• Română

meniu

Me
 • Română

meniu

Me
 • Română
Me

Editura

Editura UNARTE
este înfiinţată prin decizia Senatului Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti din data de 09.05.2005. Din octombrie 2007 funcţionează ca Departament distinct cu misiune, scop, obiective, în strânsă legătură cu activităţile educaţionale şi de cercetare ale celor trei facultăţi: Facultatea de Arte Plastice, Facultatea de Arte Decorative şi Design, Facultatea de Istoria şi Teoria Artei, Centrul de Studii Vizuale, departamentul de Cercetare şi UNAgaleria din cadrul Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti.

Misiune
Editura UNARTE susţine şi promovează activităţile Centrului de cercetare în istoria şi teoria formelor vizuale şi a Departamentului de Cercetare din Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, prin dezvoltarea unui program strategic cu o dimensiune naţională şi internaţională de analiză şi cercetare ştiinţifică în domeniile specifice şi conexe prin asigurarea unui cadru specializat şi dezvoltarea de instrumente de susţinere şi promovare a cercetării profesioniste.

Obiective
Să contribuie la consolidarea abordării ştiinţifice şi teoretice a fenomenului artistic folosind ca instrument analiza şi cercetarea, comunicarea artistică şi creativitatea în sensul responsabilizării individului şi al generării de transformări nu doar la nivel cultural ci şi la nivel social. Să sprijine şi să stimuleze cercetarea artistică şi ştiinţifică, să participe la promovarea acesteia la nivel european/internaţional să încurajeze şi să promoveze creaţia contemporană în special a tinerilor. Să pună în valoare rolul educaţional al cercetării în promovarea valorilor morale şi estetice, lărgirea accesului la informaţie prin punerea în circulaţie a unor instrumente de informare şi promovare a culturii vizuale şi teoretice de specialitate. Să susţină şi să promoveze identitatea culturală, să acţioneze că interfaţa între comunitatea culturală românească şi cea internaţională. Să faciliteze accesul la reţele internaţionale de cercetare şi analiza, de stimulare şi promovare a valorilor culturale româneşti.

Domeniu de cercetare:
ISTORIA ŞI TEORIA FORMELOR VIZUALE 1. Studii vizuale – Istoria artei româneşti – Istoria artei universale – Arta românească şi universală – interferenţe – Teoria artei – Arta contemporană şi critică de artă 2. Patrimoniu – Studii muzeale – Cataloage rezonate – Expoziţii de patrimoniu 3. Estetica imaginii vizuale 4. Literatura comparată şi lumea imaginii 5. Management şi politici culturale
Echipele de cercetare sunt constituite din membrii titulari ai Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, artişti, profesori şi/sau cercetători care desfăşoară activităţi de cercetare în regim de profesori invitaţi şi membrii afiliaţi, critici, istorici, curatori, artişti vizuali, specialişti în domeniul de cercetare.
Plan editorial Structurat pe colecţii, planul editorial acoperă atât activitatea individuală a teoreticienilor, istoricilor, criticilor de artă şi a curatorilor cât şi a artiştilor creatori – consacraţi sau aflaţi la debutul carierei artistice. Proiectele susţinute şi promovate sunt iniţiative private sau colective, independente sau înscrise în planul strategic al editurii UNARTE, specific domeniului de cercetare şi promovare a artelor şi teoriilor vizuale.

Colecţii:
Carte universitară, Carte ştiinţifică, Altele. Colecţia Carte ştiinţifică include următoarele sub-colectii: Studii şi teorii vizuale, Document – Arhivă, Monografii esenţiale – Portret, Cercetări vizuale, Proiect de artist, Eveniment, Interdisciplinare Manifestări ştiinţifice internaţionale

 

Listă apariții editoriale 2015-2020

1). 50 Design UNArte. O istorie vizuală a școlii de la București (1969–2019)

Editor: Mirela Duculescu
Autori: Ruxandra Demetrescu, Mirela Duculescu, Dinu Dumbrăvician, Anca Oroveanu, Cristina SabăuRedactor: Ioana Gruenwald
Corectură: Dușa Udrea-Boborel, Ioana Gruenwald
Traducere: Anamaria Sasu
Design graphic: Faber Studio

2019

Tiraj 800

ISBN 978-606-720-122-2

Volumul aniversar 50 Design UNArte: o istorie vizuală a școlii de la București (1969-2019) este rezultatul cercetării pentru expoziția cu același titlu, prezentată la Muzeul Național de Artă al României în perioada 24 octombrie-29 noiembrie 2019.  Proiectul concentrează o prezentare amplă și multistratificată despre istoricul designului românesc, despre pașii făcuți prin întemeierea secției de forme industriale la sfârșitul anilor ’60, transformările prin care a trecut învățământul de design până la schimbările din 1989 și la istoria recentă a designului, cu schimbările accelerate din 1990 în prezent.

 

2). În lumea personajelor lui George Löwendal (1897-1964). Pictură, grafică și proiecte scenografice

Autori: Ruxandra Demetrecu, Cristina Cojocaru

Ariadna Dănilă-Löwendal, coordonator

Andreea Niță, traducător

arh. Irina Nemțeanu, arhitectura expoziției, Dorin Dănilă, consultant proiect, Bent Lange și George Radu, fotografii și prelucrare imagini, Iuliana Covei, asistență editorială și documentare, Adrian Constantin, asistență proiect expozițional, Faber Studio, design graphic

2018

Tiraj 500

ISBN 978-606-720-098-0

Lucrarea reprezintă catalogul expoziției cu același titlu deschisă la Muzeul Colecțiilor de artă din București între 13 octombrie 2017-31 ianuarie 2018; lucrarea conține prefața semnată de Aridna Dănilă-Lowendal, președinta Fundației Lowendal, textul critic semnat de curatorele expoziției, Ruxandra Demetrescu și Cristina Cojocaru, lista lucrărilor, fragmente din memoriile lui George Lowendal, fragmente din critica vremii. Catalogul este bilingv (român-englez).

 

3). Caiete de istoria artei. 2018

https://www.academia.edu/41550737/Caiete_de_istoria_artei_2018

Coordonatori: Ada Hajdu, Mihnea Mihail

2018

Pdf online

ISBN 978-606-720-106-2

Deși nu au o temă comună în mod explicit, articolele selectate se concentrează pe probleme de iconografie, înțeleasă într-un sens larg, investigând diversele relații care se pot stabili între imagini și surse textuale și vizuale, sau între imagini și realitate. Capitolele semnate de Bianca Constantin, Simona Drăgan, Georgiana Istrate și Simona Vinitor au o miză metodologică mai accentuată, raportându-se critic la istoriografia bogată și complexă a picturilor de care se ocupă. Oana Turcu și Marta Zamfirescu-Boceanu adaugă bibliografiei existente propriile interpretări, care completează literatura de specialitate fără a o contrazice. Ioana Marinescu și Maria Popescu scriu despre subiecte care nu au fost cercetate aproape deloc până în prezent.

 

4). Designul românesc între problematica designului democratic şi practica socialistă (1970-1990)

Design graphic: Octavian Carabela

Autor: Mirela Duculescu
carte offline

2018

Tiraj 150

ISBN 978-606-720-112- 3

Lucrarea reprezintă o cercetare doctorală care configurează istoria designului românesc din perioada socialistă. Subiectul propus se încadrează din perspectivă temporală (1970-1990) în conceptul de istorie recentă, iar din perspectivă teoretică în problematica deschisă prin noţiunea de design democratic, o construcţie conceptuală de sorginte socialistă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, identificată, în principal, prin următoarele caracteristici: obiecte de uz cotidian, de calitate, produse în masă, pentru „masele” de utilizatori şi disponibile la preţuri accesibile „tuturor.”

 

5). Cătălin Bălescu Manierismul ca stare /// Cătălin Bălescu Mannerism as a state

Texte de: Cristian Velescu, Ruxandra Demetrescu, Mihaela Velea, Emilian Ștefârță; Traducere : Zenovia Popa

Design : Faber Studio

2018

Tiraj 500

ISBN 978-606-720-104-8

Catalogul însoțește expoziția prezentată la Muzeul de Artă din Craiova, eveniment sprijinit de Institutul Cultural Român, unde artistul a expus lucrări de pictură, desen și obiect din ultima perioadă de creație, alături de un eșantion de lucrări reprezentative pentru perioadele anterioare.

Considerând manierismul, prin opțiunea pentru citatul cultural, prin abordarea fragmentară a unor forme cu un conținut definit în alte epoci și în alt context, drept o constantă a secolului XX, Cătălin Bălescu afirmă că tot ceea ce s-a structurat și este definit ca postmodernism, nu este, în esență, decât o nouă formă de manifestare ciclică a manierismului.

 

6). Arte, arhitectură, design. Tendinţe actuale

Editor: Constantin Hostiuc

Autori texte: Emil Barbu Popescu (pref.), Marius-Marcu Lapadat, Cristina Constantin, Dorina Horătău, Constantin Hostiuc, Viorica Slădescu, Claudia Muşat, Claudia Constantinescu, Marina Teodorescu

2018

Tiraj 150

ISBN 978-606-720-099-7

Prezenta publicaţie conţine intervenţiile participanţilor la masa rotundă cu tema „Arte, arhitectură, design. Tendinţe actuale” organizată de Centrul de Studii Arhitecturale şi Urbane şi Şcoala Doctorală ale Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, în colaborare cu UNArte Bucureşti, în data de 7 iulie 2017, precedate de textul introductiv al Prof. Dr. Arh. Emil Barbu Popescu, Preşedinte al UAUIM Bucureşti. Organizatori: Viorica Slădescu, Constantin Hostiuc; Moderator: Constantin Hostiuc.

 

7). Oraș și monument public

Texte de: Cristina Victoria Ochinciuc, Marilena Preda Sanc, Constantin Aslam, Cornel Florin Moraru, Maria Bostenaru Dan, Constantin Hostiuc; Editor: Constantin Hostiuc; Emil Barbu Popescu, Dorina Horatau – prefațatori

2018

Tiraj 150

ISBN 978-606-720-084-3

Masă rotundă organizată de Universitatea Națională de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu București și Universitatea Națională de Arte București în legatură cu prezența monumentului în oraș. Prin prisma multi-disciplinarității participanților sunt furnizate numeroase puncte de vedere calificate asupra acestei teme, materiale ce pot sta la baza unor cercetări ulterioare celor interesați să investigheze această tematică în profunzime.

 

8). Time Maps. Real communities – Virtual worlds – Experimented pasts

Editor Dragoş Gheorghiu

2017

Tiraj 200

ISBN 978-606-720-058-4

Lucrarea conține rapoartele de cercetare în cadrul unui proiect PN II IDEI despre relația între artă şi ştiință şi un capitol descriind aplicarea ideilor proiectului într-o comunitate din Portugalia.

 

9). CURS DE FILOSOFIA ARTEI. MARI ORIENTĂRI TRADIȚIONALE ŞI PROGRAME CONTEMPORANE DE ANALIZĂ

2 volume

2017

Tiraj 150

 • Volumul întâi. Filosofia artei în premodernitate

ISBN general 978-606-720-080-5

ISBN vol. I 978-606-720-081-2

Amploarea și intensitatea dezbaterilor generate de fenomenele artistice contemporane ale căror practici creative, dar și teoretice, explorate în cel puțin cinci paradigme majore de gândire (continentală, analitică, științifică, pragmatică, critică și comunicațională) și, deopotrivă, cercetate interdisciplinar (istoria și teoria artei, sociologia artei, psihologia artei) ne impun tot mai mult să operăm, atunci când avem în vedere analizele de tip filosofico-estetic, cu distincția sistematică dintre filosofia artei și filosofia trăirii estetice. Acest curs organizează informațiile legate de acest subiect.

 • Volumul al doilea. Filosofia artei în modernitate și postmodernitate

ISBN general 978-606-720-080-5

ISBN vol. II 978-606-720-082-9

Cercetarea operei de artă din interiorul filosofiei și cu metodele specifice reflecției de tip filosofic, ne-a plasat, așa cum a ilustrat și conținutul volumului întâi, de la bun început, în aria tematică decupată de istoria filosofiei. Pe parcursul acesteia, avem de-a face cu o succesiune de mari epoci ale culturii europene, înțelese ca expresii ale unei anumite viziuni despre lume sau, în termenii tehnici ai filosofiei, ale unui Weltanschauung. Prin urmare, urmărim aceiași pași ai metodei, indicați explicit în al treilea capitol al volumului întâi și în tratarea problematicii filosofiei artei în modernitate și contemporaneitate.

 

10). Kunst des Theaters, Theater der Kunst (Arta ca teatru, teatrul ca artă)

George Löwendal (1897-1964) – Malerei, Graphik, Bühnenbilder (pictură, grafică și proiecte scenografice)

Autori: Ruxandra Demetrescu, Cristina Cojocaru

2017

Tiraj 500

ISBN 978-606-720-087-4

Catalogul expoziției dedicată operei lui Georg Löwendal, cu ocazia aniversării a 120 de la nașterea artistului constituie un moment de reevaluare a unei creativități ce poate fi descifrată sub semnul unei paradoxale și fericite excepții. Născut la Sankt-Petersburg într-o familie nobilă, cu vechi rădăcini princiare daneze, ajunge în România după primul râzboi mondial printr-un accident al sorții: va poposi mai întâi la București (1921-1925) și se va stabili apoi, pentru mai bine de un deceniu, la Cernăuți, unde va lucra ca pictor scenograf și director tehnic al nou înființatului Teatru Național. Cosmopolitul oraș bucovinean, spațiu legendar central-european consacrat de poeți precum Paul Celan, a fost fără îndoială benefic pentru creativitatea lui Löwendal, care a intrat în avangarda mișcării teatrale și artistice, fapt documentat mai ales de schițele scenografice sau de costum, dar și în studiile expresioniste ale portretelor sale.

 

11). Aurora Király – Proiecte recente / New projects

Texte: Liviana Dan, Aurora Király, Cristina Stoenescu

Editor: Cristina Stoenescu

Traducere: Cristina Stoenescu

Proof-reading: Giles Eldridge

Corectură: Ileana Savu, Sandra Demetrescu

2017

Tiraj 500

ISBN 978-606-720-092-8

Publicația Aurorei Király: Proiecte recente / New Projects propune o perspectivă actualizată asupra lucrărilor artistei. Aurora Király survolează perspective ale istoriei artei și mai ales ale fotografiei din zona artei contemporane. Proiectele artistice analizează și pun în discuție aspecte precum: surse de inspirație ale artiștilor contemporani, moduri în care aceștia își selectează informațiile, moduri de „ascultare” și de „asumare” a unei „voci” individuale, raportate în același timp la realitatea înconjurătoare.

 

12). București, straturi și perspective. Între realitate și ficțiune, între literatură și arhitectură

Editori: Iosif Király, Aurora Király, Mirela Dăuceanu, Texte de: Ion Bogdan Lefter, Simona Popescu, Bogdan Iancu

2017

Tiraj 500

ISBN 978-606-720-093-5

Proiectul pornește de la două cărţi publicate recent, care oferă abordări diferite asupra oraşului: Bucureşti. Arhitectură. Un ghid adnotat. autori: Mariana Celac, Octavian Carabela, Marius Marcu-Lapadat, Editura Ordinul Arhitecţilor şi Arhitectul B. Ioanide. Viaţa şi opera, autor Mariana Celac, publicat la Editura UNARTE.
Proiectul şi evenimentele din cadrul lui au pus un mare accent pe interdisciplinaritate şi crearea unei platforme de comunicare între studenţi și profesori de la diferite universități, pentru a experimenta lucrul împreună.

 

13). Educație în timp real. București, trasee prin spațiu și timp

Editori: Iosif Király, Aurora Király, Mirela Dăuceanu, Texte de: Victor Cobuz, Lorena Iacob, Anamaria Omer, Ștefania Paruș

2017

Tiraj 500

ISBN 978-606-720-094-2

Proiectul analizează, descoperă și împărtășește cu studenții, participanții la proiect și publicul perspective inedite de cunoaștere și înțelegere a orașului. Punctele de pornire sunt două cărți publicate recent: București. Arhitectura. Un ghid adnotatautori: Mariana Celac, Octavian Carabela, Marius Marcu-Lapadat, Editura Ordinul Arhitecților (https://carturesti.ro/carte/bucuresti-arhitectura-un-ghid-adnotat-452318) și Arhitectul B. Ioanide. Viața și opera, autor Mariana Celac, publicat la Editura UNARTE. Publicațiile oferă două perspective diferite asupra orașului, puncte de vedere ce au fost extinse și au generat idei și experiențe nuanțate traduse în expoziții, dezbateri și un seminar interdisciplinar.
​Echipă artistică proiect: Iosif Király, ​Mariana Celac, Marius Marcu Lapadat, Octavian Carabela, Bogdan Iancu, Simona Popescu, Mihaela Dedeoglu, Aurora Király

 

14).

Biopigmentația roz în trapeza Mănăstirii Hurezi

Autori: Ioana Gomoiu, Dan Mohanu, Ileana Mohanu

2017

Tiraj 200

ISBN 978-606-720-089-8

Lucrarea prezintă rezultatele studiului interdisciplinar asupra modificării culorii inițiale a picturii murale din trapeza Manastirii Hurezi, ca urmare a creșterii și multiplicării microorganismelor ce sintetizează pigmenți carotenoizi.

 

15). Spirit Românesc – Tradiție, interpretare, creație vestimentară contemporană

Autori: Unda Popp, Doina Lucanu, Paula Barbu, Ioana Sanda Avram, Alina Maria Griga, Venera Arapu, Sergiu Chihaia, Răzvan Vasilescu, Alina Gurguță, Viorica Slădescu, Dorina Horătă-u, Claudia Mușat, Bogdan Hojbotă, Ionuț Cristian Marin

2017

Tiraj 150

ISBN 978-606-720-088-1

Este o lucrare editată în cadrul proiectului AAICREA (Arte-Arhetipuri-Industrii Creative).

Cartea cuprinde puncte de vedere variate referitoare la spiritul românesc, ilustrate cu imagini după veșminte create în urma cercetărilor experimentale coordonate de profesori din cadrul departamentelor MODĂ, TEXTILE și Ceramică-Sticlă-Metal. Capitolele se referă la interpretări contemporane inspirate de spiritul românesc, atât în ce privește veșmintele cu valențe artistice, costumul-obiect, performingul de costum, dar și designul textil, bijuterii și accesorii.

 

16). Simona Runcan

Ioana Măgureanu (coordonator)

Autori : Ruxandra Demetrescu, Patricia Bădulescu, Cristina Cojocaru, Ioana Măgureanu

Ştefan Sava (fotografii), Serioja Bocsok (grafica)

2016

Tiraj 300

ISBN 978-606-720-047-8

Catalogul retrospectiv dedicat creației Simonei Runcan cu ocazia expoziției retrospective de la Palatele Brâncovenești Mogoșoaia, reproduce o mare parte din lucrările artistei, oferind o perspectivă cronologică asupra etapelor sale de creaţie și subliniind modul în care acestea se articulează prin filiaţii de motive, teme şi idei. Volumul, un instrument necesar pentru (re)citirea şi (re)interpretarea acestor opere, cuprinde o serie de studii, semnate de prof. univ. dr. Ruxandra Demetrescu, Cristina Cojocaru, Patricia Bădulescu şi Ioana Măgureanu, coordonatoarea publicației.

 

17). Arta în România între anii 1945-2000. O analiză din perspectiva prezentului

Coordonatori: Călin Dan, Iosif Király, Anca Oroveanu, Magda Radu

Autori: Mădălina Brașoveanu, Irina Cărăbaș, Adriana Copaciu, Mirela Duculescu, Simona Dumitriu, Celia Ghyka, Bogdan Iacob, Cristian Nae, Olivia Nițiș, Adriana Oprea, Veda Popovici, Magda Predescu, Magda Radu, Mara Rațiu, Irina Tulbure

2016

Tiraj 500

ISBN 978-606-720-061-4

 

18). Cadre (in)vizibile. Retorici și practici expoziționale în România în perioada 1965 -1989

Coordonator: Nae Emil Cristian

Mădălina Brașoveanu (autor), Daria  Ghiu (autor), Adrian Guță(autor), Ileana Pintilie (autor), Delia Marinescu (autor), Wanda Mihuleac (autor), Cristian Nae (autor), Olivia Nițiș (autor), Veda Popovici (autor), Magda Radu (autor), Alina Şerban (autor), Anca Vasiliu (autor), Alistair Ian Blyth (traducător), Sorana Lupu (traducator), Carmen Dobre Hametner (traducator), Roxana Ghiță (traducator)

2016

Tiraj 300

ISBN 978-606-720-059-1

Cartea ”Cadre (in)vizibile. Retorici şi practici expoziționale în România în perioada 1965-1989”, asociată proiectului de cercetare TE cu titlul ”Pluralizarea sferei publice. Expozițiile de artă din România în perioada 1968-1989”, finanțat de UEFISCDI și desfășurat la Colegiul Noua Europă din București, analizează producția artistică considerată neoficială (Cârneci 2014), alternativă (Pintilie 1999), subversivă (Chirst and Dressler 2011) sau, generic, experimentală (Titu 2004) din România în perioada amintită, din perspectiva cadrelor instituționale, a politicilor reprezentării și a micro-comunităților de producție și de receptare artistică care au constituit ceea ce, în termenii lui Piotr Piotrowski (2014) poate fi denumit ”a doua sferă publică”.

Publicația acoperă cele mai importante fenomene expoziționale alternative/experimentale din perioada cercetată, precum și studii de caz semnificative asupra expozițiilor oficiale. În privința autorilor, la acest volum, alături de coordonator contribuie istorici de artă reputați, care au cunoscut îndeaproape fenomenele artistice pe care le comentează (Adrian Guță, Ileana Pintilie), autori tineri cu expertiză în tema investigată (Daria Ghiu, Alina Șerban, Magda Radu, Olivia Nițiș) precum și tineri cercetători doctorali, unii dintre aceștia aflați la debut (Mădălina Brașoveanu, Veda Popovici, Diana Marinescu). Relevanța volumului este sporită de publicarea a unui interviu cu Wanda Mihuleac și de mărturii textuale ale organizatorilor unora dintre aceste expoziții, precum Anca Vasiliu.

 

19). Arhitectul  B. Ioanide 1887-1968. Viața și opera

Autor: Mariana Celac

Fotografii – Király  Iosif, Grafic Design : Alexandru Șchiopu & Cristina Sabău – Factum Design

2016

Tiraj 300

ISBN 978-606-720-049-2 

Acest eseu explorează în texte juxtapuse, traiectoria reconstituită a eroului literar (anume arhitectul Ioanide, personaj pivotal al romanelor Bietul Ioanide și Scrinul Negru de G. Călinescu)  si istoria personalitatilor și operei arhitecților reali care au trăit si construit în timpul lui Ioanide si care, aparent, au furnizat  materialul  de referintă pentru scrierile romancierului.

 

20). RO_Archive. An Archive of Romania in Times of Transition

Editori: Iosif Király, Raluca Oancea (Nestor), Raluca Paraschiv (Ionescu)

Designer: Radu Manelici traducator: Alistair Ian Blyth

2015

Tiraj 500

ISBN 978-606-720-041-6

Publicația RO_Archive își propune să prezinte rezultatele unei cercetări artistice începute în 2007 în perspectiva deconspirării imaginii reale a unei Românii angrenate în procesul de post-integrare europeană. Ca replica a unei arhive de fotografii și texte on line, publicația va prelua spiritul viu și dinamic combinându-l cu avantajele oferite de suportul clasic al unei cărți cu ilustații de calitate. Acest produs complex va fi capabil să prezinte o imagine obiectivă a României de-a lungul unui proces de peste opt ani de la integrarea europeană și totodată să atragă publicul tânăr (și nu numai) către consumul unui produs cultural cu certă valoare artistică și științifică.

Publicația va consta dintr-o serie de articole cu certă valoare culturală care își propun prezentarea României din diferite perspective – antropologică, artistică, filosofică – articole ce vor însoți o bogată colecție de fotografii realizate de tânăra echipă coordonată de cunoscutul artist și profesor Iosif Király.

Editura

Editura UNARTE
este înfiinţată prin decizia Senatului Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti din data de 09.05.2005. Din octombrie 2007 funcţionează ca Departament distinct cu misiune, scop, obiective, în strânsă legătură cu activităţile educaţionale şi de cercetare ale celor trei facultăţi: Facultatea de Arte Plastice, Facultatea de Arte Decorative şi Design, Facultatea de Istoria şi Teoria Artei, Centrul de Studii Vizuale, departamentul de Cercetare şi UNAgaleria din cadrul Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti.

Misiune
Editura UNARTE susţine şi promovează activităţile Centrului de cercetare în istoria şi teoria formelor vizuale şi a Departamentului de Cercetare din Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, prin dezvoltarea unui program strategic cu o dimensiune naţională şi internaţională de analiză şi cercetare ştiinţifică în domeniile specifice şi conexe prin asigurarea unui cadru specializat şi dezvoltarea de instrumente de susţinere şi promovare a cercetării profesioniste.

Obiective
Să contribuie la consolidarea abordării ştiinţifice şi teoretice a fenomenului artistic folosind ca instrument analiza şi cercetarea, comunicarea artistică şi creativitatea în sensul responsabilizării individului şi al generării de transformări nu doar la nivel cultural ci şi la nivel social. Să sprijine şi să stimuleze cercetarea artistică şi ştiinţifică, să participe la promovarea acesteia la nivel european/internaţional să încurajeze şi să promoveze creaţia contemporană în special a tinerilor. Să pună în valoare rolul educaţional al cercetării în promovarea valorilor morale şi estetice, lărgirea accesului la informaţie prin punerea în circulaţie a unor instrumente de informare şi promovare a culturii vizuale şi teoretice de specialitate. Să susţină şi să promoveze identitatea culturală, să acţioneze că interfaţa între comunitatea culturală românească şi cea internaţională. Să faciliteze accesul la reţele internaţionale de cercetare şi analiza, de stimulare şi promovare a valorilor culturale româneşti.

Domeniu de cercetare:
ISTORIA ŞI TEORIA FORMELOR VIZUALE 1. Studii vizuale – Istoria artei româneşti – Istoria artei universale – Arta românească şi universală – interferenţe – Teoria artei – Arta contemporană şi critică de artă 2. Patrimoniu – Studii muzeale – Cataloage rezonate – Expoziţii de patrimoniu 3. Estetica imaginii vizuale 4. Literatura comparată şi lumea imaginii 5. Management şi politici culturale
Echipele de cercetare sunt constituite din membrii titulari ai Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, artişti, profesori şi/sau cercetători care desfăşoară activităţi de cercetare în regim de profesori invitaţi şi membrii afiliaţi, critici, istorici, curatori, artişti vizuali, specialişti în domeniul de cercetare.
Plan editorial Structurat pe colecţii, planul editorial acoperă atât activitatea individuală a teoreticienilor, istoricilor, criticilor de artă şi a curatorilor cât şi a artiştilor creatori – consacraţi sau aflaţi la debutul carierei artistice. Proiectele susţinute şi promovate sunt iniţiative private sau colective, independente sau înscrise în planul strategic al editurii UNARTE, specific domeniului de cercetare şi promovare a artelor şi teoriilor vizuale.

Colecţii:
Carte universitară, Carte ştiinţifică, Altele. Colecţia Carte ştiinţifică include următoarele sub-colectii: Studii şi teorii vizuale, Document – Arhivă, Monografii esenţiale – Portret, Cercetări vizuale, Proiect de artist, Eveniment, Interdisciplinare Manifestări ştiinţifice internaţionale

 

Listă apariții editoriale 2015-2020

1). 50 Design UNArte. O istorie vizuală a școlii de la București (1969–2019)

Editor: Mirela Duculescu
Autori: Ruxandra Demetrescu, Mirela Duculescu, Dinu Dumbrăvician, Anca Oroveanu, Cristina SabăuRedactor: Ioana Gruenwald
Corectură: Dușa Udrea-Boborel, Ioana Gruenwald
Traducere: Anamaria Sasu
Design graphic: Faber Studio

2019

Tiraj 800

ISBN 978-606-720-122-2

Volumul aniversar 50 Design UNArte: o istorie vizuală a școlii de la București (1969-2019) este rezultatul cercetării pentru expoziția cu același titlu, prezentată la Muzeul Național de Artă al României în perioada 24 octombrie-29 noiembrie 2019.  Proiectul concentrează o prezentare amplă și multistratificată despre istoricul designului românesc, despre pașii făcuți prin întemeierea secției de forme industriale la sfârșitul anilor ’60, transformările prin care a trecut învățământul de design până la schimbările din 1989 și la istoria recentă a designului, cu schimbările accelerate din 1990 în prezent.

 

2). În lumea personajelor lui George Löwendal (1897-1964). Pictură, grafică și proiecte scenografice

Autori: Ruxandra Demetrecu, Cristina Cojocaru

Ariadna Dănilă-Löwendal, coordonator

Andreea Niță, traducător

arh. Irina Nemțeanu, arhitectura expoziției, Dorin Dănilă, consultant proiect, Bent Lange și George Radu, fotografii și prelucrare imagini, Iuliana Covei, asistență editorială și documentare, Adrian Constantin, asistență proiect expozițional, Faber Studio, design graphic

2018

Tiraj 500

ISBN 978-606-720-098-0

Lucrarea reprezintă catalogul expoziției cu același titlu deschisă la Muzeul Colecțiilor de artă din București între 13 octombrie 2017-31 ianuarie 2018; lucrarea conține prefața semnată de Aridna Dănilă-Lowendal, președinta Fundației Lowendal, textul critic semnat de curatorele expoziției, Ruxandra Demetrescu și Cristina Cojocaru, lista lucrărilor, fragmente din memoriile lui George Lowendal, fragmente din critica vremii. Catalogul este bilingv (român-englez).

 

3). Caiete de istoria artei. 2018

https://www.academia.edu/41550737/Caiete_de_istoria_artei_2018

Coordonatori: Ada Hajdu, Mihnea Mihail

2018

Pdf online

ISBN 978-606-720-106-2

Deși nu au o temă comună în mod explicit, articolele selectate se concentrează pe probleme de iconografie, înțeleasă într-un sens larg, investigând diversele relații care se pot stabili între imagini și surse textuale și vizuale, sau între imagini și realitate. Capitolele semnate de Bianca Constantin, Simona Drăgan, Georgiana Istrate și Simona Vinitor au o miză metodologică mai accentuată, raportându-se critic la istoriografia bogată și complexă a picturilor de care se ocupă. Oana Turcu și Marta Zamfirescu-Boceanu adaugă bibliografiei existente propriile interpretări, care completează literatura de specialitate fără a o contrazice. Ioana Marinescu și Maria Popescu scriu despre subiecte care nu au fost cercetate aproape deloc până în prezent.

 

4). Designul românesc între problematica designului democratic şi practica socialistă (1970-1990)

Design graphic: Octavian Carabela

Autor: Mirela Duculescu
carte offline

2018

Tiraj 150

ISBN 978-606-720-112- 3

Lucrarea reprezintă o cercetare doctorală care configurează istoria designului românesc din perioada socialistă. Subiectul propus se încadrează din perspectivă temporală (1970-1990) în conceptul de istorie recentă, iar din perspectivă teoretică în problematica deschisă prin noţiunea de design democratic, o construcţie conceptuală de sorginte socialistă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, identificată, în principal, prin următoarele caracteristici: obiecte de uz cotidian, de calitate, produse în masă, pentru „masele” de utilizatori şi disponibile la preţuri accesibile „tuturor.”

 

5). Cătălin Bălescu Manierismul ca stare /// Cătălin Bălescu Mannerism as a state

Texte de: Cristian Velescu, Ruxandra Demetrescu, Mihaela Velea, Emilian Ștefârță; Traducere : Zenovia Popa

Design : Faber Studio

2018

Tiraj 500

ISBN 978-606-720-104-8

Catalogul însoțește expoziția prezentată la Muzeul de Artă din Craiova, eveniment sprijinit de Institutul Cultural Român, unde artistul a expus lucrări de pictură, desen și obiect din ultima perioadă de creație, alături de un eșantion de lucrări reprezentative pentru perioadele anterioare.

Considerând manierismul, prin opțiunea pentru citatul cultural, prin abordarea fragmentară a unor forme cu un conținut definit în alte epoci și în alt context, drept o constantă a secolului XX, Cătălin Bălescu afirmă că tot ceea ce s-a structurat și este definit ca postmodernism, nu este, în esență, decât o nouă formă de manifestare ciclică a manierismului.

 

6). Arte, arhitectură, design. Tendinţe actuale

Editor: Constantin Hostiuc

Autori texte: Emil Barbu Popescu (pref.), Marius-Marcu Lapadat, Cristina Constantin, Dorina Horătău, Constantin Hostiuc, Viorica Slădescu, Claudia Muşat, Claudia Constantinescu, Marina Teodorescu

2018

Tiraj 150

ISBN 978-606-720-099-7

Prezenta publicaţie conţine intervenţiile participanţilor la masa rotundă cu tema „Arte, arhitectură, design. Tendinţe actuale” organizată de Centrul de Studii Arhitecturale şi Urbane şi Şcoala Doctorală ale Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, în colaborare cu UNArte Bucureşti, în data de 7 iulie 2017, precedate de textul introductiv al Prof. Dr. Arh. Emil Barbu Popescu, Preşedinte al UAUIM Bucureşti. Organizatori: Viorica Slădescu, Constantin Hostiuc; Moderator: Constantin Hostiuc.

 

7). Oraș și monument public

Texte de: Cristina Victoria Ochinciuc, Marilena Preda Sanc, Constantin Aslam, Cornel Florin Moraru, Maria Bostenaru Dan, Constantin Hostiuc; Editor: Constantin Hostiuc; Emil Barbu Popescu, Dorina Horatau – prefațatori

2018

Tiraj 150

ISBN 978-606-720-084-3

Masă rotundă organizată de Universitatea Națională de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu București și Universitatea Națională de Arte București în legatură cu prezența monumentului în oraș. Prin prisma multi-disciplinarității participanților sunt furnizate numeroase puncte de vedere calificate asupra acestei teme, materiale ce pot sta la baza unor cercetări ulterioare celor interesați să investigheze această tematică în profunzime.

 

8). Time Maps. Real communities – Virtual worlds – Experimented pasts

Editor Dragoş Gheorghiu

2017

Tiraj 200

ISBN 978-606-720-058-4

Lucrarea conține rapoartele de cercetare în cadrul unui proiect PN II IDEI despre relația între artă şi ştiință şi un capitol descriind aplicarea ideilor proiectului într-o comunitate din Portugalia.

 

9). CURS DE FILOSOFIA ARTEI. MARI ORIENTĂRI TRADIȚIONALE ŞI PROGRAME CONTEMPORANE DE ANALIZĂ

2 volume

2017

Tiraj 150

 • Volumul întâi. Filosofia artei în premodernitate

ISBN general 978-606-720-080-5

ISBN vol. I 978-606-720-081-2

Amploarea și intensitatea dezbaterilor generate de fenomenele artistice contemporane ale căror practici creative, dar și teoretice, explorate în cel puțin cinci paradigme majore de gândire (continentală, analitică, științifică, pragmatică, critică și comunicațională) și, deopotrivă, cercetate interdisciplinar (istoria și teoria artei, sociologia artei, psihologia artei) ne impun tot mai mult să operăm, atunci când avem în vedere analizele de tip filosofico-estetic, cu distincția sistematică dintre filosofia artei și filosofia trăirii estetice. Acest curs organizează informațiile legate de acest subiect.

 • Volumul al doilea. Filosofia artei în modernitate și postmodernitate

ISBN general 978-606-720-080-5

ISBN vol. II 978-606-720-082-9

Cercetarea operei de artă din interiorul filosofiei și cu metodele specifice reflecției de tip filosofic, ne-a plasat, așa cum a ilustrat și conținutul volumului întâi, de la bun început, în aria tematică decupată de istoria filosofiei. Pe parcursul acesteia, avem de-a face cu o succesiune de mari epoci ale culturii europene, înțelese ca expresii ale unei anumite viziuni despre lume sau, în termenii tehnici ai filosofiei, ale unui Weltanschauung. Prin urmare, urmărim aceiași pași ai metodei, indicați explicit în al treilea capitol al volumului întâi și în tratarea problematicii filosofiei artei în modernitate și contemporaneitate.

 

10). Kunst des Theaters, Theater der Kunst (Arta ca teatru, teatrul ca artă)

George Löwendal (1897-1964) – Malerei, Graphik, Bühnenbilder (pictură, grafică și proiecte scenografice)

Autori: Ruxandra Demetrescu, Cristina Cojocaru

2017

Tiraj 500

ISBN 978-606-720-087-4

Catalogul expoziției dedicată operei lui Georg Löwendal, cu ocazia aniversării a 120 de la nașterea artistului constituie un moment de reevaluare a unei creativități ce poate fi descifrată sub semnul unei paradoxale și fericite excepții. Născut la Sankt-Petersburg într-o familie nobilă, cu vechi rădăcini princiare daneze, ajunge în România după primul râzboi mondial printr-un accident al sorții: va poposi mai întâi la București (1921-1925) și se va stabili apoi, pentru mai bine de un deceniu, la Cernăuți, unde va lucra ca pictor scenograf și director tehnic al nou înființatului Teatru Național. Cosmopolitul oraș bucovinean, spațiu legendar central-european consacrat de poeți precum Paul Celan, a fost fără îndoială benefic pentru creativitatea lui Löwendal, care a intrat în avangarda mișcării teatrale și artistice, fapt documentat mai ales de schițele scenografice sau de costum, dar și în studiile expresioniste ale portretelor sale.

 

11). Aurora Király – Proiecte recente / New projects

Texte: Liviana Dan, Aurora Király, Cristina Stoenescu

Editor: Cristina Stoenescu

Traducere: Cristina Stoenescu

Proof-reading: Giles Eldridge

Corectură: Ileana Savu, Sandra Demetrescu

2017

Tiraj 500

ISBN 978-606-720-092-8

Publicația Aurorei Király: Proiecte recente / New Projects propune o perspectivă actualizată asupra lucrărilor artistei. Aurora Király survolează perspective ale istoriei artei și mai ales ale fotografiei din zona artei contemporane. Proiectele artistice analizează și pun în discuție aspecte precum: surse de inspirație ale artiștilor contemporani, moduri în care aceștia își selectează informațiile, moduri de „ascultare” și de „asumare” a unei „voci” individuale, raportate în același timp la realitatea înconjurătoare.

 

12). București, straturi și perspective. Între realitate și ficțiune, între literatură și arhitectură

Editori: Iosif Király, Aurora Király, Mirela Dăuceanu, Texte de: Ion Bogdan Lefter, Simona Popescu, Bogdan Iancu

2017

Tiraj 500

ISBN 978-606-720-093-5

Proiectul pornește de la două cărţi publicate recent, care oferă abordări diferite asupra oraşului: Bucureşti. Arhitectură. Un ghid adnotat. autori: Mariana Celac, Octavian Carabela, Marius Marcu-Lapadat, Editura Ordinul Arhitecţilor şi Arhitectul B. Ioanide. Viaţa şi opera, autor Mariana Celac, publicat la Editura UNARTE.
Proiectul şi evenimentele din cadrul lui au pus un mare accent pe interdisciplinaritate şi crearea unei platforme de comunicare între studenţi și profesori de la diferite universități, pentru a experimenta lucrul împreună.

 

13). Educație în timp real. București, trasee prin spațiu și timp

Editori: Iosif Király, Aurora Király, Mirela Dăuceanu, Texte de: Victor Cobuz, Lorena Iacob, Anamaria Omer, Ștefania Paruș

2017

Tiraj 500

ISBN 978-606-720-094-2

Proiectul analizează, descoperă și împărtășește cu studenții, participanții la proiect și publicul perspective inedite de cunoaștere și înțelegere a orașului. Punctele de pornire sunt două cărți publicate recent: București. Arhitectura. Un ghid adnotatautori: Mariana Celac, Octavian Carabela, Marius Marcu-Lapadat, Editura Ordinul Arhitecților (https://carturesti.ro/carte/bucuresti-arhitectura-un-ghid-adnotat-452318) și Arhitectul B. Ioanide. Viața și opera, autor Mariana Celac, publicat la Editura UNARTE. Publicațiile oferă două perspective diferite asupra orașului, puncte de vedere ce au fost extinse și au generat idei și experiențe nuanțate traduse în expoziții, dezbateri și un seminar interdisciplinar.
​Echipă artistică proiect: Iosif Király, ​Mariana Celac, Marius Marcu Lapadat, Octavian Carabela, Bogdan Iancu, Simona Popescu, Mihaela Dedeoglu, Aurora Király

 

14).

Biopigmentația roz în trapeza Mănăstirii Hurezi

Autori: Ioana Gomoiu, Dan Mohanu, Ileana Mohanu

2017

Tiraj 200

ISBN 978-606-720-089-8

Lucrarea prezintă rezultatele studiului interdisciplinar asupra modificării culorii inițiale a picturii murale din trapeza Manastirii Hurezi, ca urmare a creșterii și multiplicării microorganismelor ce sintetizează pigmenți carotenoizi.

 

15). Spirit Românesc – Tradiție, interpretare, creație vestimentară contemporană

Autori: Unda Popp, Doina Lucanu, Paula Barbu, Ioana Sanda Avram, Alina Maria Griga, Venera Arapu, Sergiu Chihaia, Răzvan Vasilescu, Alina Gurguță, Viorica Slădescu, Dorina Horătă-u, Claudia Mușat, Bogdan Hojbotă, Ionuț Cristian Marin

2017

Tiraj 150

ISBN 978-606-720-088-1

Este o lucrare editată în cadrul proiectului AAICREA (Arte-Arhetipuri-Industrii Creative).

Cartea cuprinde puncte de vedere variate referitoare la spiritul românesc, ilustrate cu imagini după veșminte create în urma cercetărilor experimentale coordonate de profesori din cadrul departamentelor MODĂ, TEXTILE și Ceramică-Sticlă-Metal. Capitolele se referă la interpretări contemporane inspirate de spiritul românesc, atât în ce privește veșmintele cu valențe artistice, costumul-obiect, performingul de costum, dar și designul textil, bijuterii și accesorii.

 

16). Simona Runcan

Ioana Măgureanu (coordonator)

Autori : Ruxandra Demetrescu, Patricia Bădulescu, Cristina Cojocaru, Ioana Măgureanu

Ştefan Sava (fotografii), Serioja Bocsok (grafica)

2016

Tiraj 300

ISBN 978-606-720-047-8

Catalogul retrospectiv dedicat creației Simonei Runcan cu ocazia expoziției retrospective de la Palatele Brâncovenești Mogoșoaia, reproduce o mare parte din lucrările artistei, oferind o perspectivă cronologică asupra etapelor sale de creaţie și subliniind modul în care acestea se articulează prin filiaţii de motive, teme şi idei. Volumul, un instrument necesar pentru (re)citirea şi (re)interpretarea acestor opere, cuprinde o serie de studii, semnate de prof. univ. dr. Ruxandra Demetrescu, Cristina Cojocaru, Patricia Bădulescu şi Ioana Măgureanu, coordonatoarea publicației.

 

17). Arta în România între anii 1945-2000. O analiză din perspectiva prezentului

Coordonatori: Călin Dan, Iosif Király, Anca Oroveanu, Magda Radu

Autori: Mădălina Brașoveanu, Irina Cărăbaș, Adriana Copaciu, Mirela Duculescu, Simona Dumitriu, Celia Ghyka, Bogdan Iacob, Cristian Nae, Olivia Nițiș, Adriana Oprea, Veda Popovici, Magda Predescu, Magda Radu, Mara Rațiu, Irina Tulbure

2016

Tiraj 500

ISBN 978-606-720-061-4

 

18). Cadre (in)vizibile. Retorici și practici expoziționale în România în perioada 1965 -1989

Coordonator: Nae Emil Cristian

Mădălina Brașoveanu (autor), Daria  Ghiu (autor), Adrian Guță(autor), Ileana Pintilie (autor), Delia Marinescu (autor), Wanda Mihuleac (autor), Cristian Nae (autor), Olivia Nițiș (autor), Veda Popovici (autor), Magda Radu (autor), Alina Şerban (autor), Anca Vasiliu (autor), Alistair Ian Blyth (traducător), Sorana Lupu (traducator), Carmen Dobre Hametner (traducator), Roxana Ghiță (traducator)

2016

Tiraj 300

ISBN 978-606-720-059-1

Cartea ”Cadre (in)vizibile. Retorici şi practici expoziționale în România în perioada 1965-1989”, asociată proiectului de cercetare TE cu titlul ”Pluralizarea sferei publice. Expozițiile de artă din România în perioada 1968-1989”, finanțat de UEFISCDI și desfășurat la Colegiul Noua Europă din București, analizează producția artistică considerată neoficială (Cârneci 2014), alternativă (Pintilie 1999), subversivă (Chirst and Dressler 2011) sau, generic, experimentală (Titu 2004) din România în perioada amintită, din perspectiva cadrelor instituționale, a politicilor reprezentării și a micro-comunităților de producție și de receptare artistică care au constituit ceea ce, în termenii lui Piotr Piotrowski (2014) poate fi denumit ”a doua sferă publică”.

Publicația acoperă cele mai importante fenomene expoziționale alternative/experimentale din perioada cercetată, precum și studii de caz semnificative asupra expozițiilor oficiale. În privința autorilor, la acest volum, alături de coordonator contribuie istorici de artă reputați, care au cunoscut îndeaproape fenomenele artistice pe care le comentează (Adrian Guță, Ileana Pintilie), autori tineri cu expertiză în tema investigată (Daria Ghiu, Alina Șerban, Magda Radu, Olivia Nițiș) precum și tineri cercetători doctorali, unii dintre aceștia aflați la debut (Mădălina Brașoveanu, Veda Popovici, Diana Marinescu). Relevanța volumului este sporită de publicarea a unui interviu cu Wanda Mihuleac și de mărturii textuale ale organizatorilor unora dintre aceste expoziții, precum Anca Vasiliu.

 

19). Arhitectul  B. Ioanide 1887-1968. Viața și opera

Autor: Mariana Celac

Fotografii – Király  Iosif, Grafic Design : Alexandru Șchiopu & Cristina Sabău – Factum Design

2016

Tiraj 300

ISBN 978-606-720-049-2 

Acest eseu explorează în texte juxtapuse, traiectoria reconstituită a eroului literar (anume arhitectul Ioanide, personaj pivotal al romanelor Bietul Ioanide și Scrinul Negru de G. Călinescu)  si istoria personalitatilor și operei arhitecților reali care au trăit si construit în timpul lui Ioanide si care, aparent, au furnizat  materialul  de referintă pentru scrierile romancierului.

 

20). RO_Archive. An Archive of Romania in Times of Transition

Editori: Iosif Király, Raluca Oancea (Nestor), Raluca Paraschiv (Ionescu)

Designer: Radu Manelici traducator: Alistair Ian Blyth

2015

Tiraj 500

ISBN 978-606-720-041-6

Publicația RO_Archive își propune să prezinte rezultatele unei cercetări artistice începute în 2007 în perspectiva deconspirării imaginii reale a unei Românii angrenate în procesul de post-integrare europeană. Ca replica a unei arhive de fotografii și texte on line, publicația va prelua spiritul viu și dinamic combinându-l cu avantajele oferite de suportul clasic al unei cărți cu ilustații de calitate. Acest produs complex va fi capabil să prezinte o imagine obiectivă a României de-a lungul unui proces de peste opt ani de la integrarea europeană și totodată să atragă publicul tânăr (și nu numai) către consumul unui produs cultural cu certă valoare artistică și științifică.

Publicația va consta dintr-o serie de articole cu certă valoare culturală care își propun prezentarea României din diferite perspective – antropologică, artistică, filosofică – articole ce vor însoți o bogată colecție de fotografii realizate de tânăra echipă coordonată de cunoscutul artist și profesor Iosif Király.

Editura

Editura UNARTE
este înfiinţată prin decizia Senatului Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti din data de 09.05.2005. Din octombrie 2007 funcţionează ca Departament distinct cu misiune, scop, obiective, în strânsă legătură cu activităţile educaţionale şi de cercetare ale celor trei facultăţi: Facultatea de Arte Plastice, Facultatea de Arte Decorative şi Design, Facultatea de Istoria şi Teoria Artei, Centrul de Studii Vizuale, departamentul de Cercetare şi UNAgaleria din cadrul Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti.

Misiune
Editura UNARTE susţine şi promovează activităţile Centrului de cercetare în istoria şi teoria formelor vizuale şi a Departamentului de Cercetare din Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, prin dezvoltarea unui program strategic cu o dimensiune naţională şi internaţională de analiză şi cercetare ştiinţifică în domeniile specifice şi conexe prin asigurarea unui cadru specializat şi dezvoltarea de instrumente de susţinere şi promovare a cercetării profesioniste.

Obiective
Să contribuie la consolidarea abordării ştiinţifice şi teoretice a fenomenului artistic folosind ca instrument analiza şi cercetarea, comunicarea artistică şi creativitatea în sensul responsabilizării individului şi al generării de transformări nu doar la nivel cultural ci şi la nivel social. Să sprijine şi să stimuleze cercetarea artistică şi ştiinţifică, să participe la promovarea acesteia la nivel european/internaţional să încurajeze şi să promoveze creaţia contemporană în special a tinerilor. Să pună în valoare rolul educaţional al cercetării în promovarea valorilor morale şi estetice, lărgirea accesului la informaţie prin punerea în circulaţie a unor instrumente de informare şi promovare a culturii vizuale şi teoretice de specialitate. Să susţină şi să promoveze identitatea culturală, să acţioneze că interfaţa între comunitatea culturală românească şi cea internaţională. Să faciliteze accesul la reţele internaţionale de cercetare şi analiza, de stimulare şi promovare a valorilor culturale româneşti.

Domeniu de cercetare:
ISTORIA ŞI TEORIA FORMELOR VIZUALE 1. Studii vizuale – Istoria artei româneşti – Istoria artei universale – Arta românească şi universală – interferenţe – Teoria artei – Arta contemporană şi critică de artă 2. Patrimoniu – Studii muzeale – Cataloage rezonate – Expoziţii de patrimoniu 3. Estetica imaginii vizuale 4. Literatura comparată şi lumea imaginii 5. Management şi politici culturale
Echipele de cercetare sunt constituite din membrii titulari ai Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, artişti, profesori şi/sau cercetători care desfăşoară activităţi de cercetare în regim de profesori invitaţi şi membrii afiliaţi, critici, istorici, curatori, artişti vizuali, specialişti în domeniul de cercetare.
Plan editorial Structurat pe colecţii, planul editorial acoperă atât activitatea individuală a teoreticienilor, istoricilor, criticilor de artă şi a curatorilor cât şi a artiştilor creatori – consacraţi sau aflaţi la debutul carierei artistice. Proiectele susţinute şi promovate sunt iniţiative private sau colective, independente sau înscrise în planul strategic al editurii UNARTE, specific domeniului de cercetare şi promovare a artelor şi teoriilor vizuale.

Colecţii:
Carte universitară, Carte ştiinţifică, Altele. Colecţia Carte ştiinţifică include următoarele sub-colectii: Studii şi teorii vizuale, Document – Arhivă, Monografii esenţiale – Portret, Cercetări vizuale, Proiect de artist, Eveniment, Interdisciplinare Manifestări ştiinţifice internaţionale

 

Listă apariții editoriale 2015-2020

1). 50 Design UNArte. O istorie vizuală a școlii de la București (1969–2019)

Editor: Mirela Duculescu
Autori: Ruxandra Demetrescu, Mirela Duculescu, Dinu Dumbrăvician, Anca Oroveanu, Cristina SabăuRedactor: Ioana Gruenwald
Corectură: Dușa Udrea-Boborel, Ioana Gruenwald
Traducere: Anamaria Sasu
Design graphic: Faber Studio

2019

Tiraj 800

ISBN 978-606-720-122-2

Volumul aniversar 50 Design UNArte: o istorie vizuală a școlii de la București (1969-2019) este rezultatul cercetării pentru expoziția cu același titlu, prezentată la Muzeul Național de Artă al României în perioada 24 octombrie-29 noiembrie 2019.  Proiectul concentrează o prezentare amplă și multistratificată despre istoricul designului românesc, despre pașii făcuți prin întemeierea secției de forme industriale la sfârșitul anilor ’60, transformările prin care a trecut învățământul de design până la schimbările din 1989 și la istoria recentă a designului, cu schimbările accelerate din 1990 în prezent.

 

2). În lumea personajelor lui George Löwendal (1897-1964). Pictură, grafică și proiecte scenografice

Autori: Ruxandra Demetrecu, Cristina Cojocaru

Ariadna Dănilă-Löwendal, coordonator

Andreea Niță, traducător

arh. Irina Nemțeanu, arhitectura expoziției, Dorin Dănilă, consultant proiect, Bent Lange și George Radu, fotografii și prelucrare imagini, Iuliana Covei, asistență editorială și documentare, Adrian Constantin, asistență proiect expozițional, Faber Studio, design graphic

2018

Tiraj 500

ISBN 978-606-720-098-0

Lucrarea reprezintă catalogul expoziției cu același titlu deschisă la Muzeul Colecțiilor de artă din București între 13 octombrie 2017-31 ianuarie 2018; lucrarea conține prefața semnată de Aridna Dănilă-Lowendal, președinta Fundației Lowendal, textul critic semnat de curatorele expoziției, Ruxandra Demetrescu și Cristina Cojocaru, lista lucrărilor, fragmente din memoriile lui George Lowendal, fragmente din critica vremii. Catalogul este bilingv (român-englez).

 

3). Caiete de istoria artei. 2018

https://www.academia.edu/41550737/Caiete_de_istoria_artei_2018

Coordonatori: Ada Hajdu, Mihnea Mihail

2018

Pdf online

ISBN 978-606-720-106-2

Deși nu au o temă comună în mod explicit, articolele selectate se concentrează pe probleme de iconografie, înțeleasă într-un sens larg, investigând diversele relații care se pot stabili între imagini și surse textuale și vizuale, sau între imagini și realitate. Capitolele semnate de Bianca Constantin, Simona Drăgan, Georgiana Istrate și Simona Vinitor au o miză metodologică mai accentuată, raportându-se critic la istoriografia bogată și complexă a picturilor de care se ocupă. Oana Turcu și Marta Zamfirescu-Boceanu adaugă bibliografiei existente propriile interpretări, care completează literatura de specialitate fără a o contrazice. Ioana Marinescu și Maria Popescu scriu despre subiecte care nu au fost cercetate aproape deloc până în prezent.

 

4). Designul românesc între problematica designului democratic şi practica socialistă (1970-1990)

Design graphic: Octavian Carabela

Autor: Mirela Duculescu
carte offline

2018

Tiraj 150

ISBN 978-606-720-112- 3

Lucrarea reprezintă o cercetare doctorală care configurează istoria designului românesc din perioada socialistă. Subiectul propus se încadrează din perspectivă temporală (1970-1990) în conceptul de istorie recentă, iar din perspectivă teoretică în problematica deschisă prin noţiunea de design democratic, o construcţie conceptuală de sorginte socialistă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, identificată, în principal, prin următoarele caracteristici: obiecte de uz cotidian, de calitate, produse în masă, pentru „masele” de utilizatori şi disponibile la preţuri accesibile „tuturor.”

 

5). Cătălin Bălescu Manierismul ca stare /// Cătălin Bălescu Mannerism as a state

Texte de: Cristian Velescu, Ruxandra Demetrescu, Mihaela Velea, Emilian Ștefârță; Traducere : Zenovia Popa

Design : Faber Studio

2018

Tiraj 500

ISBN 978-606-720-104-8

Catalogul însoțește expoziția prezentată la Muzeul de Artă din Craiova, eveniment sprijinit de Institutul Cultural Român, unde artistul a expus lucrări de pictură, desen și obiect din ultima perioadă de creație, alături de un eșantion de lucrări reprezentative pentru perioadele anterioare.

Considerând manierismul, prin opțiunea pentru citatul cultural, prin abordarea fragmentară a unor forme cu un conținut definit în alte epoci și în alt context, drept o constantă a secolului XX, Cătălin Bălescu afirmă că tot ceea ce s-a structurat și este definit ca postmodernism, nu este, în esență, decât o nouă formă de manifestare ciclică a manierismului.

 

6). Arte, arhitectură, design. Tendinţe actuale

Editor: Constantin Hostiuc

Autori texte: Emil Barbu Popescu (pref.), Marius-Marcu Lapadat, Cristina Constantin, Dorina Horătău, Constantin Hostiuc, Viorica Slădescu, Claudia Muşat, Claudia Constantinescu, Marina Teodorescu

2018

Tiraj 150

ISBN 978-606-720-099-7

Prezenta publicaţie conţine intervenţiile participanţilor la masa rotundă cu tema „Arte, arhitectură, design. Tendinţe actuale” organizată de Centrul de Studii Arhitecturale şi Urbane şi Şcoala Doctorală ale Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, în colaborare cu UNArte Bucureşti, în data de 7 iulie 2017, precedate de textul introductiv al Prof. Dr. Arh. Emil Barbu Popescu, Preşedinte al UAUIM Bucureşti. Organizatori: Viorica Slădescu, Constantin Hostiuc; Moderator: Constantin Hostiuc.

 

7). Oraș și monument public

Texte de: Cristina Victoria Ochinciuc, Marilena Preda Sanc, Constantin Aslam, Cornel Florin Moraru, Maria Bostenaru Dan, Constantin Hostiuc; Editor: Constantin Hostiuc; Emil Barbu Popescu, Dorina Horatau – prefațatori

2018

Tiraj 150

ISBN 978-606-720-084-3

Masă rotundă organizată de Universitatea Națională de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu București și Universitatea Națională de Arte București în legatură cu prezența monumentului în oraș. Prin prisma multi-disciplinarității participanților sunt furnizate numeroase puncte de vedere calificate asupra acestei teme, materiale ce pot sta la baza unor cercetări ulterioare celor interesați să investigheze această tematică în profunzime.

 

8). Time Maps. Real communities – Virtual worlds – Experimented pasts

Editor Dragoş Gheorghiu

2017

Tiraj 200

ISBN 978-606-720-058-4

Lucrarea conține rapoartele de cercetare în cadrul unui proiect PN II IDEI despre relația între artă şi ştiință şi un capitol descriind aplicarea ideilor proiectului într-o comunitate din Portugalia.

 

9). CURS DE FILOSOFIA ARTEI. MARI ORIENTĂRI TRADIȚIONALE ŞI PROGRAME CONTEMPORANE DE ANALIZĂ

2 volume

2017

Tiraj 150

 • Volumul întâi. Filosofia artei în premodernitate

ISBN general 978-606-720-080-5

ISBN vol. I 978-606-720-081-2

Amploarea și intensitatea dezbaterilor generate de fenomenele artistice contemporane ale căror practici creative, dar și teoretice, explorate în cel puțin cinci paradigme majore de gândire (continentală, analitică, științifică, pragmatică, critică și comunicațională) și, deopotrivă, cercetate interdisciplinar (istoria și teoria artei, sociologia artei, psihologia artei) ne impun tot mai mult să operăm, atunci când avem în vedere analizele de tip filosofico-estetic, cu distincția sistematică dintre filosofia artei și filosofia trăirii estetice. Acest curs organizează informațiile legate de acest subiect.

 • Volumul al doilea. Filosofia artei în modernitate și postmodernitate

ISBN general 978-606-720-080-5

ISBN vol. II 978-606-720-082-9

Cercetarea operei de artă din interiorul filosofiei și cu metodele specifice reflecției de tip filosofic, ne-a plasat, așa cum a ilustrat și conținutul volumului întâi, de la bun început, în aria tematică decupată de istoria filosofiei. Pe parcursul acesteia, avem de-a face cu o succesiune de mari epoci ale culturii europene, înțelese ca expresii ale unei anumite viziuni despre lume sau, în termenii tehnici ai filosofiei, ale unui Weltanschauung. Prin urmare, urmărim aceiași pași ai metodei, indicați explicit în al treilea capitol al volumului întâi și în tratarea problematicii filosofiei artei în modernitate și contemporaneitate.

 

10). Kunst des Theaters, Theater der Kunst (Arta ca teatru, teatrul ca artă)

George Löwendal (1897-1964) – Malerei, Graphik, Bühnenbilder (pictură, grafică și proiecte scenografice)

Autori: Ruxandra Demetrescu, Cristina Cojocaru

2017

Tiraj 500

ISBN 978-606-720-087-4

Catalogul expoziției dedicată operei lui Georg Löwendal, cu ocazia aniversării a 120 de la nașterea artistului constituie un moment de reevaluare a unei creativități ce poate fi descifrată sub semnul unei paradoxale și fericite excepții. Născut la Sankt-Petersburg într-o familie nobilă, cu vechi rădăcini princiare daneze, ajunge în România după primul râzboi mondial printr-un accident al sorții: va poposi mai întâi la București (1921-1925) și se va stabili apoi, pentru mai bine de un deceniu, la Cernăuți, unde va lucra ca pictor scenograf și director tehnic al nou înființatului Teatru Național. Cosmopolitul oraș bucovinean, spațiu legendar central-european consacrat de poeți precum Paul Celan, a fost fără îndoială benefic pentru creativitatea lui Löwendal, care a intrat în avangarda mișcării teatrale și artistice, fapt documentat mai ales de schițele scenografice sau de costum, dar și în studiile expresioniste ale portretelor sale.

 

11). Aurora Király – Proiecte recente / New projects

Texte: Liviana Dan, Aurora Király, Cristina Stoenescu

Editor: Cristina Stoenescu

Traducere: Cristina Stoenescu

Proof-reading: Giles Eldridge

Corectură: Ileana Savu, Sandra Demetrescu

2017

Tiraj 500

ISBN 978-606-720-092-8

Publicația Aurorei Király: Proiecte recente / New Projects propune o perspectivă actualizată asupra lucrărilor artistei. Aurora Király survolează perspective ale istoriei artei și mai ales ale fotografiei din zona artei contemporane. Proiectele artistice analizează și pun în discuție aspecte precum: surse de inspirație ale artiștilor contemporani, moduri în care aceștia își selectează informațiile, moduri de „ascultare” și de „asumare” a unei „voci” individuale, raportate în același timp la realitatea înconjurătoare.

 

12). București, straturi și perspective. Între realitate și ficțiune, între literatură și arhitectură

Editori: Iosif Király, Aurora Király, Mirela Dăuceanu, Texte de: Ion Bogdan Lefter, Simona Popescu, Bogdan Iancu

2017

Tiraj 500

ISBN 978-606-720-093-5

Proiectul pornește de la două cărţi publicate recent, care oferă abordări diferite asupra oraşului: Bucureşti. Arhitectură. Un ghid adnotat. autori: Mariana Celac, Octavian Carabela, Marius Marcu-Lapadat, Editura Ordinul Arhitecţilor şi Arhitectul B. Ioanide. Viaţa şi opera, autor Mariana Celac, publicat la Editura UNARTE.
Proiectul şi evenimentele din cadrul lui au pus un mare accent pe interdisciplinaritate şi crearea unei platforme de comunicare între studenţi și profesori de la diferite universități, pentru a experimenta lucrul împreună.

 

13). Educație în timp real. București, trasee prin spațiu și timp

Editori: Iosif Király, Aurora Király, Mirela Dăuceanu, Texte de: Victor Cobuz, Lorena Iacob, Anamaria Omer, Ștefania Paruș

2017

Tiraj 500

ISBN 978-606-720-094-2

Proiectul analizează, descoperă și împărtășește cu studenții, participanții la proiect și publicul perspective inedite de cunoaștere și înțelegere a orașului. Punctele de pornire sunt două cărți publicate recent: București. Arhitectura. Un ghid adnotatautori: Mariana Celac, Octavian Carabela, Marius Marcu-Lapadat, Editura Ordinul Arhitecților (https://carturesti.ro/carte/bucuresti-arhitectura-un-ghid-adnotat-452318) și Arhitectul B. Ioanide. Viața și opera, autor Mariana Celac, publicat la Editura UNARTE. Publicațiile oferă două perspective diferite asupra orașului, puncte de vedere ce au fost extinse și au generat idei și experiențe nuanțate traduse în expoziții, dezbateri și un seminar interdisciplinar.
​Echipă artistică proiect: Iosif Király, ​Mariana Celac, Marius Marcu Lapadat, Octavian Carabela, Bogdan Iancu, Simona Popescu, Mihaela Dedeoglu, Aurora Király

 

14).

Biopigmentația roz în trapeza Mănăstirii Hurezi

Autori: Ioana Gomoiu, Dan Mohanu, Ileana Mohanu

2017

Tiraj 200

ISBN 978-606-720-089-8

Lucrarea prezintă rezultatele studiului interdisciplinar asupra modificării culorii inițiale a picturii murale din trapeza Manastirii Hurezi, ca urmare a creșterii și multiplicării microorganismelor ce sintetizează pigmenți carotenoizi.

 

15). Spirit Românesc – Tradiție, interpretare, creație vestimentară contemporană

Autori: Unda Popp, Doina Lucanu, Paula Barbu, Ioana Sanda Avram, Alina Maria Griga, Venera Arapu, Sergiu Chihaia, Răzvan Vasilescu, Alina Gurguță, Viorica Slădescu, Dorina Horătă-u, Claudia Mușat, Bogdan Hojbotă, Ionuț Cristian Marin

2017

Tiraj 150

ISBN 978-606-720-088-1

Este o lucrare editată în cadrul proiectului AAICREA (Arte-Arhetipuri-Industrii Creative).

Cartea cuprinde puncte de vedere variate referitoare la spiritul românesc, ilustrate cu imagini după veșminte create în urma cercetărilor experimentale coordonate de profesori din cadrul departamentelor MODĂ, TEXTILE și Ceramică-Sticlă-Metal. Capitolele se referă la interpretări contemporane inspirate de spiritul românesc, atât în ce privește veșmintele cu valențe artistice, costumul-obiect, performingul de costum, dar și designul textil, bijuterii și accesorii.

 

16). Simona Runcan

Ioana Măgureanu (coordonator)

Autori : Ruxandra Demetrescu, Patricia Bădulescu, Cristina Cojocaru, Ioana Măgureanu

Ştefan Sava (fotografii), Serioja Bocsok (grafica)

2016

Tiraj 300

ISBN 978-606-720-047-8

Catalogul retrospectiv dedicat creației Simonei Runcan cu ocazia expoziției retrospective de la Palatele Brâncovenești Mogoșoaia, reproduce o mare parte din lucrările artistei, oferind o perspectivă cronologică asupra etapelor sale de creaţie și subliniind modul în care acestea se articulează prin filiaţii de motive, teme şi idei. Volumul, un instrument necesar pentru (re)citirea şi (re)interpretarea acestor opere, cuprinde o serie de studii, semnate de prof. univ. dr. Ruxandra Demetrescu, Cristina Cojocaru, Patricia Bădulescu şi Ioana Măgureanu, coordonatoarea publicației.

 

17). Arta în România între anii 1945-2000. O analiză din perspectiva prezentului

Coordonatori: Călin Dan, Iosif Király, Anca Oroveanu, Magda Radu

Autori: Mădălina Brașoveanu, Irina Cărăbaș, Adriana Copaciu, Mirela Duculescu, Simona Dumitriu, Celia Ghyka, Bogdan Iacob, Cristian Nae, Olivia Nițiș, Adriana Oprea, Veda Popovici, Magda Predescu, Magda Radu, Mara Rațiu, Irina Tulbure

2016

Tiraj 500

ISBN 978-606-720-061-4

 

18). Cadre (in)vizibile. Retorici și practici expoziționale în România în perioada 1965 -1989

Coordonator: Nae Emil Cristian

Mădălina Brașoveanu (autor), Daria  Ghiu (autor), Adrian Guță(autor), Ileana Pintilie (autor), Delia Marinescu (autor), Wanda Mihuleac (autor), Cristian Nae (autor), Olivia Nițiș (autor), Veda Popovici (autor), Magda Radu (autor), Alina Şerban (autor), Anca Vasiliu (autor), Alistair Ian Blyth (traducător), Sorana Lupu (traducator), Carmen Dobre Hametner (traducator), Roxana Ghiță (traducator)

2016

Tiraj 300

ISBN 978-606-720-059-1

Cartea ”Cadre (in)vizibile. Retorici şi practici expoziționale în România în perioada 1965-1989”, asociată proiectului de cercetare TE cu titlul ”Pluralizarea sferei publice. Expozițiile de artă din România în perioada 1968-1989”, finanțat de UEFISCDI și desfășurat la Colegiul Noua Europă din București, analizează producția artistică considerată neoficială (Cârneci 2014), alternativă (Pintilie 1999), subversivă (Chirst and Dressler 2011) sau, generic, experimentală (Titu 2004) din România în perioada amintită, din perspectiva cadrelor instituționale, a politicilor reprezentării și a micro-comunităților de producție și de receptare artistică care au constituit ceea ce, în termenii lui Piotr Piotrowski (2014) poate fi denumit ”a doua sferă publică”.

Publicația acoperă cele mai importante fenomene expoziționale alternative/experimentale din perioada cercetată, precum și studii de caz semnificative asupra expozițiilor oficiale. În privința autorilor, la acest volum, alături de coordonator contribuie istorici de artă reputați, care au cunoscut îndeaproape fenomenele artistice pe care le comentează (Adrian Guță, Ileana Pintilie), autori tineri cu expertiză în tema investigată (Daria Ghiu, Alina Șerban, Magda Radu, Olivia Nițiș) precum și tineri cercetători doctorali, unii dintre aceștia aflați la debut (Mădălina Brașoveanu, Veda Popovici, Diana Marinescu). Relevanța volumului este sporită de publicarea a unui interviu cu Wanda Mihuleac și de mărturii textuale ale organizatorilor unora dintre aceste expoziții, precum Anca Vasiliu.

 

19). Arhitectul  B. Ioanide 1887-1968. Viața și opera

Autor: Mariana Celac

Fotografii – Király  Iosif, Grafic Design : Alexandru Șchiopu & Cristina Sabău – Factum Design

2016

Tiraj 300

ISBN 978-606-720-049-2 

Acest eseu explorează în texte juxtapuse, traiectoria reconstituită a eroului literar (anume arhitectul Ioanide, personaj pivotal al romanelor Bietul Ioanide și Scrinul Negru de G. Călinescu)  si istoria personalitatilor și operei arhitecților reali care au trăit si construit în timpul lui Ioanide si care, aparent, au furnizat  materialul  de referintă pentru scrierile romancierului.

 

20). RO_Archive. An Archive of Romania in Times of Transition

Editori: Iosif Király, Raluca Oancea (Nestor), Raluca Paraschiv (Ionescu)

Designer: Radu Manelici traducator: Alistair Ian Blyth

2015

Tiraj 500

ISBN 978-606-720-041-6

Publicația RO_Archive își propune să prezinte rezultatele unei cercetări artistice începute în 2007 în perspectiva deconspirării imaginii reale a unei Românii angrenate în procesul de post-integrare europeană. Ca replica a unei arhive de fotografii și texte on line, publicația va prelua spiritul viu și dinamic combinându-l cu avantajele oferite de suportul clasic al unei cărți cu ilustații de calitate. Acest produs complex va fi capabil să prezinte o imagine obiectivă a României de-a lungul unui proces de peste opt ani de la integrarea europeană și totodată să atragă publicul tânăr (și nu numai) către consumul unui produs cultural cu certă valoare artistică și științifică.

Publicația va consta dintr-o serie de articole cu certă valoare culturală care își propun prezentarea României din diferite perspective – antropologică, artistică, filosofică – articole ce vor însoți o bogată colecție de fotografii realizate de tânăra echipă coordonată de cunoscutul artist și profesor Iosif Király.

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, sunt de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services