CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DIDACTIC VACANT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI NR. 1359/05.12.2018, Partea a III-a

POST DE LECTOR UNIVERSITAR

POZIȚIA 8, DIN STATUL DE FUNCȚIUNI ȘI PERSONAL DIDACTIC AL DEPARTAMENTULUI PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

AN UNIVERSITAR 2018-2019

 

Disciplinele:

  • Managementul clasei de elevi;
  • Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei.Teoria și metodologia curriculumului);
  • Pedagogie II (Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării);
  • Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (2)

TEMA PROBEI PRACTICE:

„Noi tendințe în educație privind relația de predare-învățare-evaluare”

 

PREȘEDINTELE COMISIEI: conf.univ.dr. Farca Eugenia Speranța

  • ro
Meniu
Unarte