meniu

Me

meniu

Me
Me

Lect. univ. dr. Romeo Gheorghiță

Disciplina documentația de conservare-restaurare, prin competențe şi mijloace
specifice, urmărește acumularea cunoştinţelor teoretice şi practice privind redarea obiectivă a
aspectelor tehnologice, ale stării de conservare, a investigațiilor științifice, a metodologiei de
conservare-restaurare. Cursul  vizează pregătirea viitorilor conservatori și restauratori, pentru întocmirea unor documentaţii şi proiecte interdisciplinare. În contextul dezvoltării programelor de tehnoredactare, arhivare și prelucrare a textelor și imaginilor pe calculator se urmăreşte o aplicare a acestora în elaborarea documentaţiei specifice prin realizarea documentaţiei scrise, documentației cu imagini fotografice, elaborarea releveelor desenate în forme cât mai obiective. Cursul cuprinde criterii, metode și mijloace de întocmire a lucrărilor
privind documentația de conservare-restaurare după cum urmează:

  • Documentaţia scrisă, se realizează structural prin redactare organizată/sistematică: a.) fișe de evidență/inventar, fişe deconservare-restaurare, jurnalde conservare-restaurare,dosarul preliminar de conservare-restaurare.
  • Documentaţia fotografică, se realizează prin imagini și compoziții fotografice cu un conținut
    specific/particular documentaţiei de conservare-restaurare a patrimoniului artistic vizual, din
    colecții muzeale sau din cadrul edificiilor de arhitectuă.
  • Documentaţia grafică de specialitate (desenată la scară) este realizată prin elemente complexe de exprimare grafică: a.) schițe de ansamblu și detaliu, planşe desenate; b.) relevee de ansamblu la scară/cu scară grafică inclusă: 1:1,1:2, 1:5, 1:10, 1:50, etc.

Temele cursului urmăresc, prin abordarea lor, subiecte diferite. În anul al III lea, cursul se realizează pe subiectele alese (studii de caz), în cadrul lucrării de licență. Se realizează și se completază în cadrul temelor, fișe analitice de inventar, evidență ale bunurilor culturale din patrimoniul mobil, cum ar fi de exemplu: pictură de șevalet, lemn policrom, pictură murală extrasă, ceramică decorativă, basorelief din ipsos, etc. Se exersează de asemenea realizarea de fișe de conservare-restaurare pe diferite studii de caz din patrimoniul muzeal, dar și pentru componente artistice diferite din monumente istorice. Realizarea dosarului de conservare-restaurare (preliminar) pentru componente artistice din cadrul unor monumente istorice dinpatrimoniul construit, cum ar fi: case, biserici, castele, edificii, site-uri arheologice, etc.

Activitatea cursului se desfășoară și pe platforma Google Classroom, cod: llo6b6z. Program curs: An 1 – 11.05-22.05.2020; An 2 – 30.03-10.04.2020 și 04.05 – 08.05.2020, An 3 – 27.04-30.04.2020

Bibliografie selectivă:

Aldrovandi Alfredo ,Marcello Picollo, Metodi di documentazion e indagini non invasive nei dipinti, Ed. Il Prato,
Sonara (PD), 2007.
Bortolotti Irene, Grafica al computer per il restauratore, ed. Il prato, Sonara (PD), 2006.
Licherdopol Andrei, Editarea foto pe înțelesul tuturor.Photoshop CS5, ed. 3D Media Communications, Brașov, 2011.
Mark Galer, Les Horvat, Imaginea digitală, ed. Ad Libri, București, 2004.
Mora Paolo şi Laura / Philippot Paul, Conservarea picturilor murale, ed. Meridiane, 1986.
Schmid Werner, Grafic Documentation Systems in Mural Painting Conservation, ICCROM-Rome, 2000.
Sherry Kinkoph, Microsoft Office Power Point 2003 în imagini, ed. Teora, București, 2004.
Thomson Gary, La conservation des peintures murales en Moldavie, Rapport sur la mission de MM.,C.I.C., 1970.
Site-uri web:
http://www.cultura.ro/resurse-patrimoniu-cultural
https://patrimoniu.ro/
https://www.iccrom.org/resources/library-services
https://www.iccrom.org/sites/default/files/2018-02/2000_schmid_gradoc_rome_77215_light.pdf