Profesori

27/05/2018

Conf. univ. dr. Viorica Slădescu

Facultatea de Arte Plastice (FAP), Departamentul Tehnico-Teoretice
Asociat

Discipline predate: Tehnici si tehnologii tradiționale aplicate creativ, Tehnologie de specialitate, Noțiuni de conservare și restaurare a textilelor, Artele decorative și analiza limbajului ornamental, Compoziţie proiect personalizat pentru imprimerie, Practică.Contact: