29/09/18

Începând de la 03 octombrie 2011 se modifica metodologia de evaluare a manuscriselor trimise spre publicare la Editura UNARTE. Pentru a fi trimise spre publicare manuscrisele trebuie trimise în format pdf, cât mai aproape de forma finală în care vor fi incluse în publicaţie pentru a fi supuse procedurii de selecţie peer review. Procesul de peer-review al proiectelor editoriale trimise spre publicare la Editura Unarte se desfăşoară în următoarele etape: proiectele editoriale sunt analizate în prima etapă de către colectivul de redacţie. În urma acestei selecţii sunt reţinute proiectele editoriale care întrunesc criteriile de selecţie prezentate mai jos; proiectele editoriale vor fi prezentate şi analizate de 2 referenţi externi care vor evalua independent calitatea ştiinţifică a fiecărui proiect propus spre publicare şi vor face recomandările lor editurii; la nevoie se solicita şi părerea altor experţi din instituţiile academice din ţară şi străinătate; în urma recomandărilor referenţilor externi editura va finaliza procesul de selecţie al publicaţiilor ce vor apărea la Editura Unarte; redacţia va transmite autorilor decizia experţilor şi a editurii; Editura UNARTE utilizează un sistem de tip blând peer review. Procedura peer review este adoptată în vederea selectării riguroase a materialelor ce vor fi publicate de Editura UNARTE. Calitatea profesională incontestabilă a personalităţilor invitate că referenţi independenţi va urmări selecţia lucrărilor de cel mai mare interes şi implicit îmbunătăţirea calităţii publicaţiilor editurii. SCOPUL APLICĂRII PROCEDURII DE SELECŢIE A MANUSCRISELOR / PROIECTELOR EDITORIALE • să selecteze cele mai bune manuscrise / proiecte editoriale trimise spre publicare, precum şi îmbunătăţirea acestora, aducând astfel un plus de calitate activităţii ştiinţifice; • să asigure îndeplinirea criteriilor de selecţie ale editurilor şi a ale CNCS; • să selecteze lucrările de cel mai mare interes pentru domeniu; • să conducă la îmbunătăţirea calităţii publicaţiilor editurii. CRITERII DE SELECŢIE În vederea procedurii de selecţie a manuscriselor trimise spre publicare la Editura UNARTE comisia de referenţi interni şi externi vor avea în vedere următoarele criterii prioritare: • caracterul original şi novator al lucrării; • relevanta lucrării pentru domeniul de cercetare vizat; • calitatea cercetării; • metodologia folosită în tratarea subiectului ales; • seriozitatea documentarii şi claritatea formulării conţinutului ştiinţific şi corectidudinea redactării; • acurateţea publicaţiei din punct de vedere al prezentării grafice.

  • ro
Meniu
Unarte

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, sunt de acord cu modul de utilizare a acestor informații.