Editura Polirom, Iași, 2008

Clerget, Stephane Criza adolescenței. Căi de a o depăși cu succes, Editura Trei, București, 2008

Cocoradă, Elena, Introducere în teoriile învățării, Editura Polirom, Iași, 2010

Cristea, G.C., Psihologia educației, Editura Coresi, București, 2002

Dewey, J., Fundamente pentru o știință a educației, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1991

Farca, Speranța, Independența copilului, Editura Humanitas, București, 2018

Farca, Speranța, Cum întâmpinăm copilul ca părinți, bunici, medici și educatori, Editura Trei, București, 2011

Gardner, H. & Davis, K. The App Generation: How Today’s Youth Navigate Identity, Intimacy, and Imagination in a Digital World, Yale University Press, 2013

Hattie, John, Învățarea vizibilă. Ghid pentru profesori, Editura Trei, București, 2014

Hart, Sura; Kindle Hodson, Victoria, Ora de comunicare nonviolentă. Un proces de predare și învățare bazat pe relaționare, Elena Francisc Publishing, București, 2006

Illeris, Knud (coord.), Teorii contemporane ale învățării, Editura Trei, București, 2014

Khan, S., O singură școală pentru toată lumea. Să regândim educația, Editura Publică, București, 2013

Manolescu, M. Teoria și metodologia evaluării, Editura Universitară, București,  2010

Mucchielli, Alex, Arta de a comunica, Editura Polirom, Iași, 2005

Păun, E. Potolea, D. (coordonatori), Pedagogie. Fundamentări teoretice și demersuri aplicative, Editura Polirom, Iaşi, 2002

Popa, Nicoleta Laura; Antonesei, Liviu; Labăr, Adrian Vicenţiu, Ghid pentru cercetarea educaţiei, Editura Polirom, Iaşi, 2009

Potolea, D.; Neacșu, I.; Iucu, R..; Pânișoară, I.O., Pregătirea psihopedagogică – Manual pentru definitivat și gradul didactic II, Editura Polirom, Iaşi, 2008

Rayner, Eric; Joyce, Angela; Rose, James; Twyman, Mary, Chilow, Cristopher, Psihodinamica dezvoltării umane, Editura Trei, București, 2013

Robinson, K. O lume ieșită din minți. Revoluția creativă a educației, Editura Publică, București, 2013

Stan, E., Pedagogie postmodernă, Institutul European, Iaşi, 2004

Stoica-Constantin, A., Creativitatea, Institutul European, Iaşi, 2004

Vatavu, Naiana, Artterapia, Editura SPER, București, 2015

Watzlawick, Paul; Beavin Bavelas, Janet; Jackson, Don, Comunicarea umană. Pragmatică, paradox și patologie, Editura Trei, București, 2014

Winnicott, D.W., Jeu et réalité, Edition Gallimard, Paris, 1971

http://speranta.farca.ro/category/educatie/

 

 

 

 

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, sunt de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services