meniu

Me

meniu

Me
Me

Tematică:
Teorii clasice ale învățării umane: J. Piaget și stadiile dezvoltării cognitive
Teorii moderne ale învățării umane: perspectiva neo-piagetiană asupra învățării
Teorii clasice ale învățării umane: L. Vîgotski
Teorii moderne ale învățării umane: perspectiva Teoriei activității asupra învățării
Teorii clasice ale învățării umane: J. Mezirow
Teorii moderne ale învățării umane: life-long learning
Teorii clasice ale învățării umane: H. Gardner
Teorii moderne ale învățării umane: P. Jarvis
Fundamentele teoretice ale teoriilor moderne: integrarea conceptelor de bază din teoriile clasice
Teorii moderne ale învățării umane: K. Illeris
Învățarea experiențială. Teorii clasice ale învățării experiențiale: D. Kolb
Învățarea experiențială.Teorii moderne ale învățării experiențiale. Leslie Greenberg
Învățarea diferențiată. Copiii cu nevoi educaționale speciale. Perspective asupra învățământului incluziv
Învățarea diferențiată. Tulburarea de spectru autist. Teorii moderne și metode psiho-pedagogice de
integrare

Exerciții și aplicații practice în artele vizuale
Jocuri psiho-pedagogice. Specific în funcție de vârstă și nivel de dezvoltare

Notă:
tematica și bibliografia cursului au fost încărcate pe blog si săptămânal sunt livrate fiecărui student pe e-mail PDF-urile corespunzătoare cursului