meniu

Me

meniu

Me
Me

Spațiu dedicat experimentului interconexiunii practice și conceptuale al mijloacelor de expresie artistică, în care libertatea formelor creatoare include utilizarea sau suportul discursului cinematografic. Exercițiul interpretării dramaturgice a unei arii de operă sau lucrări clasice din istoria artelor plastice într-o formă scurtă de narațiune filmică (clip) urmărește nu atât corespondențele formale, cât mai ales ideatice.

https://classroom.google.com/u/3/c/NjYxOTE0NzIwMTZa/p/NjgyNDgzOTM5Mzha/details