meniu

Me

meniu

Me
Me

Scenografia joacă un rol vital în a crea lumi reale sau imaginare pe ecrane.

Obiectivul cursului de Scenografie de film ( production design în engleză sau decoration în franceză) este, în primul rând, de a stimula și dezvolta capacitățile creative individuale, concomitent cu predarea cunoștiințele tehnice esențiale pentru o carieră în cinematografie și televiziune.

Unic în universitățile de artă din România, cursul de Scenografie de film oferă oportunități pentru o deschidere către piața muncii, în continuă dezvoltare, a industriei cinematografice, ateviziunilor sau a publicității.

Structurat pe parcursul anilor II și III de studii-licență, primele trei semestre sunt dedicate unor proiecte de scenografie care urmăresc , gradual, introducerea în domeniul creației de decoruri și costume pentru film. Se face o trecere progresivă de la subiecte de clip publicitar, film de actualitate pâna la film ” sience -fiction”, film ”fantasy” sau film istoric.

Ultimul semestru , al IV-lea, este dedicat unei sinteze a cunoștiințelor și a abilităților profesionale dobândite și care, pentru cei care optează pentru film, se materializează într-un proiect de licență.

Intenția, deliberat asumată, este ca aceste proiecte să reproducă , cât mai fidel, condițiile unei producții cinematografice reale, de film publicitar sau de film artistic. În acest scop este simulat cu exactitate parcursul obișnuit al realizării unui proiect cinematografic : se utilizează un scenariu profesionist ( există un portofoliu de scenarii din care studenții pot alege), se elaborează un ”synopsis” ( rezumat) care va sta la baza schițelor de concept, se fac liste de decoruri, de recuzită și mobilier – pe secvențe și obiecte de filmare, liste de costume – cu schimbările și racordurile impuse de scenariu, se aleg locurile de filmare ( locații), etc.

În final va rezulta un proiect complex de scenografie de film pe care studentul trebuie să-l susțină , așa cum se obișnuiește în practica curentă.

In concluzie , cursul de Scenografie de film stimulează dezvoltarea creativității studenților, a pontențialului lor intelectual și critic și încurajează o percepție nouă, inovatoare a muncii în acest domeniu .

Finalmente, scopul acestui curs este de a oferi studenților un mod de gândire specific acestei profesiuni, bazat pe diversitate, originalitate , pe dezvoltarea spiritului de colaborare și comunicare și , nu în ultimul rând, susținut de reflexul studiului independent care să conducă în practica viitoare la o dezvoltare continuă și după absolvire.

https://classroom.google.com/c/NTc2MDYxNTUxNDVa