meniu

Me

meniu

Me
Me

 

 

Drd. Ioana Olteanu

 

În procesul de conservare – restaurare imaginea fotografică reprezintă un capitol important ce poate furniza un maxim de informații în măsura în care aceasta este utilizată corespunzător. De aceea, înțelegerea funcționării unei camere foto, a performanțelor și limitărilor diferitelor tipuri de camere, obiective și senzori va sta la baza obținerii imaginilor fotografice elocvente. Acestea vor livra, prin tipurile de lumini alese în funcție de obiectul studiat (pictura murală și fotografia de arhitectură, pictura pe suport de lemn, pictura de șevalet, textile, metal, ceramică și alte obiecte de muzeu), prin utilizarea diferitelor tehnici speciale  de fotografie (fotografia digitală în infraroșu, fotografia digitală în lumină UV), sau prin tehnicile avansate de documentare (fotogrametrie, scanare 3D, baze de date) informații cantitative și calitative ale obiectelor în studiu. Utilizarea scalei colorimetrice (ColorCheker) urmărește realizarea fotografilor într-o gama cromatică cât mai apropiată de cea a obiectului studiat, fără abateri subiective în procesul de prelucrare a imaginii.

Imaginile fotografice relevante și utile obținute în procesul documentării fotografice vor necesita un mediu de stocare a informației, vor avea nevoie de o prelucrare a imaginii, sau se va dori publicarea lor. Astfel, finalul cursului va cuprinde noțiuni introductive de stocare și prelucrare a imaginii (prezentarea pachetului Adobe Photoshop, Bridge, Lightroom / vector versus raster / stocarea informației pe termen lung), tipuri de formate  (RAW, tiff, jpg), cât și noțiuni referitoare la publicarea lor pe diferite suporturi (web, print digital).

Noțiunile teoretice vor fi susținute prin exemple practice realizate pe parcursul fiecărei întâlniri, iar studiile de caz vor completa partea practică a acestui curs.