Universitatea Națională de Arte București

Caută
Close this search box.

IN MEMORIAM

Răzvan Theodorescu (1939 – 2023)

Comunitatea academică a Universității Naționale de Arte își exprimă profunda durere la despărțirea de academicianul Răzvan Theodorescu. Deopotrivă istoric al culturii și al artei, Profesorul a fost o personalitate emblematică care a contribuit decisiv la instaurarea unul climat umanist în universul artelor vizuale din școala de artă bucureșteană. Figură marcantă a disciplinei istoriografiei și istoriografiei artistice, Răzvan Theodorescu a îndrumat, vreme de decenii, generații de studenți și doctoranzi, remarcându-se prin spiritul enciclopedic și excepționala erudiție, dublate întotodeauna de entuziasm și generozitate. Cărțile sale constituie repere inconturnabile pentru studiul istoriei culturii românești din epoca medievală și a modernității timpurii: Bizanțul, Balcanii și Occidentul la începuturile culturii medievale românești, Editura Academiei Române, 1974, Un mileniu de artă la gurile Dunării (400-1400)”, Editura Meridiane, București, 1976, Civilizația românilor între medieval și modern. Orizontul imaginii (1550-1800), Editura Meridiane, București, 1987, Pictura murală moldovenească din secolele XV și XVI, Editura UNESCO, București, 1995, Românii și Balcanicii în Civilizația sud-est europeană, Editura Enciclopedică, București, 1999, La peinture murale moldave des 15-ème – 16-ème siècles, Ed. UNESCO, Bucureşti, 1995, Roumains et Balkaniques dans la civilisation sud-est européenne, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1999, Picătura de istorie, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1999, Constantin Brâncoveanu între Casa Cărţi“ şi „Levropa, Editura Rao, Bucureşti, 2006, Europa noastră şi noi, Editura Capitel, Bucureşti 2008, Regards d’ historien, Editura Enciclopedică, 2009, Cele două Europe, Editura enciclopedică, 2013.

Dispariția profesorului Răzvan Theodorescu lasă un gol imens în cultura românească actuală, dar și o moștenire intelectuală și pedagogică pe care elevii Domniei sale o vor duce mai departe, consolidând tradiția pe care maestrul lor a știut să o întemeieze. Dumnezeu să-l odihnească în pace!