Departamentul Pictură a fost unul dintre pilonii fundamentali pe care s-a construit de-a lungul istoriei sale îndelungate învăţământul artistic academic din Bucureşti, rămânând şi astăzi una dintre cele mai importante catedre ale Universităţii Naţionale de Arte.

Începând cu Theodor Aman, întâiul director al primei şcoli superioare de artă, şi până în prezent, Departamentul Pictură a educat şi format o întreagă pleiadă de artişti care au contribuit substanţial prin opera lor la îmbogăţirea patrimoniului naţional, şi (de ce nu) universal.

Ioan Andreescu, Ştefan Luchian, Gheorghe Petrașcu, Camil Ressu, Corneliu Baba, Alexandru Ciucurencu, Ion Bitzan, Florin Mitroi, foşti studenţi sau profesori ai şcolii de Arte Frumoase din Bucureşti, sunt doar câteva nume cu certă rezonanţă în istoria artei româneşti.

După o lungă perioadă de ingerinţe politice grosolane, anul 1990 a fost începutul racordării învăţământului artistic din Bucureşti la tradiţia interbelică, precum şi al începutului resincronizării cu tradiţia liberală şi democratică europeană.

După 1990 au fost cooptaţi în noul corp profesoral artişti cu vizibilitate şi deschidere pedagogică. Să-i numim: Gheorghe Anghel, Ştefan Câlția, Florin Ciubotaru, Marin Gherasim, Sorin Ilfoveanu şi alţii.

Diversitatea opţiunilor pedagogice are în ansamblu un caracter formativ, cursurile urmărind dezvoltarea deprinderilor specifice artelor vizuale, precum şi crearea bazei înţelegerii profunde a spaţiului cultural contemporan.

Cursurile urmăresc şi contribuie la efortul de sincronizare a artelor vizuale româneşti cu preocupările contemporane internaţionale, precum şi la stimularea formării în cele din urmă a propriului limbaj plastic al viitorului profesionist.

Simpozioanele şi expoziţiile organizate în diverse spaţii publice şi galerii constituie o firească prelungire a activităţii pedagogice din timpul anilor de studiu.

Another East – Expoziția Departamentului Pictură la New York, organizată în parteneriat cu Institutul Cultural Român,

Expoziția va fi deschisă în perioada 18.05.2019 – 09.06.2019, la RIVAA Gallery, New York, SUA.

Concurs adresat tuturor studenților UNArte

Lucrarea trebuie să fie un omagiu adus lui Rembrandt, la 350 de ani de la moartea sa. Studenții sunt invitați să trimită până la data de 31 MAI pe adresa BKR-PCZ@MINBUZA.NL imagini cu lucrările lor.

Studii de licență

Anul 1

Tehnici de reprezentare plastică – bazele compoziţiei şi analiza limbajului vizual

Cursul abordează problema compoziţiei prin prisma multitudinii de accepţiuni pe care această noţiune a dobândit-o în ¬decursul timpului şi în creaţia multor artişti, repere ale istoriei artei. Aşadar nu se încearcă o definire a compoziţiei, ci o parcurgere liberă a mai multor puncte de vedere referitoare la acest subiect.

Tehnici de reprezentare plastică – bazele culorii

Se urmăreşte clarificarea termenilor specifici picturii: contrastul, armonia, modeleul şi modulaţia, intensitatea, saturaţia şi a potenţialului expresiv conţinut în aceste noţiuni. Abordarea şi înţelegerea termenilor de mai sus se face aplicând câte un concept – problema plastică unei teme de studiu. În aceste prime două semestre ale studiului culorii, temele au ca suport principal studiul după natura, spectrul abordărilor fiind larg, de la teme ce urmăresc redarea realului (ton local), la teme care presupun un nivel mai ridicat de interpretare (rezolvarea unei teme într-o gamă minoră, sau în contrast de complementare de ex.).

Tehnici de reprezentare plastică – bazele desenului

Disciplina are ca scop definirea noţiunii de desen privită în sens larg, ca formă a limbajului plastic ce se ocupa în primul rând cu reprezentarea bidimensională. În cadrul cursului se urmăreşte în primul rând conştientizarea de către cursant a posibilităţilor şi limitelor (tehnice şi conceptuale) desenului.Se subliniază legătura fundamentală dintre aspectele tehnice ale desenului şi partea conceptuală a disciplinei şi felul în care conjugarea celor două conduce la materializarea proiectelor, ideilor etc.

Prelucrarea imaginii pe calculator

Imaginea rasterizata și culoarea digitală. Uneltele programului, selecţii, pensule, vectoriale. Comezile programului, ajustările de imagine. Ferestrele speciale ale instrumentelor, layere, canale. Machetarea unui portfoliu personal.

Practică

Activităţi ale studenţilor care merg în paralel cu studiul de la clasă(cercetări extraşcolare), dar care orbitează în jurul programei şcolare şi ajuta la împlinirea profesională prin intermediul educaţiei plastice.

Tehnicile, tehnologia picturii de şevalet, cromatologie şi restaurare

Cursul urmăreşte deprinderea dexterităţii conceperii unei imagini, raportate etapelor clasice definitorii din istoria artelor, cât şi a normelor tehnologice de realizare a acestora. Cursul de restaurare pune în practică criteriile ştiinţifice de reparare şi întreţinere a picturii pe diferite suporturi.

Anul 2

Studiul culorii pentru pictură

Se urmăreşte trecerea de la problematica primului an de studiu (orientat către studiul cu un caracter didactic-academic), la o problematică concentrată asupra individualităţii şi sensibilităţii cursantului. Astfel, studentul va fi stimulat să încerce o abordarenoua a problemelor culorii dintr-o perspectivă superioară, concentrându-se asupra expresivităţii rezultatului. Temele de studiu scad în pondere în favoarea propunerilor individuale, studentul fiind îndemnat să îşi formuleze un demers propriu care va conduce la aplicarea unui program de studiu individual, aplicat problemelor specifice fiecărui demers în parte.

Studiul desenului pentru pictură

Se urmăreşte trecerea de la problematica anului doi de studiu, marcată prin abordarea tehnicilor de reprezentare bi şi tridimensionale, la un nivel superior de înţelegere a semnificaţiei desenului în cadrul picturii. Temele sunt constituite din propuneri şi proiecte personale , studentul fiind îndemnat să i formuleze şi să urmărească un demers propriu care va conduce la aplicarea unui program de studiu individual, aplicat problemelor specifice fiecărui demers în parte.

Tehnici de reprezentare bi şi tridimensională

Cursul reprezintă o etapă nouă în înţelegerea problemelor legate de relaţia bidimensional -tridimensional. Se urmăreşte depăşirea concepţiei convenţionale asupra desenului şi altor tehnici de reprezentare (de ex. desenul spaţial, sau pictura tridimensională), abordare ce răspunde transformărilor şi îmbogăţirilor limbajului plastic specific artei contemporane. Se vor dezvolta problemele plastice în raport atât cu temele de studiu desen, culoare, cât şi în raport cu propuneri personale ale cursanţilor.

Compoziţia picturii

Cursul propune variante de construcţie a imaginii raportate atât documentarii în domeniu, cât şi intenţiilor personale – conexiuni, analogii, inovaţii.

Practică

Activităţi ale studenţilor care merg în paralel cu studiul de la clasă(cercetări extraşcolare), dar care orbitează în jurul programei şcolare şi ajuta la împlinirea profesională prin intermediul educaţiei plastice.

Tehnicile, tehnologia picturii de şevalet, cromatologie şi restaurare

Cursul urmăreşte deprinderea dexterităţii conceperii unei imagini, raportate etapelor clasice definitorii din istoria artelor, cât şi a normelor tehnologice de realizare a acestora. Cursul de restaurare pune în practică criteriile ştiinţifice de reparare şi întreţinere a picturii pe diferite suporturi.

Anul 3

Practica – elaborarea lucrării de licenţă

Conceperea, dezvoltarea şi finalizarea proiectului de diploma.

Tehnicile, tehnologia picturii de şevalet, cromatologie şi restaurare

Cursul urmăreşte deprinderea dexterităţii conceperii unei imagini, raportate etapelor clasice definitorii din istoria artelor, cât şi a normelor tehnologice de realizare a acestora. Cursul de restaurare pune în practică criteriile ştiinţifice de reparare şi întreţinere a picturii pe diferite suporturi.

Studii masterale

Anul 1

Strategii de reprezentare plastică în pictură

Strategiile de reprezentare plastică, preconizate ca fundamente expresive ale limbajului artistic, vor fi abordate problematic, conceptual şi aplicativ, folosind ca material ilustrativ de analiză, atât proiectele studenţilor cât şi iconagrafia de referinţă din arta universală.

Principii de structurare a cercetării în artele vizuale

Având un caracter preponderent teoretic, în anul I acest curs se va adapta continuu demersurilor practice, implicite primului, după cum urmează: În primul semestru se vor reitera principiile de structurare a cercetării în artele vizuale, din perspectiva evoluţiei istorice şi a fenomenologiei ei contemporane. În semestrul al doilea se va solicita o sinteză asupra acestor principii şi identificarea unor metode şi soluţii de adecvare şi personalizare a acestora în cadrul demersurilor artistice proprii.

Dezvoltarea proiectului masteral

Conceperea, dezvoltarea şi finalizarea proiectului de disertaţie.

Anul 2

Strategii de reprezentare plastică în pictură

Anul al II-lea va fi dedicat (rezervat exclusiv), atât transpunerii selective a proiectelor, cât şi întredeschiderilor conceptuale pe care le presupune implicit orice demers artistic autentic, atât sub aspectul configurării lui, cât şi sub cel al structurării susţinerii teoretice a temei lucrării de masterat.

Principii de structurare a cercetării în artele vizuale

Pe parcursul celor doi ani, înseşi temele individuale, iniţiale, care s-au constituit ca proiect şi ca pretext concret al admiterii studenţilor la stagiul de masterat – revizuite şi restructurate, ameliorate, reformulate şi reevaluate – se vor aborda în două direcţii complementare; prin extensie conceptuală vor deveni o temă de cercetare (de documentare şi de reproiectare/resemantizare) iar prin abordarea lor practică, o temă de simulare (încercare/exersare) a problematicilor artistice contemporane.

Lucrarea de disertaţie

Îndrumarea spre conceperea tezei finale de disertaţie.

Cursuri online:

Licență, Anul III

Studiul desenului pentru pictură; Studiul culorii pentru pictură; Compoziția picturii; Formă, culoare, concept în pictură.

https://c-331.my.webex.com/meet/c

Cursurile se țin prin videoconferință pe platforma Cisco-webex.

Licență, Anul III

Studiul desenului pentru pictură

https://classroom.google.com/c/NTY1MjczODk0MzRa

Cursurile se țin prin videoconferință pe platforma SKYPE.

Licență, Anul II

Tehnici de reprezentare bi şi tridimensionale; Studiul culorii pentru pictură

https://classroom.google.com/c/NzQ4NDkyMTIyMTBa

Licență, Anul I

Studiul culorii pentru pictură; Compoziția picturii

https://classroom.google.com/c/NTcyNjc1NTAxNTda/a/NjczMzE2MDkwNzFa/details

Cursurile se țin prin videoconferință pe platforma ZOOM. Este utilizată și aplicația WhatsApp.

Licență, Anul II

Tehnici de reprezentare bi şi tridimensionale; Studiul culorii pentru pictură.

http:///www.zoom.us

Cursurile se țin prin videoconferință pe platforma ZOOM.

Licență, Anul III

Studiul culorii pentru pictură; Compoziția picturii.

https://classroom.google.com/c/NTQxNTk0MDI2MjFa

 

Licență, Anul I

Tehnici de reprezentare plastică – Bazele Desenului; Tehnici de reprezentare plastică – Bazele culorii; Tehnici de reprezentare plastică – Bazele compoziţiei şi analiza limbajului vizual;

https://www.webex.com/

Cursurile se țin prin videoconferință pe platforma Webex.

 

Licență, Anul I

Tehnici de reprezentare plastică – Bazele Desenului; Tehnici de reprezentare plastică – Bazele culorii; Tehnici de reprezentare plastică – Bazele compoziţiei şi analiza limbajului vizual; Formă, culoare, concept în pictură.

https://discord.gg/ASrH9M

Cursurile se țin prin videoconferință pe platforma Discord.

Licență, Anul I Anul II Anul III

Cromatologie, tehnicile picturii de şevalet; Cromatologie, tehnicile picturii de şevalet, restaurare; Tehnologia picturii de şevalet şi restaurare; Cromatologie (opțional).

https://teams.webex.com/spaces/Y2lzY29zcGFyazovL3VybjpURUFNOnVzLWVhc3QtMl9hOmlkZW50aXR5TG9va3VwL1JPT00vYzUzZTAyODAtNjUzYy0xMWVhLTljNWUtYjU2ZmIzMjIxZTI5/chat

Cursurile se țin prin videoconferință pe platforma Cisco-webex.

Licență, Anul I Anul II Anul III

Tehnici de reprezentare plastică – Bazele Desenului; Tehnici de reprezentare plastică – Bazele Culorii; Tehnici de reprezentare plastică – Bazele compoziţiei şi analiza limbajului vizual; Tehnici de reprezentare bi şi tridimensionale; Studiul desenului pentru pictură; Compoziția picturii; Formă, culoare, concept în pictură.

http://classroom.google.com/c/NTY1MjczODk0MzRa

Cursurile se țin prin videoconferință pe platforma SKYPE. Este utilizată și aplicația WhatsApp.

Licență, Anul I Anul III

Studiul desenului pentru pictură; Studiul culorii pentru pictură; Studiul culorii pentru pictură; Compoziția picturii; Formă, culoare, concept în pictură; Tehnici de reprezentare plastică – Bazele desenului; Tehnici de reprezentare plastică – Bazele compoziţiei şi analiza limbajului vizual.

https://classroom.google.com/c/NTQxNTk0MDI2MjFa

Licență, Anul I Anul II Anul III

Cromatologie, tehnicile picturii de şevalet; Cromatologie, tehnicile picturii de şevalet, restaurare; Tehnologia picturii de şevalet şi restaurare; Cromatologie (opțional).

https://teams.webex.com/spaces/Y2lzY29zcGFyazovL3VybjpURUFNOnVzLWVhc3QtMl9hOmlkZW50aXR5TG9va3VwL1JPT00vYzUzZTAyODAtNjUzYy0xMWVhLTljNWUtYjU2ZmIzMjIxZTI5/chat

Cursurile se țin prin videoconferință pe platforma Cisco-webex.

Master, Anul I Anul II

Principii de structurare a cercetării î­n artele vizuale; Strategii de reprezentare plastică în pictură; Sinteze conceptuale în expresia picturală; Dezvoltarea proiectului masteral; Lucrarea de disertație

https://c-331.my.webex.com/meet/c

Cursurile se țin prin videoconferință pe platforma Cisco-webex.

Master, Anul I Anul II

Strategii de reprezentare plastică în pictură; Principii de structurare a cercetării în artele vizuale; Sinteze conceptuale în expresia picturală; Dezvoltarea proiectului masteral; Lucrarea de Disertație.
https://classroom.google.com/c/NTY1MjczODk0MzRa
Cursurile se țin prin videoconferință pe platforma SKYPE.

Master, Anul I Anul II

Principii de structurare a cercetării î­n artele vizuale; Strategii de reprezentare plastică în pictură; Sinteze conceptuale în expresia picturală; Dezvoltarea proiectului masteral; Lucrarea de disertație

https://classroom.google.com/c/NzQ4NDkyMTg1NDVa

Master, Anul I Anul II

Principii de structurare a cercetării î­n artele vizuale; Strategii de reprezentare plastică în pictură; Sinteze conceptuale în expresia picturală; Dezvoltarea proiectului masteral; Lucrarea de disertație

https://classroom.google.com/c/NjMyMzk0Mzk5MjVa/a/NjczMzE2MDkxMTha/details

https://classroom.google.com/c/NTcyNjYyNzY4Mzha/a/NjczMzE2MDkxMjla/details

Cursurile se țin prin videoconferință pe platforma ZOOM. Este utilizată și aplicația WhatsApp.

Licență, Anul I Anul II

Curs anul I ITA – Arta românească după 1960 – în perioada aprilie-finalul semestrului II

(valabil si pentru anul II FAP si FADD)

Anul universitar 2019-2020

  1. Scurtă descriere a prelegerilor

Cursul cuprinde referiri la pictura, sculptura, grafica, artele decorative, fotografia, instalaţiile, performance, arta video şi digitală din anii 1960 până către prezent, în România. Vor fi incluşi în prezentări şi artiştii români din diaspora. Între reperele marcante ale deceniilor opt şi nouă ale secolului XX se înscriu şi taberele de sculptură (Măgura, Arcuş, Scânteia-Iaşi, Hobiţa…), ele reprezentând elemente identitare consistente pentru plastica noastră în epocă. Un alt „capitol“ pe care îl considerăm important şi care va beneficia la rândul său de o expunere separată, îl constituie prezenţele româneşti la Bienala de la Veneţia, după 1960.

Licență, Anul I

17 mart. – Pictura Renașterii în Italia, sec. al XV-lea (partea a doua). Au fost avute în vedere creațiile următorilor artiști: Fra Angelico, Benozzo Gozzoli, Masolino da Panicale, Masaccio, Paolo Uccello, Domenico Ghirlandajo, Sandro Botticelli, Andrea Mantegna, Școala ferareză. Pentru această din urmă școală de pictură s-a procedat la o prezentare a ideilor lui Aby Warburg legate de ciclul de fresce din Palatul Schifanoia. S‑a adăugat un suport de curs (16 pagini) și un text suplimentar, în afara bibliografiei obligatorii: Pierre Francastel, Un mister parizian ilustrat de Paolo Uccelo: Miracolul ostiei de la Urbino. Un material ilustrativ complet a fost expediat studenților (cca. 70 imagini).

24 mart. – Pictura Renașterii în Italia, sec. al XVI-lea (Leonardo, Rafael). Studenților le-a fost pusă la dispoziție o înregistrare video a cursului. Un suport de curs a însoțit înregistrarea video (13 pagini). Două texte au fost puse la dispoziția studenților (în afara bibliografiei obligatorii indicate la începutul anului universitar): E. H. Gombrich, „Capetele grotești” (Leonardo) și „Rafael: Madonna della sedia”, în Moștenirea lui Apelles, București, Meridiane, 1981. Un amplu material ilustrativ (reproduceri) a fost pus la dispoziția studenților.

31 mart. –  Pictura școlii venețiene în sec. al XV-lea și al XVI-lea (Antonello da Messina, Vittore Carpaccio, pictorii din familia Bellini: Jacopo, Gentile și Giovanni Bellini, Giorgio di Castelfranco zis Giorgione, Tiziano Vecellio, Jacopo Robusti zis Tintoretto, Paolo Caliari zis Veronese, pictorii din familia Bassano: Francesco, Leandro, Gerolamo).

Studenților le-a fost pusă la dispoziție o înregistrare video a cursului. Un suport de curs a însoțit înregistrarea video (13 pagini). Două texte au fost puse la dispoziția studenților (în afara bibliografiei obligatorii indicate la începutul anului universitar): Salvatore Settis, Giorgione’s Tempest. Interpreting the Hidden Subject, The University of Chicago Press și Victor Ieronim Stoichiță, „Critica de artă la Veneția și dilemele picturalității”, în Secolul de aur al picturii venețiene, București, Meridiane, 1980. Din același volum studenții au fost îndemnați să parcurgă fragmente din corespondența lui Pietro Aretino (scrisori către Tițian). Un amplu material ilustrativ (reproduceri) a fost pus la dispoziția studenților.

Materialul a fost diseminat pe cale digitală. Dosarul cursului a fost pus la dipoziția fiecărui student pe adresa sa e-mail, transmisă de secretariat.

Pictură

Strada Gen. Constantin Budișteanu 19,
București 010773

Telefon: +(40) 21.315.69.07
E-mail:  fap@unarte.org

   

  • Română
  • Engleză
Meniu
Unarte

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, sunt de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services