meniu

Me

meniu

Me
Me

Drd. Gemănar Ionel

 

DESCRIERE

În anul 2 de licență  cursul își propune dezvoltarea la viitorii restauratori, pe lângă familiarizarea cu mecanismele specifice restauăarii în general, a atitudinii faţă de patrimoniu şi proteţia sa ,structura elementelor componente legate de conservarea şi restaurarea pietrei. Astfel, o primă etapă este legată de înţelegerea mecanismelor de degradare şi a cauzelor ce generează degradările, cât şi capacitatea de a observa şi a diagnostica tipurile de piatră (cu înţelegerea mecanismelor formării lor) şi tipurile specifice de degradare. În al doilea rând, este necesar a se înţelege posibilităţile admise ale intervenţiilor, şi materialele compatibile utile în intervenţii. Faza finală este de a experimenta practic „in situ”, cunoştinţele acumulate şi de a face diferenţa între „conservare” şi „restaurare” şi analiza considerentelor estetice.

În anul trei al studiilor de licență disciplina își propune concentrarea cunoștiințelor acumulate în anii precedenți pe un studiu de caz ales împreună cu studentul, care să facă obiectul lucrării sale de licență. Studentul este astfel pus în situația de a aplica noțiunile și experiența acumulate până acum pe un caz concret, printr-o abordare interdisciplinară, sub coordonarea permanentă a profesorilor de disciplină precum și a profesorilor de la disciplinele complementare.

Pe perioada cursului studentul trebuie să realizeze o diagnosticare corectă a stării de conservare a obiectului înainte de momentul intervenţiei, pe baza căreia va formula propunerile de intervenție ce vor fi analizate de către comisia de catedră în cadrul examenului de prediplomă. Se face astfel trecerea de la nivelul pur teoretic, privind principiile fundamentale care stau la baza conservării şi restaurării operei de artă, la cazul concret al intervenție de conservare – restaurare pe un obiect ales, care la finalul semestrului  va fi corect diagnosticat și cu un proiect de conservare – restaurare complet.

 

REPERE BIBLIOGRAFICE

Lorenzo Lazzarini,Marisa Laurenzi Tabasso, Il Restauro della Pietra, CEDAM-Padova 1986;

Mora Paolo şi Laura şi Philippot Paul, Conservarea picturilor murale. Ed. Meridiane, 1986;

Iulian Olteanu, Piatra în patrimoniul românesc, Degradări specifice și tratamente adecvate, Editura A.C.S.- 2015;

Nicolae Anastasiu, Minerale şi roci sedimentare, Determinator, Editura Tehnică Bucureşti;

Nicolae Anastasiu, Dan Jipa, Texturi si structuri sedimentare , Ed.Tehnica Bucureşti – 1983;

Price C. A, „Stone Conservation” , An Overview of Current Research, The Getty Conservation Institute, 1996;

Torraca Giorgio, „Matériaux de construction poreuux, science des mqtériqux pour la conservation architecturale”, ICCROM, Rome, 1986;

Ashurst John, „Mortars, Plasters and Renders in Conservation”, Ecclesiastical Architects’ and Surveyours’ Association;

Camuffo Dario, „Microclimate for cultural heritage”, Environment and Climate research Programme, Ed. Elsevier, Amsterdam-Lausanne-New York, 1998;

M. Winkler,„Stone: Properties, Durability in Man’s Environment”, Springer, 1994;

Lindley, „Sculpture Conservation: Preservation or Interference, Scolars Press, 1997;

Penny Wiley, The Materials of sculpture, 1993;