meniu

Me

meniu

Me
Me

Metodologia de desemnare a directorului Şcolii doctorale şi a Consiliului Şcolii Doctorale în cadrul I.O.S.U.D. – Universitatea Națională de Arte din Bucureşti

Autorul tezei de doctorat: (CV)

|

Data și ora susținerii:

Locul susținerii:

Președinte comisie: (CV)

Conducător Doctorat:  (CV)

Membru în comisie: (CV)

Membru în comisie: (CV)

Membru în comisie: (CV)