UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE ANUNŢĂ SCOATEREA LA CONCURS 2 POSTURI DE MUNCITOR CALIFICAT (ÎNTREȚINERE)(PERIOADĂ NEDETERMINATĂ)SERVICIUL ADMINISTRATIV

1. DOCUMENTE SOLICITATE IN VEDEREA INTOCMIRII DOSARULUI DE CONCURS:
• cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului institutiei (formular care se gasește pe site-ul www.unarte.org, rubrica noutăți-resurse umane), înregistrată la registratura instituției ;
• copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• în cazul în care candidatul si-a schimbat numele, copii după documente care atestă schimbarea numelui-certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (specializări), precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului. Diplomele universitare (licență, master, studii aprofundate) vor fi însoțite de foile matricole/suplimente la diplomă;
• copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau adeverință care să ateste vechimea în muncă/specialitatea studiilor;
• cazier judiciar sau o declarație pe prorie răspundere că nu are antecedente penale. Candidatul declarant admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere , are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului ;
• adeverință medicală care să ateste că este apt de muncă eliberată de medicul de familie cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului ;
• curriculum vitae în format European – semnat și datat ;
• recomandare de la ultimul loc de munca;
• actele se vor prezenta în original la Direcția Resurse-Umane în vederea verificării conformității copiilor cu acestea;
• termenul limita de depunere dosar este de 10 ianuarie 2019, ora 1200
• dosarul de concurs se depune in perioada 20.12.2018-10.01.2019 (de luni până joi între orele 0900-1530, vineri între orele 0900-1200) la sediul universitatii din str.Gral Budisteanu nr.19, sector 1, persoana de contact: Moise Nicoleta – administrator financiar
2. CONDITII GENERALE SI SPECIFICE NECESARE:

2.1.Conditii generale:
In vederea inscrierii la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

2.1.Conditii generale:
In vederea inscrierii la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

3. TIPUL PROBELOR: PRACTICĂ/INTERVIU
4. LOCUL DESFASURARII CONCURSULUI: la sediul universitatii din str.G-ral Budișteanu nr.19, sector 1 , București

3. TIPUL PROBELOR: PRACTICĂ/INTERVIU
4. LOCUL DESFASURARII CONCURSULUI: la sediul universitatii din str.G-ral Budișteanu nr.19, sector 1 , București

Str.G-ral Budisteanu nr.19 / RO – 010773 Bucuresti, Sector 1 /
Fax + (40) 21 312 54 29 / Tel + (40) 21 312 72 84, cod fiscal 4602033
resurseumane@unarte.org / www.unarte.or

 

 

 

  • English
Meniu
Unarte

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, sunt de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services