meniu

Me

meniu

Me
Me

Prin intermediul cursului de Muzeologie, în semestrul al II-lea ne propunem familiarizarea studenţilor cu modul de organizare a muzeelor, cu atribuțiile posturilor specifice dintr-un muzeu, în conformitate cu legislația în vigoare, precum și cu cele mai actuale modalități de organizare a expozițiilor. Prin aplicaţiile realizate împreună cu studenţii se urmăreşte ca aceştia să dobândească principalele abilităţi legate de activitatea concretă în cadrul muzeelor.

Modul de desfășurare: prezentări și discuții audio-video în timp real prin intermediul platformei Skype. Pentru perioada care urmează se are în vedere utilizarea platformei oferite de Google Suite for Education.

Bibliografia recomandată și alte materiale auxiliare necesare redactării fișelor analitice de evidență au fost încărcate pe google drive în format electronic. Link-ul de accesare este următorul:

https://drive.google.com/open?id=1MV35EOr0W_OqUNzAGhpx8-WcwhpWORQM