meniu

Me

meniu

Me
Me

Printr-o prezentare interactivă, discuții și stimularea lucrului individual sau în echipă, cursul urmărește să clarifice termenii de bază ai analizei semiotice, pornind de la întrebarea DE CE ? aplicată asupra construcției imaginii : care este sistemul de semne care dă sens imaginii? Ce structuri (mituri, ideologii, stereotipuri) au fost exploatate în denotația și conotația semnelor folosite?. Pe ce bază au fost alese elementele de limbaj folosite? Care sunt relatiile de putere stabilite din punct de vedere al asumării enunțului? Cum interpretăm codurile de bază folosite? Care este funcția simbolică a unui logo?

OBIECTIVE
Cursul are ca obiectiv inţelegerea specificului semioticii imaginii vizuale (în raport cu imaginea muzicală, imaginea mentală sau imaginea publică) si familiarizarea studenţilor cu mecanismele senzoriale, mentale şi culturale ale receptării imaginii vizuale în paradigma culturală contemporană.

TEMATICI
1. Abordarea semiotică a comunicării
Semn, semnificație, denotație, conotație, text,mesaj, cod, interpretare;
Despre simbol;
Modelul diadic al lui Ferdinand de Saussure. Dihotomiile;
Modelul triadic al lui Charles Saunders Peirce;
Tipuri de semne la Peirce.
2. Modelul semiotic de comunicare
Aplicarea semioticii la sfera mediatică (Umberto Eco, Roland Barthes);
Imaginea publicitară;
Funcțiile discursului publicitar;
Semiotica imaginii publicitare (R. Barthes);
Procedee retorice folosite în discursul publicitar;
Tipuri de mesaje în imaginile publicitare;

Mesajul de natura iconică;
Credibilitatea imaginii-index;
Autenticitate / adevăr;
Fotografia simbol.
3. Şcoala proces şi şcoala semiotică
Modelul Shannon-Weaver
Concepţii şi atitudini faţă de limbaj; cotitura lingvistică;
Roman Jakobson – Functiile limbajului in actul de comunicare.
4. Comunicarea interculturală – bariere, tehnici de problematizare
Contextualizare culturală;
Concepte conexe: valoarea, structura socială, etnie și națiune, enculturația, aculturația, personalitatea,
relativism cultural, multiculturalism și interculturalism;
Referenţialele culturale şi ideologice;
Comunicare interculturală;
A treia cultura (F. Casmir).
5. Reprezentarea
Reprezentarea socială;
Imaginea publică;
Atitudinea;
Învățarea;
Stilul de viață.
6. Analiza semiotică
Codurile de bază folosite (limbaj, culori,personaje, dihotomii);
Conotația acestor semne;
Tipurile de imagini puse în valoare;
Structurile profunde exploatate în construcția semnului (mituri, ideologii, simboluri);
Funcția ideologică a semnului;
Relațiile dintre semne și modul în care acestea contribuie la formarea unor noi semnificații;
Mesajul plastic;
Coduri extra-lingvistice si extra-iconice;
Lumina, textura, linia, forma, spațiu și timp, cadru și încadrare, perspectiva, compoziția, poza.
7. Raportul producție – operă – consum

Opera deschisă (Umberto Eco);
Icon, index, simbol;
Iconografie, iconologie (Erwin Panofsky, Ernst Cassirer);
Semiotica noilor media;
Clipurile publicitare;
Clipurile muzicale;
Limbaj cinematografic
8. Logo-ul
Logoul ca mod de reprezentare;
Logoul ca figura simbolică;
Logoul ca emblemă.