meniu

Me

meniu

Me
Me

conf. univ. dr, Maria Dumbrăvician

Metodologia conservării şi restaurării îşi propune în anul trei al studiilor de licență concentrarea cunoștințelor acumulate în anii precedenți pe un studiu de caz ales împreună cu studentul, care să facă obiectul lucrării sale de licență. Studentul este astfel pus în situaȘia de a aplica noȘiunile Și experienȘa acumulate până acum pe un caz concret, printr-o abordare interdisciplinară, sub coordonarea permanentă a profesorilor de disciplină precum Și a profesorilor de la disciplinele complementare.

Pe perioada cursului studentul trebuie să realizeze o diagnosticare corectă a stării de conservare a obiectului înainte de momentul intervenţiei, pe baza căreia va formula propunerile de intervenție ce vor fi analizate de către o comisie compusă din cadrele didactice ale departamentului sau membri invitați în cadrul examenului de prediplomă. Se face astfel trecerea de la nivelul pur teoretic, privind principiile fundamentale care stau la baza conservării şi restaurării operei de artă, la cazul concret al intervenție de conservare și restaurare pe un obiect ales.

Activitatea cursului se desfășoară online pe platforma Google Claasroom, Skype și WhatsApp

Perioda de curs: 6.04-17.04. 2020; ora: 9.00-12.00

Bibliografie:

HMC08_Historical_Mortars_Conference_Characterizati.pdf

ICOM_CIMCIM_Bulletin_2019_1_January. pdf

Ethics in conservation_Newsletter

Il restauro dei frammenti dell’affresco absidale de la Chiesa San Pietro a Toscana: https://youtu.be/CBmGSAEG260