meniu

Me

meniu

Me
Me

Pregătirea în vederea admiterii 2020

Pregătirea în vederea admiterii 2020

Procedură privind organizarea și desfășurarea pregătirii de vară în vederea Admiterii 2020

În vederea admiterii, Universitatea Națională de Arte din București oferă posibilitatea celor interesați să se pregătească în spațiile universității, cu personal calificat, pe perioada vacanței de vară, în intervalul 27 iulie – 22 august 2020.

Cursurile se vor desfășura în două etape a câte două săptămâni, câte 6 ore/zi (inclusiv sâmbăta).

Perioade de pregătire și taxă:

 • Perioadă întreagă: Luni 27 iulie – sâmbătă 22 august 2020 (4 săpt.- 600 lei);
 • Etapa I: – Luni 27 iulie – sâmbătă 8 august 2020 (2 săpt.- 300 lei);
 • Etapa II: – Luni 10 – sâmbătă 22 august 2020 (2 săpt.- 300 lei);

Înscrierea candidaților se va face online începând cu data de 06 iulie 2020.

Documentele scanate se vor transmite pe adresa instituțională de e-mail inscrierepregatire2020@unarte.org

Documente scanate necesare pentru înscriere:

 1. Cerere tip de înscriere (semnată)
 2. Carte de identitate / pașaport;
 3. Dovada achitării taxei pentru perioada de pregătire.

Conform cerințelor Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Universitatea Națională de Arte din București are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Pentru candidații  din afara granițelor țării se va solicita:

 • declarație pe proprie răspundere care să ateste că participantul a respectat regimul de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS CoV-2 în ultimele 14 zile;
 • adeverință medicală, în limba română, din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și, eventual, antecedente personale legate de boli cronice, respectiv SARS-CoV- 2.

Taxa se va achita prin bancă la orice sucursală sau agenție a Băncii Comerciale Române (BCR)


TITULAR CONT:

Universitatea Națională de Arte din București

C.U.I./C.I.F. 4602033

în contul IBAN  RO06RNCB0072039062550016

Cu următoarele explicații:

 • Nume/Prenume
 • CNP
 • Felul taxei achitate (pregătire UNARTE) și perioada aleasă pentru pregătire
 • Secția ( Specializarea)

În acest cont se poate efectua și plata online .


Legitimațiile de intrare la cursul de pregătire vor fi distribuite în prima zi de curs de către profesorul coordonator conform listelor nominale, în baza verificărilor cu CI/pașaport.  Cu aceste legitimații se va intra pe toată perioada pregătirii.

În acest an nu se va asigura cazare în Căminul Universității.

 

DOAR, la departamentul “Foto – Video, Procesare computerizată a imaginii” pregătirea pentru admitere se va face online. Pe baza adresei de e-mail declarată în cererea de înscriere, fiecare candidat va primi zilnic invitația de a participa la curs. Exact ca în anii precedenți, dar de data aceasta online (prin platforma WEBEX), în timpul cursurilor de pregătire, de-a lungul celor 4 săptămâni, candidații vor avea prilejul sa cunoască majoritatea profesorilor din departament, cu care vor avea cursuri de-a lungul perioadei de studii.

Candidații vor putea prezenta și supune analizei profesorilor lucrări realizate până în acel moment. De asemenea vor primi zilnic teme noi pentru ziua/zilele următoare, pe care le vor prezenta și vor primi din partea profesorilor comentarii referitoare la acele lucrări. Mai mult, în cadrul cursului de pregătire vor exista secțiuni de inițiere în istoria artei și istoria fotografiei, pe baza bibliografiei pentru examenul de admitere.

 Conform Ordinului comun, nr. 4267/841 din 19.05.2020 a  Ministerului Educației și Cercetării și a Ministerului Sănătății, pentru  stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV- 2 s-au emis următoarele măsuri:

I. Măsuri pentru organizarea activității de pregătire în actualul context epidemiologic:

 • accesul în instituție trebuie organizat astfel încât să existe o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 metri între oricare două persoane apropiate;
 • accesul este interzis pentru persoanele care au o temperatură corporală ce depășește 37,3 grade Celsius – temperatura va fi măsurată la intrarea în incinta instituției;
 • suprafețele expuse vor fi dezinfectate și, de asemenea, se vor evita aglomerările de persoane.

 II. Măsuri de prevenire și protecție în perioada desfășurării activităților de pregătire:

 • înainte de începerea activității, spațiile, locurile de activitate, vor fi dezinfectate cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, activitate urmată de aerisirea încăperii pentru o perioadă de cel puțin 30 de minute, înainte și după fiecare serie;
 • activitatea de pregătire se va organiza pe grupe formate din cel mult 10 persoane;
 • candidații și profesorii vor fi protejați prin masca facială;
 • intrările în săli și ateliere se vor face în mod organizat, pe rând, păstrând distanța de 2 metri, iar în fața ușilor vor exista marcaje cu bandă colorată;
 • la intrarea în fiecare sală vor fi amplasate dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini;
 • planșetele vor fi individualizate; stabilirea locurilor se va face păstrând o distanță între persoane, pe rânduri și între rânduri, de 2 metri;
 • pe toată durata cursurilor se vor respecta regulile generale ale unei conduite sănătoase (distanțarea socială, evitarea atingerii nasului cu mâna, a ochilor și a gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur);

III. Măsuri de asigurare a condițiilor igienice   în  grupurile  sanitare: 

 • asigurarea de dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini la intrarea în toaletă;
 • asigurarea de hârtie igienică în fiecare cabină a toaletei;
 • asigurarea de dispensere cu săpun, situate lângă lavoare;
 • asigurarea de dispozitive cu prosoape de hârtie sau uscătoare pentru mâini;
 • asigurarea curățeniei și dezinfectării întregului grup sanitar (vas WC, lavoare, clanțe, pardoseala).

Aceste măsuri se impun și se respectă pe întreaga perioadă a pregătirii de vară.

Aprobată în ședința Senatului din data de 4.07.2020 prin Hotărârea nr.35.

 RECTOR,

Prof. univ. dr. Cătălin Mihai Bălescu

Pregătirea în vederea admiterii 2020

Procedură privind organizarea și desfășurarea pregătirii de vară în vederea Admiterii 2020

În vederea admiterii, Universitatea Națională de Arte din București oferă posibilitatea celor interesați să se pregătească în spațiile universității, cu personal calificat, pe perioada vacanței de vară, în intervalul 27 iulie – 22 august 2020.

Cursurile se vor desfășura în două etape a câte două săptămâni, câte 6 ore/zi (inclusiv sâmbăta).

Perioade de pregătire și taxă:

 • Perioadă întreagă: Luni 27 iulie – sâmbătă 22 august 2020 (4 săpt.- 600 lei);
 • Etapa I: – Luni 27 iulie – sâmbătă 8 august 2020 (2 săpt.- 300 lei);
 • Etapa II: – Luni 10 – sâmbătă 22 august 2020 (2 săpt.- 300 lei);

Înscrierea candidaților se va face online începând cu data de 06 iulie 2020.

Documentele scanate se vor transmite pe adresa instituțională de e-mail inscrierepregatire2020@unarte.org

Documente scanate necesare pentru înscriere:

 1. Cerere tip de înscriere (semnată)
 2. Carte de identitate / pașaport;
 3. Dovada achitării taxei pentru perioada de pregătire.

Conform cerințelor Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Universitatea Națională de Arte din București are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Pentru candidații  din afara granițelor țării se va solicita:

 • declarație pe proprie răspundere care să ateste că participantul a respectat regimul de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS CoV-2 în ultimele 14 zile;
 • adeverință medicală, în limba română, din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și, eventual, antecedente personale legate de boli cronice, respectiv SARS-CoV- 2.

Taxa se va achita prin bancă la orice sucursală sau agenție a Băncii Comerciale Române (BCR)


TITULAR CONT:

Universitatea Națională de Arte din București

C.U.I./C.I.F. 4602033

în contul IBAN  RO06RNCB0072039062550016

Cu următoarele explicații:

 • Nume/Prenume
 • CNP
 • Felul taxei achitate (pregătire UNARTE) și perioada aleasă pentru pregătire
 • Secția ( Specializarea)

În acest cont se poate efectua și plata online .


Legitimațiile de intrare la cursul de pregătire vor fi distribuite în prima zi de curs de către profesorul coordonator conform listelor nominale, în baza verificărilor cu CI/pașaport.  Cu aceste legitimații se va intra pe toată perioada pregătirii.

În acest an nu se va asigura cazare în Căminul Universității.

 

DOAR, la departamentul “Foto – Video, Procesare computerizată a imaginii” pregătirea pentru admitere se va face online. Pe baza adresei de e-mail declarată în cererea de înscriere, fiecare candidat va primi zilnic invitația de a participa la curs. Exact ca în anii precedenți, dar de data aceasta online (prin platforma WEBEX), în timpul cursurilor de pregătire, de-a lungul celor 4 săptămâni, candidații vor avea prilejul sa cunoască majoritatea profesorilor din departament, cu care vor avea cursuri de-a lungul perioadei de studii.

Candidații vor putea prezenta și supune analizei profesorilor lucrări realizate până în acel moment. De asemenea vor primi zilnic teme noi pentru ziua/zilele următoare, pe care le vor prezenta și vor primi din partea profesorilor comentarii referitoare la acele lucrări. Mai mult, în cadrul cursului de pregătire vor exista secțiuni de inițiere în istoria artei și istoria fotografiei, pe baza bibliografiei pentru examenul de admitere.

 Conform Ordinului comun, nr. 4267/841 din 19.05.2020 a  Ministerului Educației și Cercetării și a Ministerului Sănătății, pentru  stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV- 2 s-au emis următoarele măsuri:

I. Măsuri pentru organizarea activității de pregătire în actualul context epidemiologic:

 • accesul în instituție trebuie organizat astfel încât să existe o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 metri între oricare două persoane apropiate;
 • accesul este interzis pentru persoanele care au o temperatură corporală ce depășește 37,3 grade Celsius – temperatura va fi măsurată la intrarea în incinta instituției;
 • suprafețele expuse vor fi dezinfectate și, de asemenea, se vor evita aglomerările de persoane.

 II. Măsuri de prevenire și protecție în perioada desfășurării activităților de pregătire:

 • înainte de începerea activității, spațiile, locurile de activitate, vor fi dezinfectate cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, activitate urmată de aerisirea încăperii pentru o perioadă de cel puțin 30 de minute, înainte și după fiecare serie;
 • activitatea de pregătire se va organiza pe grupe formate din cel mult 10 persoane;
 • candidații și profesorii vor fi protejați prin masca facială;
 • intrările în săli și ateliere se vor face în mod organizat, pe rând, păstrând distanța de 2 metri, iar în fața ușilor vor exista marcaje cu bandă colorată;
 • la intrarea în fiecare sală vor fi amplasate dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini;
 • planșetele vor fi individualizate; stabilirea locurilor se va face păstrând o distanță între persoane, pe rânduri și între rânduri, de 2 metri;
 • pe toată durata cursurilor se vor respecta regulile generale ale unei conduite sănătoase (distanțarea socială, evitarea atingerii nasului cu mâna, a ochilor și a gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur);

III. Măsuri de asigurare a condițiilor igienice   în  grupurile  sanitare: 

 • asigurarea de dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini la intrarea în toaletă;
 • asigurarea de hârtie igienică în fiecare cabină a toaletei;
 • asigurarea de dispensere cu săpun, situate lângă lavoare;
 • asigurarea de dispozitive cu prosoape de hârtie sau uscătoare pentru mâini;
 • asigurarea curățeniei și dezinfectării întregului grup sanitar (vas WC, lavoare, clanțe, pardoseala).

Aceste măsuri se impun și se respectă pe întreaga perioadă a pregătirii de vară.

Aprobată în ședința Senatului din data de 4.07.2020 prin Hotărârea nr.35.

 RECTOR,

Prof. univ. dr. Cătălin Mihai Bălescu

Pregătirea în vederea admiterii 2020

Procedură privind organizarea și desfășurarea pregătirii de vară în vederea Admiterii 2020

În vederea admiterii, Universitatea Națională de Arte din București oferă posibilitatea celor interesați să se pregătească în spațiile universității, cu personal calificat, pe perioada vacanței de vară, în intervalul 27 iulie – 22 august 2020.

Cursurile se vor desfășura în două etape a câte două săptămâni, câte 6 ore/zi (inclusiv sâmbăta).

Perioade de pregătire și taxă:

 • Perioadă întreagă: Luni 27 iulie – sâmbătă 22 august 2020 (4 săpt.- 600 lei);
 • Etapa I: – Luni 27 iulie – sâmbătă 8 august 2020 (2 săpt.- 300 lei);
 • Etapa II: – Luni 10 – sâmbătă 22 august 2020 (2 săpt.- 300 lei);

Înscrierea candidaților se va face online începând cu data de 06 iulie 2020.

Documentele scanate se vor transmite pe adresa instituțională de e-mail inscrierepregatire2020@unarte.org

Documente scanate necesare pentru înscriere:

 1. Cerere tip de înscriere (semnată)
 2. Carte de identitate / pașaport;
 3. Dovada achitării taxei pentru perioada de pregătire.

Conform cerințelor Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Universitatea Națională de Arte din București are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Pentru candidații  din afara granițelor țării se va solicita:

 • declarație pe proprie răspundere care să ateste că participantul a respectat regimul de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS CoV-2 în ultimele 14 zile;
 • adeverință medicală, în limba română, din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și, eventual, antecedente personale legate de boli cronice, respectiv SARS-CoV- 2.

Taxa se va achita prin bancă la orice sucursală sau agenție a Băncii Comerciale Române (BCR)


TITULAR CONT:

Universitatea Națională de Arte din București

C.U.I./C.I.F. 4602033

în contul IBAN  RO06RNCB0072039062550016

Cu următoarele explicații:

 • Nume/Prenume
 • CNP
 • Felul taxei achitate (pregătire UNARTE) și perioada aleasă pentru pregătire
 • Secția ( Specializarea)

În acest cont se poate efectua și plata online .


Legitimațiile de intrare la cursul de pregătire vor fi distribuite în prima zi de curs de către profesorul coordonator conform listelor nominale, în baza verificărilor cu CI/pașaport.  Cu aceste legitimații se va intra pe toată perioada pregătirii.

În acest an nu se va asigura cazare în Căminul Universității.

 

DOAR, la departamentul “Foto – Video, Procesare computerizată a imaginii” pregătirea pentru admitere se va face online. Pe baza adresei de e-mail declarată în cererea de înscriere, fiecare candidat va primi zilnic invitația de a participa la curs. Exact ca în anii precedenți, dar de data aceasta online (prin platforma WEBEX), în timpul cursurilor de pregătire, de-a lungul celor 4 săptămâni, candidații vor avea prilejul sa cunoască majoritatea profesorilor din departament, cu care vor avea cursuri de-a lungul perioadei de studii.

Candidații vor putea prezenta și supune analizei profesorilor lucrări realizate până în acel moment. De asemenea vor primi zilnic teme noi pentru ziua/zilele următoare, pe care le vor prezenta și vor primi din partea profesorilor comentarii referitoare la acele lucrări. Mai mult, în cadrul cursului de pregătire vor exista secțiuni de inițiere în istoria artei și istoria fotografiei, pe baza bibliografiei pentru examenul de admitere.

 Conform Ordinului comun, nr. 4267/841 din 19.05.2020 a  Ministerului Educației și Cercetării și a Ministerului Sănătății, pentru  stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV- 2 s-au emis următoarele măsuri:

I. Măsuri pentru organizarea activității de pregătire în actualul context epidemiologic:

 • accesul în instituție trebuie organizat astfel încât să existe o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 metri între oricare două persoane apropiate;
 • accesul este interzis pentru persoanele care au o temperatură corporală ce depășește 37,3 grade Celsius – temperatura va fi măsurată la intrarea în incinta instituției;
 • suprafețele expuse vor fi dezinfectate și, de asemenea, se vor evita aglomerările de persoane.

 II. Măsuri de prevenire și protecție în perioada desfășurării activităților de pregătire:

 • înainte de începerea activității, spațiile, locurile de activitate, vor fi dezinfectate cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, activitate urmată de aerisirea încăperii pentru o perioadă de cel puțin 30 de minute, înainte și după fiecare serie;
 • activitatea de pregătire se va organiza pe grupe formate din cel mult 10 persoane;
 • candidații și profesorii vor fi protejați prin masca facială;
 • intrările în săli și ateliere se vor face în mod organizat, pe rând, păstrând distanța de 2 metri, iar în fața ușilor vor exista marcaje cu bandă colorată;
 • la intrarea în fiecare sală vor fi amplasate dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini;
 • planșetele vor fi individualizate; stabilirea locurilor se va face păstrând o distanță între persoane, pe rânduri și între rânduri, de 2 metri;
 • pe toată durata cursurilor se vor respecta regulile generale ale unei conduite sănătoase (distanțarea socială, evitarea atingerii nasului cu mâna, a ochilor și a gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur);

III. Măsuri de asigurare a condițiilor igienice   în  grupurile  sanitare: 

 • asigurarea de dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini la intrarea în toaletă;
 • asigurarea de hârtie igienică în fiecare cabină a toaletei;
 • asigurarea de dispensere cu săpun, situate lângă lavoare;
 • asigurarea de dispozitive cu prosoape de hârtie sau uscătoare pentru mâini;
 • asigurarea curățeniei și dezinfectării întregului grup sanitar (vas WC, lavoare, clanțe, pardoseala).

Aceste măsuri se impun și se respectă pe întreaga perioadă a pregătirii de vară.

Aprobată în ședința Senatului din data de 4.07.2020 prin Hotărârea nr.35.

 RECTOR,

Prof. univ. dr. Cătălin Mihai Bălescu

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, sunt de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services