Profesori

27/05/2018

Asist. univ. dr. Otilia Boeru

Facultatea de Arte Decorative și Design (FADD), Departamentul Design Textil și Arte Textile
Asist. univ, Titular

Discipline predate: Toate disciplinele practicii artistice de atelier, în succesiunea lor, în funcție de anul de studiu coordonat (Program Licență, an I, II, III și Program Master, an I, II), dar și Design textil – de la element grafic la suprafaţă. Curs de proiectare digitală (an I, Program Licenţă), Plasticitatea fibrei. De la subiect la obiect în arta textilă contemporană (curs opt. an III, sem. I, Program Licenţă).Contact: