meniu

Me

meniu

Me
Me
Pregătirea în vederea admiterii 2021

FACULTĂȚI ȘI SPECIALIZĂRILE AFERENTE DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII NAȚIONALE DE ARTĂ DIN BUCUREȘTI

Facultatea de Arte Plastice (FAP)

 • Departamentul Pictura
 • Departamentul Grafica
 • Departamentul Sculptura
 • Departamentul Foto – Video, Procesare computerizata a imaginii
 • Departamentul Pedagogie

Facultatea de Arte Decorative si Design (FADD)

 • Departamentul Design (design grafic, design ambiental, design de produs)
 • Departamentul Moda
 • Departamentul Arta Murala
 • Departamentul Design Textil si Arte Textile
 • Departamentul Ceramica / Sticla /Metal
 • Departamentul Scenografie

Informații privind pregătirea în vederea admiterii 2021

Înscrierile pentru pregătirea admitere se fac doar online prin email:

inscrierepregatire@unarte.orgProcedură privind înscrierea, organizarea și desfășurarea pregătirii de vară în vederea Admiterii 2021

aprobată în ședința de Senat din data de 08.06.2021 prin Hotărârea nr.146

 În vederea admiterii, Universitatea Națională de Arte din București oferă posibilitatea celor interesați să se pregătească în spațiile universității, cu personal calificat, pe perioada vacanței de vară, în intervalul 26 iulie – 21 august 2021.

Cursurile se vor desfășura câte 6 ore/zi (inclusiv sâmbăta), începând cu ora 8.00, în sediile universității.

Toate materialele de lucru vor fi aduse de către candidaţi: hârtie de desen, carton, hârtie de desen A3 (30/42 cm.), cărbune, creion, tuş, ulei, tempera, guma de șters, și alte materiale necesare pentru buna desfășurare a pregătirii, respectând specificul specializării la care doriți să vă înscrieți pentru pregătire.

Perioade de pregătire și taxă:

 • Perioadă întreagă: Luni 26 iulie – sâmbătă 21 august 2021 (4 săpt.- 600 lei);
 • Etapa I: – Luni 26 iulie – sâmbătă 7 august 2021 (2 săpt.- 300 lei);
 • Etapa II: – Luni 9 august – sâmbătă 21 august 2021 (2 săpt.- 300 lei);

Înscrierea candidaților se va face online începând cu data de 05 iulie 2021.

Documentele scanate se vor transmite pe adresa instituțională de e-mail :

inscrierepregatire@unarte.org

Documente scanate necesare pentru înscriere:

 1. Cerere tip de înscriere (semnată)
 2. Carte de identitate / pașaport;
 3. Dovada achitării taxei pentru perioada de pregătire.
 • Conform cerințelor Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Universitatea Națională de Arte din București are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt

Pentru candidații din afara granițelor țării se va solicita:

 • declarație pe proprie răspundere care să ateste că participantul a respectat regimul de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS CoV-2 în ultimele 14 zile;
 • adeverință medicală, în limba română, din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și, eventual, antecedente personale legate de boli cronice, respectiv SARS-CoV-

Taxa se va achita prin bancă la orice sucursală sau agenție a Băncii Comerciale Române (BCR)

TITULAR CONT:

Universitatea Națională de Arte din București C.U.I./C.I.F. 4602033

în contul IBAN RO06RNCB0072039062550016

Cu următoarele explicații:

 • Nume/Prenume
 • CNP
 • Felul taxei achitate (pregătire UNARTE) și perioada aleasă pentru pregătire
 • Secția ( Specializarea)

În acest cont se poate efectua și plata online .

Legitimațiile de intrare la cursul de pregătire vor fi distribuite în prima zi de curs de către profesorul coordinator de atelier, conform listelor nominale, în baza verificărilor cu CI/pașaport.

Cu aceste legitimații se va intra pe toată perioada pregătirii.

DOAR, la departamentul “Foto   –   Video,   Procesare   computerizată   a imaginii” pregătirea pentru admitere se va face online.

Pe baza adresei de e-mail declarată în cererea de înscriere, fiecare candidat va primi zilnic invitația de a participa la curs.

Exact ca în anii precedenți, dar de data aceasta online (prin platforma WEBEX), în timpul cursurilor de pregătire, de-a lungul celor 4 săptămâni, candidații vor avea prilejul sa cunoască majoritatea profesorilor din departament, cu care vor avea cursuri de-a lungul perioadei de studii.

Candidații vor putea prezenta și supune analizei profesorilor lucrări realizate până în acel moment. De asemenea vor primi zilnic teme noi pentru ziua/zilele următoare, pe care le vor prezenta și vor primi din partea profesorilor comentarii referitoare la acele lucrări. Mai mult, în cadrul cursului de pregătire vor exista secțiuni de inițiere în istoria artei și istoria fotografiei, pe baza bibliografiei pentru examenul de admitere.

Cazarea în căminul universității se va face în limita locurilor disponibile, cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS –COV-2.

Cei care solicită cazare în căminul universității   trebuie să se prezinte personal la cămin ( în str. Occidentului , nr. 18, sector 1, București) pentru încheierea contractului în perioada 05 iulie – 23 iulie 2021 în programul luni – joi între 8.00-16.00 și vineri între 8.00 – 14.00.

Atunci cînd vă înscrieți la pregătire, vă rugăm să menționați în e-mail și faptul că solicitați cazare în cămin.

În momentul cazării se va prezenta dovada achitării valorii contractului de cazare încheiat anterior, în perioada mai sus menționată.

Pentru încheierea contractului aveți nevoie de cartea de identitate ( sau în cazul cetățenilor străinii de pașaport) și copia e-mailului cu care v-ați înscris la pregătire.

Pentru informații suplimentare referitoare la cămin: 021/316.81.98 sau la e-mail camin@unarte.org

Înscrierea la cămin nu se face decât după ce v-ați înscris on-line la pregătire și ați trimis toate actele solicitate pentru pregătire.

Conform Ordinului comun, nr. 4267/841 din 19.05.2020 a Ministerului Educației și Cercetării și a Ministerului Sănătății, pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV- 2 s-au emis următoarele măsuri:

 1. Măsuri pentru organizarea activității de pregătire în actualul context epidemiologic:
  • accesul în instituție trebuie organizat astfel încât să existe o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 metri între oricare două persoane apropiate;
  • accesul este interzis pentru persoanele care au o temperatură corporală ce depășește 37,3 grade Celsius – temperatura va fi măsurată la intrarea în incinta instituției;
  • suprafețele expuse vor fi dezinfectate și, de asemenea, se vor evita aglomerările de persoane.
 2. Măsuri de prevenire și protecție în perioada desfășurării activităților de pregătire:
  • înainte de începerea activității, spațiile, locurile de activitate, vor fi dezinfectate cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, activitate urmată de aerisirea încăperii pentru o perioadă de cel puțin 30 de minute, înainte și după fiecare serie;
  • activitatea de pregătire se va organiza pe grupe formate din cel mult 10 persoane;
  • candidații și profesorii vor fi protejați prin masca facială;
  • intrările în săli și ateliere se vor face în mod organizat, pe rând, păstrând distanța de 2 metri, iar în fața ușilor vor exista marcaje cu bandă colorată;
  • la intrarea în fiecare sală vor fi amplasate dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini;
  • planșetele vor fi individualizate; stabilirea locurilor se va face păstrând o distanță între persoane, pe rânduri și între rânduri, de 2 metri;
  • pe toată durata cursurilor se vor respecta regulile generale ale unei conduite sănătoase (distanțarea socială, evitarea atingerii nasului cu mâna, a ochilor și a gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur);
 • Măsuri de asigurare a condițiilor igienice în grupurile sanitare:
  • asigurarea de dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini la intrarea în toaletă;
  • asigurarea de hârtie igienică în fiecare cabină a toaletei;
  • asigurarea de dispensere cu săpun, situate lângă lavoare;
  • asigurarea de dispozitive cu prosoape de hârtie sau uscătoare pentru mâini;
  • asigurarea curățeniei și dezinfectării întregului grup sanitar (vas WC, lavoare, clanțe, pardoseala).
  •  

Aceste măsuri se impun și se respectă pe întreaga perioadă a pregătirii de vară.

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Cătălin Mihai Bălescu

ANUNT IMPORTANT PRIVIND CAZAREA IN CĂMIN PENTRU CANDIDAȚII MINORI LA PREGATIREA PENTRU  ADMITEREA UNARTE 2021

Candidații la pregătire admitere U.N.Arte vară 2021, care solicită cazare în căminul universității și care nu au împlinit vârsta de 18 ani la data semnării cotractului de cazare, sunt rugați să vină însoțiți de unul dintre părinți (tutore legal ), pentru a completa o Declarație de Consimtământ, prin care își dau acordul ca minorul să semneze și să locuiască pe perioada pregătirii în cămin.

Părinții sau tutorii trebuie să aibă asupra lor cărțile de identitate și dovada de tutelă acolo unde este cazul.

În cazul când părinții nu pot ajunge la cămin împreună cu solicitantul la cazare, acesta trebuie să aibă asupra lui copie după cartea de identitate a părintelui, dovada de tutelă acolo unde este cazul și Declarația de Consimțământ pe care o puteți descărca de pe site-ul căminului.

Declarația de Consimțământ trebuie completată și semnată de părintele (tutorele) care figurează și în copia actului de identitate.

Administrație Cămin UNARTE


Lista de tarife regie camin pentru perioada verii 2021

LISTĂ TARIFE CAZARE PENTRU PERIOADA DE VARĂ  2021 CĂMIN – OCCIDENTULUI NR. 18

 1. TARIFE STUDENŢI UNArte,CANDIDAŢI MASTER, PREGĂTIRE CANDIDAŢI ADMITERE:

A. CAMERE CU GRUP SANITAR:

 • CONTRACT INTEGRAL ( 30 ZILE) = 460 LEI
 • CONTRACT FRACŢIONAT ( 15 ZILE) = 230 LEI
 • FRACŢIONAT ( PE ZI) = 30 LEI ( RON) / ZI

B. CAMERE FARA GRUP SANITAR

 • INTEGRAL ( 30 ZILE) = 360 LEI
 • FRACŢIONAT ( 15 ZILE) = 180 LEI
 • FRACŢIONAT ( PE ZI) = 20 LEI ( RON) / ZI
 1. TARIFE PENTRU ALTE PERSOANE – FRACŢIONAT (PE ZI): 50 LEI (RON) / ZI / – ÎN CAMERE CU  4 PERSOANE.
 2. TARIF PENTRU CAZARE CAMERA PROTOCOL
 • 70 LEI/ZI/PERS (exclus cazare studenti,candidat)
 1. PERSOANE STRĂINE PRIN „RELAŢII INTERNAŢIONALE” ŞI ALTE PERSOANE STRĂINE:

– 15 EURO / ZI / pers.(1 EURO = cursul zilei) în cameră cu 4 persoane.

ADMINISTRATIE CAMIN UNARTE


Informații privind pregătirea în vederea admiterii 2021

Înscrierile pentru pregătirea admitere se fac doar online prin email:

inscrierepregatire@unarte.orgProcedură privind înscrierea, organizarea și desfășurarea pregătirii de vară în vederea Admiterii 2021

aprobată în ședința de Senat din data de 08.06.2021 prin Hotărârea nr.146

 În vederea admiterii, Universitatea Națională de Arte din București oferă posibilitatea celor interesați să se pregătească în spațiile universității, cu personal calificat, pe perioada vacanței de vară, în intervalul 26 iulie – 21 august 2021.

Cursurile se vor desfășura câte 6 ore/zi (inclusiv sâmbăta), începând cu ora 8.00, în sediile universității.

Toate materialele de lucru vor fi aduse de către candidaţi: hârtie de desen, carton, hârtie de desen A3 (30/42 cm.), cărbune, creion, tuş, ulei, tempera, guma de șters, și alte materiale necesare pentru buna desfășurare a pregătirii, respectând specificul specializării la care doriți să vă înscrieți pentru pregătire.

Perioade de pregătire și taxă:

 • Perioadă întreagă: Luni 26 iulie – sâmbătă 21 august 2021 (4 săpt.- 600 lei);
 • Etapa I: – Luni 26 iulie – sâmbătă 7 august 2021 (2 săpt.- 300 lei);
 • Etapa II: – Luni 9 august – sâmbătă 21 august 2021 (2 săpt.- 300 lei);

Înscrierea candidaților se va face online începând cu data de 05 iulie 2021.

Documentele scanate se vor transmite pe adresa instituțională de e-mail :

inscrierepregatire@unarte.org

Documente scanate necesare pentru înscriere:

 1. Cerere tip de înscriere (semnată)
 2. Carte de identitate / pașaport;
 3. Dovada achitării taxei pentru perioada de pregătire.
 • Conform cerințelor Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Universitatea Națională de Arte din București are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt

Pentru candidații din afara granițelor țării se va solicita:

 • declarație pe proprie răspundere care să ateste că participantul a respectat regimul de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS CoV-2 în ultimele 14 zile;
 • adeverință medicală, în limba română, din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și, eventual, antecedente personale legate de boli cronice, respectiv SARS-CoV-

Taxa se va achita prin bancă la orice sucursală sau agenție a Băncii Comerciale Române (BCR)

TITULAR CONT:

Universitatea Națională de Arte din București C.U.I./C.I.F. 4602033

în contul IBAN RO06RNCB0072039062550016

Cu următoarele explicații:

 • Nume/Prenume
 • CNP
 • Felul taxei achitate (pregătire UNARTE) și perioada aleasă pentru pregătire
 • Secția ( Specializarea)

În acest cont se poate efectua și plata online .

Legitimațiile de intrare la cursul de pregătire vor fi distribuite în prima zi de curs de către profesorul coordinator de atelier, conform listelor nominale, în baza verificărilor cu CI/pașaport.

Cu aceste legitimații se va intra pe toată perioada pregătirii.

DOAR, la departamentul “Foto   –   Video,   Procesare   computerizată   a imaginii” pregătirea pentru admitere se va face online.

Pe baza adresei de e-mail declarată în cererea de înscriere, fiecare candidat va primi zilnic invitația de a participa la curs.

Exact ca în anii precedenți, dar de data aceasta online (prin platforma WEBEX), în timpul cursurilor de pregătire, de-a lungul celor 4 săptămâni, candidații vor avea prilejul sa cunoască majoritatea profesorilor din departament, cu care vor avea cursuri de-a lungul perioadei de studii.

Candidații vor putea prezenta și supune analizei profesorilor lucrări realizate până în acel moment. De asemenea vor primi zilnic teme noi pentru ziua/zilele următoare, pe care le vor prezenta și vor primi din partea profesorilor comentarii referitoare la acele lucrări. Mai mult, în cadrul cursului de pregătire vor exista secțiuni de inițiere în istoria artei și istoria fotografiei, pe baza bibliografiei pentru examenul de admitere.

Cazarea în căminul universității se va face în limita locurilor disponibile, cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS –COV-2.

Cei care solicită cazare în căminul universității   trebuie să se prezinte personal la cămin ( în str. Occidentului , nr. 18, sector 1, București) pentru încheierea contractului în perioada 05 iulie – 23 iulie 2021 în programul luni – joi între 8.00-16.00 și vineri între 8.00 – 14.00.

Atunci cînd vă înscrieți la pregătire, vă rugăm să menționați în e-mail și faptul că solicitați cazare în cămin.

În momentul cazării se va prezenta dovada achitării valorii contractului de cazare încheiat anterior, în perioada mai sus menționată.

Pentru încheierea contractului aveți nevoie de cartea de identitate ( sau în cazul cetățenilor străinii de pașaport) și copia e-mailului cu care v-ați înscris la pregătire.

Pentru informații suplimentare referitoare la cămin: 021/316.81.98 sau la e-mail camin@unarte.org

Înscrierea la cămin nu se face decât după ce v-ați înscris on-line la pregătire și ați trimis toate actele solicitate pentru pregătire.

Conform Ordinului comun, nr. 4267/841 din 19.05.2020 a Ministerului Educației și Cercetării și a Ministerului Sănătății, pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV- 2 s-au emis următoarele măsuri:

 1. Măsuri pentru organizarea activității de pregătire în actualul context epidemiologic:
  • accesul în instituție trebuie organizat astfel încât să existe o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 metri între oricare două persoane apropiate;
  • accesul este interzis pentru persoanele care au o temperatură corporală ce depășește 37,3 grade Celsius – temperatura va fi măsurată la intrarea în incinta instituției;
  • suprafețele expuse vor fi dezinfectate și, de asemenea, se vor evita aglomerările de persoane.
 2. Măsuri de prevenire și protecție în perioada desfășurării activităților de pregătire:
  • înainte de începerea activității, spațiile, locurile de activitate, vor fi dezinfectate cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, activitate urmată de aerisirea încăperii pentru o perioadă de cel puțin 30 de minute, înainte și după fiecare serie;
  • activitatea de pregătire se va organiza pe grupe formate din cel mult 10 persoane;
  • candidații și profesorii vor fi protejați prin masca facială;
  • intrările în săli și ateliere se vor face în mod organizat, pe rând, păstrând distanța de 2 metri, iar în fața ușilor vor exista marcaje cu bandă colorată;
  • la intrarea în fiecare sală vor fi amplasate dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini;
  • planșetele vor fi individualizate; stabilirea locurilor se va face păstrând o distanță între persoane, pe rânduri și între rânduri, de 2 metri;
  • pe toată durata cursurilor se vor respecta regulile generale ale unei conduite sănătoase (distanțarea socială, evitarea atingerii nasului cu mâna, a ochilor și a gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur);
 • Măsuri de asigurare a condițiilor igienice în grupurile sanitare:
  • asigurarea de dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini la intrarea în toaletă;
  • asigurarea de hârtie igienică în fiecare cabină a toaletei;
  • asigurarea de dispensere cu săpun, situate lângă lavoare;
  • asigurarea de dispozitive cu prosoape de hârtie sau uscătoare pentru mâini;
  • asigurarea curățeniei și dezinfectării întregului grup sanitar (vas WC, lavoare, clanțe, pardoseala).
  •  

Aceste măsuri se impun și se respectă pe întreaga perioadă a pregătirii de vară.

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Cătălin Mihai Bălescu

ANUNT IMPORTANT PRIVIND CAZAREA IN CĂMIN PENTRU CANDIDAȚII MINORI LA PREGATIREA PENTRU  ADMITEREA UNARTE 2021

Candidații la pregătire admitere U.N.Arte vară 2021, care solicită cazare în căminul universității și care nu au împlinit vârsta de 18 ani la data semnării cotractului de cazare, sunt rugați să vină însoțiți de unul dintre părinți (tutore legal ), pentru a completa o Declarație de Consimtământ, prin care își dau acordul ca minorul să semneze și să locuiască pe perioada pregătirii în cămin.

Părinții sau tutorii trebuie să aibă asupra lor cărțile de identitate și dovada de tutelă acolo unde este cazul.

În cazul când părinții nu pot ajunge la cămin împreună cu solicitantul la cazare, acesta trebuie să aibă asupra lui copie după cartea de identitate a părintelui, dovada de tutelă acolo unde este cazul și Declarația de Consimțământ pe care o puteți descărca de pe site-ul căminului.

Declarația de Consimțământ trebuie completată și semnată de părintele (tutorele) care figurează și în copia actului de identitate.

Administrație Cămin UNARTE


Lista de tarife regie camin pentru perioada verii 2021

LISTĂ TARIFE CAZARE PENTRU PERIOADA DE VARĂ  2021 CĂMIN – OCCIDENTULUI NR. 18

 1. TARIFE STUDENŢI UNArte,CANDIDAŢI MASTER, PREGĂTIRE CANDIDAŢI ADMITERE:

A. CAMERE CU GRUP SANITAR:

 • CONTRACT INTEGRAL ( 30 ZILE) = 460 LEI
 • CONTRACT FRACŢIONAT ( 15 ZILE) = 230 LEI
 • FRACŢIONAT ( PE ZI) = 30 LEI ( RON) / ZI

B. CAMERE FARA GRUP SANITAR

 • INTEGRAL ( 30 ZILE) = 360 LEI
 • FRACŢIONAT ( 15 ZILE) = 180 LEI
 • FRACŢIONAT ( PE ZI) = 20 LEI ( RON) / ZI
 1. TARIFE PENTRU ALTE PERSOANE – FRACŢIONAT (PE ZI): 50 LEI (RON) / ZI / – ÎN CAMERE CU  4 PERSOANE.
 2. TARIF PENTRU CAZARE CAMERA PROTOCOL
 • 70 LEI/ZI/PERS (exclus cazare studenti,candidat)
 1. PERSOANE STRĂINE PRIN „RELAŢII INTERNAŢIONALE” ŞI ALTE PERSOANE STRĂINE:

– 15 EURO / ZI / pers.(1 EURO = cursul zilei) în cameră cu 4 persoane.

ADMINISTRATIE CAMIN UNARTE


Informații privind pregătirea în vederea admiterii 2021

Înscrierile pentru pregătirea admitere se fac doar online prin email:

inscrierepregatire@unarte.orgProcedură privind înscrierea, organizarea și desfășurarea pregătirii de vară în vederea Admiterii 2021

aprobată în ședința de Senat din data de 08.06.2021 prin Hotărârea nr.146

 În vederea admiterii, Universitatea Națională de Arte din București oferă posibilitatea celor interesați să se pregătească în spațiile universității, cu personal calificat, pe perioada vacanței de vară, în intervalul 26 iulie – 21 august 2021.

Cursurile se vor desfășura câte 6 ore/zi (inclusiv sâmbăta), începând cu ora 8.00, în sediile universității.

Toate materialele de lucru vor fi aduse de către candidaţi: hârtie de desen, carton, hârtie de desen A3 (30/42 cm.), cărbune, creion, tuş, ulei, tempera, guma de șters, și alte materiale necesare pentru buna desfășurare a pregătirii, respectând specificul specializării la care doriți să vă înscrieți pentru pregătire.

Perioade de pregătire și taxă:

 • Perioadă întreagă: Luni 26 iulie – sâmbătă 21 august 2021 (4 săpt.- 600 lei);
 • Etapa I: – Luni 26 iulie – sâmbătă 7 august 2021 (2 săpt.- 300 lei);
 • Etapa II: – Luni 9 august – sâmbătă 21 august 2021 (2 săpt.- 300 lei);

Înscrierea candidaților se va face online începând cu data de 05 iulie 2021.

Documentele scanate se vor transmite pe adresa instituțională de e-mail :

inscrierepregatire@unarte.org

Documente scanate necesare pentru înscriere:

 1. Cerere tip de înscriere (semnată)
 2. Carte de identitate / pașaport;
 3. Dovada achitării taxei pentru perioada de pregătire.
 • Conform cerințelor Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Universitatea Națională de Arte din București are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt

Pentru candidații din afara granițelor țării se va solicita:

 • declarație pe proprie răspundere care să ateste că participantul a respectat regimul de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS CoV-2 în ultimele 14 zile;
 • adeverință medicală, în limba română, din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și, eventual, antecedente personale legate de boli cronice, respectiv SARS-CoV-

Taxa se va achita prin bancă la orice sucursală sau agenție a Băncii Comerciale Române (BCR)

TITULAR CONT:

Universitatea Națională de Arte din București C.U.I./C.I.F. 4602033

în contul IBAN RO06RNCB0072039062550016

Cu următoarele explicații:

 • Nume/Prenume
 • CNP
 • Felul taxei achitate (pregătire UNARTE) și perioada aleasă pentru pregătire
 • Secția ( Specializarea)

În acest cont se poate efectua și plata online .

Legitimațiile de intrare la cursul de pregătire vor fi distribuite în prima zi de curs de către profesorul coordinator de atelier, conform listelor nominale, în baza verificărilor cu CI/pașaport.

Cu aceste legitimații se va intra pe toată perioada pregătirii.

DOAR, la departamentul “Foto   –   Video,   Procesare   computerizată   a imaginii” pregătirea pentru admitere se va face online.

Pe baza adresei de e-mail declarată în cererea de înscriere, fiecare candidat va primi zilnic invitația de a participa la curs.

Exact ca în anii precedenți, dar de data aceasta online (prin platforma WEBEX), în timpul cursurilor de pregătire, de-a lungul celor 4 săptămâni, candidații vor avea prilejul sa cunoască majoritatea profesorilor din departament, cu care vor avea cursuri de-a lungul perioadei de studii.

Candidații vor putea prezenta și supune analizei profesorilor lucrări realizate până în acel moment. De asemenea vor primi zilnic teme noi pentru ziua/zilele următoare, pe care le vor prezenta și vor primi din partea profesorilor comentarii referitoare la acele lucrări. Mai mult, în cadrul cursului de pregătire vor exista secțiuni de inițiere în istoria artei și istoria fotografiei, pe baza bibliografiei pentru examenul de admitere.

Cazarea în căminul universității se va face în limita locurilor disponibile, cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS –COV-2.

Cei care solicită cazare în căminul universității   trebuie să se prezinte personal la cămin ( în str. Occidentului , nr. 18, sector 1, București) pentru încheierea contractului în perioada 05 iulie – 23 iulie 2021 în programul luni – joi între 8.00-16.00 și vineri între 8.00 – 14.00.

Atunci cînd vă înscrieți la pregătire, vă rugăm să menționați în e-mail și faptul că solicitați cazare în cămin.

În momentul cazării se va prezenta dovada achitării valorii contractului de cazare încheiat anterior, în perioada mai sus menționată.

Pentru încheierea contractului aveți nevoie de cartea de identitate ( sau în cazul cetățenilor străinii de pașaport) și copia e-mailului cu care v-ați înscris la pregătire.

Pentru informații suplimentare referitoare la cămin: 021/316.81.98 sau la e-mail camin@unarte.org

Înscrierea la cămin nu se face decât după ce v-ați înscris on-line la pregătire și ați trimis toate actele solicitate pentru pregătire.

Conform Ordinului comun, nr. 4267/841 din 19.05.2020 a Ministerului Educației și Cercetării și a Ministerului Sănătății, pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV- 2 s-au emis următoarele măsuri:

 1. Măsuri pentru organizarea activității de pregătire în actualul context epidemiologic:
  • accesul în instituție trebuie organizat astfel încât să existe o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 metri între oricare două persoane apropiate;
  • accesul este interzis pentru persoanele care au o temperatură corporală ce depășește 37,3 grade Celsius – temperatura va fi măsurată la intrarea în incinta instituției;
  • suprafețele expuse vor fi dezinfectate și, de asemenea, se vor evita aglomerările de persoane.
 2. Măsuri de prevenire și protecție în perioada desfășurării activităților de pregătire:
  • înainte de începerea activității, spațiile, locurile de activitate, vor fi dezinfectate cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, activitate urmată de aerisirea încăperii pentru o perioadă de cel puțin 30 de minute, înainte și după fiecare serie;
  • activitatea de pregătire se va organiza pe grupe formate din cel mult 10 persoane;
  • candidații și profesorii vor fi protejați prin masca facială;
  • intrările în săli și ateliere se vor face în mod organizat, pe rând, păstrând distanța de 2 metri, iar în fața ușilor vor exista marcaje cu bandă colorată;
  • la intrarea în fiecare sală vor fi amplasate dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini;
  • planșetele vor fi individualizate; stabilirea locurilor se va face păstrând o distanță între persoane, pe rânduri și între rânduri, de 2 metri;
  • pe toată durata cursurilor se vor respecta regulile generale ale unei conduite sănătoase (distanțarea socială, evitarea atingerii nasului cu mâna, a ochilor și a gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur);
 • Măsuri de asigurare a condițiilor igienice în grupurile sanitare:
  • asigurarea de dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini la intrarea în toaletă;
  • asigurarea de hârtie igienică în fiecare cabină a toaletei;
  • asigurarea de dispensere cu săpun, situate lângă lavoare;
  • asigurarea de dispozitive cu prosoape de hârtie sau uscătoare pentru mâini;
  • asigurarea curățeniei și dezinfectării întregului grup sanitar (vas WC, lavoare, clanțe, pardoseala).
  •  

Aceste măsuri se impun și se respectă pe întreaga perioadă a pregătirii de vară.

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Cătălin Mihai Bălescu

ANUNT IMPORTANT PRIVIND CAZAREA IN CĂMIN PENTRU CANDIDAȚII MINORI LA PREGATIREA PENTRU  ADMITEREA UNARTE 2021

Candidații la pregătire admitere U.N.Arte vară 2021, care solicită cazare în căminul universității și care nu au împlinit vârsta de 18 ani la data semnării cotractului de cazare, sunt rugați să vină însoțiți de unul dintre părinți (tutore legal ), pentru a completa o Declarație de Consimtământ, prin care își dau acordul ca minorul să semneze și să locuiască pe perioada pregătirii în cămin.

Părinții sau tutorii trebuie să aibă asupra lor cărțile de identitate și dovada de tutelă acolo unde este cazul.

În cazul când părinții nu pot ajunge la cămin împreună cu solicitantul la cazare, acesta trebuie să aibă asupra lui copie după cartea de identitate a părintelui, dovada de tutelă acolo unde este cazul și Declarația de Consimțământ pe care o puteți descărca de pe site-ul căminului.

Declarația de Consimțământ trebuie completată și semnată de părintele (tutorele) care figurează și în copia actului de identitate.

Administrație Cămin UNARTE


Lista de tarife regie camin pentru perioada verii 2021

LISTĂ TARIFE CAZARE PENTRU PERIOADA DE VARĂ  2021 CĂMIN – OCCIDENTULUI NR. 18

 1. TARIFE STUDENŢI UNArte,CANDIDAŢI MASTER, PREGĂTIRE CANDIDAŢI ADMITERE:

A. CAMERE CU GRUP SANITAR:

 • CONTRACT INTEGRAL ( 30 ZILE) = 460 LEI
 • CONTRACT FRACŢIONAT ( 15 ZILE) = 230 LEI
 • FRACŢIONAT ( PE ZI) = 30 LEI ( RON) / ZI

B. CAMERE FARA GRUP SANITAR

 • INTEGRAL ( 30 ZILE) = 360 LEI
 • FRACŢIONAT ( 15 ZILE) = 180 LEI
 • FRACŢIONAT ( PE ZI) = 20 LEI ( RON) / ZI
 1. TARIFE PENTRU ALTE PERSOANE – FRACŢIONAT (PE ZI): 50 LEI (RON) / ZI / – ÎN CAMERE CU  4 PERSOANE.
 2. TARIF PENTRU CAZARE CAMERA PROTOCOL
 • 70 LEI/ZI/PERS (exclus cazare studenti,candidat)
 1. PERSOANE STRĂINE PRIN „RELAŢII INTERNAŢIONALE” ŞI ALTE PERSOANE STRĂINE:

– 15 EURO / ZI / pers.(1 EURO = cursul zilei) în cameră cu 4 persoane.

ADMINISTRATIE CAMIN UNARTE