Universitatea Națională de Arte București

Caută
Close this search box.
01/10/2023

Anunț selecție Erasmus – mobilități ce se vor desfășura in semestrul 2 al anului universitar 2023-2024

La selecția pentru mobilități de studiu pot participa studenții anului 2 Licență și anul 1 Master. Doctoranzii și studenții anilor terminali (3 Licență, 2 Master) pot aplica doar pentru mobilități de practică.

ÎN PERIOADA 04 – 13 OCTOMBRIE 2023 VA AVEA LOC DEPUNEREA  DOSARELOR PENTRU SELECȚIA OCTOMBRIE 2023 (mobilități de
studiu și practică în semestrul 2 al anului universitar 2023-2024).

 

DEPUNEREA DOSARELOR SE VA FACE LA BIROUL ERASMUS+
(INCINTA FADD, LÂNGĂ AMFITEATRU)
DOAR ÎN INTERVALUL ORAR 11:00-15:00 (L-J), 10:00 – 13:00 (V).

La selecția pentru mobilități de studiu pot participa studenții anului 2 Licență și anul 1 Master. Doctoranzii și studenții anilor terminali (3 Licență, 2 Master) pot aplica doar pentru mobilități de practică.
Anul 1 Licență poate participa la selecția din luna martie pentru anul univ. 2024-2025

DOCUMENTE NECESARE

  • FORMULAR APLICAȚIE – Formularul se descarcă de pe pagina de internet Erasmus+ (www.erasmus.unarte.org / secțiunea DOCUMENTE). În formular numiți 3 universități, în ordinea preferințelor (lista actualizată se găsește la avizierul biroului Erasmus+ și pe site).
  • CV EUROPASS, MAXIM 2 PAGINI, ÎN LIMBA ENGLEZĂ;
  • RECOMANDARE DE LA PROFESORUL COORDONATOR, SEMNATĂ/AVIZATĂ ȘI DE DIRECTORUL DE DEPARTAMENT (*modelul de recomandare îl găsiți tot pe pagina de internet Erasmus: www.erasmus.unarte.org secțiunea DOCUMENTE);
  • PORTOFOLIU DIGITAL (între 20-30 lucrări, format PDF, maximum 15MB, trimis pe e-mail: erasmus@unarte.ro, *nu trimiteți prin wetransfer sau ca link); Studenții de la ITA și Conservare- Restaurare vor prezenta și/sau un proiect de max.5 pagini.
  • 2 FOTOGRAFII TIP C.I. SAU PAȘAPORT;
  • COPIE C.I.;
  • DOVADĂ COMPETENȚE LINGVISTICE (copie diplomă bacalaureat sau altă diplomă echivalentă);
  • DOSAR din carton cu dispozitiv metalic de încopciere;
  • Acord de prelucrare a datelor (se descarcă din secțiunea Documente de pe site)

NU SE PRIMESC DOSARE INCOMPLETE.

CONTACT: E-mail: erasmus@unarte.ro

Tel: 021 529 6602