meniu

Me

meniu

Me
Me

Metodologia de evaluare a proiectelor editoriale

Începând de la 03 octombrie 2011 se modifica metodologia de evaluare a manuscriselor trimise spre publicare la Editura UNARTE. Pentru a fi trimise spre publicare manuscrisele trebuie trimise în format pdf, cât mai aproape de forma finală în care vor fi incluse în publicaţie pentru a fi supuse procedurii de selecţie peer review.

Procesul de peer-review al proiectelor editoriale trimise spre publicare la Editura Unarte se desfăşoară în următoarele etape: proiectele editoriale sunt analizate în prima etapă de către colectivul de redacţie. În urma acestei selecţii sunt reţinute proiectele editoriale care întrunesc criteriile de selecţie prezentate mai jos; proiectele editoriale vor fi prezentate şi analizate de referenţii externi editurii, care vor evalua independent calitatea ştiinţifică a fiecărui proiect propus spre publicare şi vor face recomandările lor editurii; la nevoie se solicita şi părerea altor experţi din instituţiile academice din ţară şi străinătate; în urma recomandărilor referenţilor externi editura va finaliza procesul de selecţie al publicaţiilor ce vor apărea la Editura Unarte; redacţia va transmite autorilor decizia experţilor şi a editurii; Editura UNARTE utilizează un sistem de tip blind peer review.

Procedura peer review este adoptată în vederea selectării riguroase a materialelor ce vor fi publicate de Editura UNARTE. Calitatea profesională incontestabilă a personalităţilor invitate ca referenţi independenţi va urmări selecţia lucrărilor de cel mai mare interes şi implicit îmbunătăţirea calităţii publicaţiilor editurii.

SCOPUL APLICĂRII PROCEDURII DE SELECŢIE A MANUSCRISELOR / PROIECTELOR EDITORIALE

• să selecteze cele mai bune manuscrise / proiecte editoriale trimise spre publicare, precum şi îmbunătăţirea acestora, aducând astfel un plus de calitate activităţii ştiinţifice;

• să asigure îndeplinirea criteriilor de selecţie ale editurilor şi a ale CNCS;

• să selecteze lucrările de cel mai mare interes pentru domeniu;

• să conducă la îmbunătăţirea calităţii publicaţiilor editurii. CRITERII DE SELECŢIE În vederea procedurii de selecţie a manuscriselor trimise spre publicare la Editura UNARTE comisia de referenţi interni şi externi vor avea în vedere următoarele criterii prioritare:

• caracterul original şi novator al lucrării;

• relevanta lucrării pentru domeniul de cercetare vizat;

• calitatea cercetării;

• metodologia folosită în tratarea subiectului ales;

• seriozitatea documentarii şi claritatea formulării conţinutului ştiinţific şi corectidudinea redactării;

• acurateţea publicaţiei din punct de vedere al prezentării grafice.

Metodologia de evaluare a proiectelor editoriale

Începând de la 03 octombrie 2011 se modifica metodologia de evaluare a manuscriselor trimise spre publicare la Editura UNARTE. Pentru a fi trimise spre publicare manuscrisele trebuie trimise în format pdf, cât mai aproape de forma finală în care vor fi incluse în publicaţie pentru a fi supuse procedurii de selecţie peer review.

Procesul de peer-review al proiectelor editoriale trimise spre publicare la Editura Unarte se desfăşoară în următoarele etape: proiectele editoriale sunt analizate în prima etapă de către colectivul de redacţie. În urma acestei selecţii sunt reţinute proiectele editoriale care întrunesc criteriile de selecţie prezentate mai jos; proiectele editoriale vor fi prezentate şi analizate de referenţii externi editurii, care vor evalua independent calitatea ştiinţifică a fiecărui proiect propus spre publicare şi vor face recomandările lor editurii; la nevoie se solicita şi părerea altor experţi din instituţiile academice din ţară şi străinătate; în urma recomandărilor referenţilor externi editura va finaliza procesul de selecţie al publicaţiilor ce vor apărea la Editura Unarte; redacţia va transmite autorilor decizia experţilor şi a editurii; Editura UNARTE utilizează un sistem de tip blind peer review.

Procedura peer review este adoptată în vederea selectării riguroase a materialelor ce vor fi publicate de Editura UNARTE. Calitatea profesională incontestabilă a personalităţilor invitate ca referenţi independenţi va urmări selecţia lucrărilor de cel mai mare interes şi implicit îmbunătăţirea calităţii publicaţiilor editurii.

SCOPUL APLICĂRII PROCEDURII DE SELECŢIE A MANUSCRISELOR / PROIECTELOR EDITORIALE

• să selecteze cele mai bune manuscrise / proiecte editoriale trimise spre publicare, precum şi îmbunătăţirea acestora, aducând astfel un plus de calitate activităţii ştiinţifice;

• să asigure îndeplinirea criteriilor de selecţie ale editurilor şi a ale CNCS;

• să selecteze lucrările de cel mai mare interes pentru domeniu;

• să conducă la îmbunătăţirea calităţii publicaţiilor editurii. CRITERII DE SELECŢIE În vederea procedurii de selecţie a manuscriselor trimise spre publicare la Editura UNARTE comisia de referenţi interni şi externi vor avea în vedere următoarele criterii prioritare:

• caracterul original şi novator al lucrării;

• relevanta lucrării pentru domeniul de cercetare vizat;

• calitatea cercetării;

• metodologia folosită în tratarea subiectului ales;

• seriozitatea documentarii şi claritatea formulării conţinutului ştiinţific şi corectidudinea redactării;

• acurateţea publicaţiei din punct de vedere al prezentării grafice.

Metodologia de evaluare a proiectelor editoriale

Începând de la 03 octombrie 2011 se modifica metodologia de evaluare a manuscriselor trimise spre publicare la Editura UNARTE. Pentru a fi trimise spre publicare manuscrisele trebuie trimise în format pdf, cât mai aproape de forma finală în care vor fi incluse în publicaţie pentru a fi supuse procedurii de selecţie peer review.

Procesul de peer-review al proiectelor editoriale trimise spre publicare la Editura Unarte se desfăşoară în următoarele etape: proiectele editoriale sunt analizate în prima etapă de către colectivul de redacţie. În urma acestei selecţii sunt reţinute proiectele editoriale care întrunesc criteriile de selecţie prezentate mai jos; proiectele editoriale vor fi prezentate şi analizate de referenţii externi editurii, care vor evalua independent calitatea ştiinţifică a fiecărui proiect propus spre publicare şi vor face recomandările lor editurii; la nevoie se solicita şi părerea altor experţi din instituţiile academice din ţară şi străinătate; în urma recomandărilor referenţilor externi editura va finaliza procesul de selecţie al publicaţiilor ce vor apărea la Editura Unarte; redacţia va transmite autorilor decizia experţilor şi a editurii; Editura UNARTE utilizează un sistem de tip blind peer review.

Procedura peer review este adoptată în vederea selectării riguroase a materialelor ce vor fi publicate de Editura UNARTE. Calitatea profesională incontestabilă a personalităţilor invitate ca referenţi independenţi va urmări selecţia lucrărilor de cel mai mare interes şi implicit îmbunătăţirea calităţii publicaţiilor editurii.

SCOPUL APLICĂRII PROCEDURII DE SELECŢIE A MANUSCRISELOR / PROIECTELOR EDITORIALE

• să selecteze cele mai bune manuscrise / proiecte editoriale trimise spre publicare, precum şi îmbunătăţirea acestora, aducând astfel un plus de calitate activităţii ştiinţifice;

• să asigure îndeplinirea criteriilor de selecţie ale editurilor şi a ale CNCS;

• să selecteze lucrările de cel mai mare interes pentru domeniu;

• să conducă la îmbunătăţirea calităţii publicaţiilor editurii. CRITERII DE SELECŢIE În vederea procedurii de selecţie a manuscriselor trimise spre publicare la Editura UNARTE comisia de referenţi interni şi externi vor avea în vedere următoarele criterii prioritare:

• caracterul original şi novator al lucrării;

• relevanta lucrării pentru domeniul de cercetare vizat;

• calitatea cercetării;

• metodologia folosită în tratarea subiectului ales;

• seriozitatea documentarii şi claritatea formulării conţinutului ştiinţific şi corectidudinea redactării;

• acurateţea publicaţiei din punct de vedere al prezentării grafice.