meniu

Me

meniu

Me
Me

INCURSIUNE ÎN ISTORIA VEŞMÂNTULUI ECLEZIASTIC- DESING ŞI SIMBOLICĂ. VEŞMÂNTUL TUTUROR CONFESIUNILOR CREŞTINE: ORTODOCŞI, CATOLICI, COPŢI, ARMENI ŞI ANGLICANI

Autorul tezei de doctorat: COJOCARU ALEXANDRA - VICTORIA (CV)

Data și ora susținerii: 29/11/2017, 1:00 pm

Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 - UNARTE BUC - AMFITEATRU

Președinte comisie: Conf.univ. dr. Cosmin Paulescu (CV)

Conducător Doctorat: Prof. univ. dr. Rucsandra Popp (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. CIOATĂ – BARBU - PAULA (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. LEFTER ION BOGDAN (CV)

Membru în comisie: Conf. univ. dr. PETRE ADRIANA (CV)