meniu

Me

meniu

Me
Me

În cadrul cursurilor se urmărește explorarea căilor de realizare a unei comunicări reale (între culturi şi religii, grupuri sociale şi profesionale, instituţii şi indivizi, între forţe politice şi între
ideologii).

Aplicațiile practice constau în studii de caz asupra modului în care tendințele teoretice studiate se reflectă în imaginea de artă, cinematografică, publicitară și media și în realizarea unei campanii de PR pentru expoziția de licență. Printre temele abordate se numără discutarea unor modele de comunicare consacrate și aplicarea acestora în media și în artele vizuale. Vom vorbi despre putere și comunicare în spațiul public și cum funcționează monumentul ca expresie a discursului politic. Vom analiza ce sunt politicile culturale și ce se înțelege prin propagandă și manipulare prin cultură dar și cum funcționează relațiile publice și ce presupune comunicarea și campania de relații publice a unui eveniment de artă vizuală.

OBIECTIVE
Cursul are ca obiective înţelegerea specificului comunicării vizuale si familiarizarea studenţilor cu
mecanismele campaniei de comunicare.

TEMATICI:
1. Opinia publică
Construcție statistică vs simbolică;
Construcția socială a opiniei publice (Pierre Bourdieu “Opinia publică nu există”);
Influențele opiniei publice asupra artei.
2. Elemente de psihosociologie a comunicării
Psihologia mulțimilor (Le Bon);

Particularitățile grupurilor;
Individul și apartenența la trib.
3. Sursele puterii
Experimentul Milgram;
Bazele puterii la John R. P. French și Bertram Raven;
Comunicarea ca putere;
Raporturi de putere în comunicarea artistică.
4. Fenomenele de influenţare şi manipulare
Propaganda;
Imaginea ca instrument de influență;
Arta de a influența (Mucchieli).
5. Imaginea publică
Persoană, statut, rol, comportament;
Reprezentări și gestionări ale statului în artele vizuale.
6. Gestionarea imaginii publice; despre reprezentările sociale
Discurs și comunicare;
Societatea de consum (Baudrillard);
Etica și morala.
Responsabilitatea artistului.
7. Relaţiile Publice – istoric, direcţii actuale, spaţii; Etapele campaniei de Relaţii Publice
Eveniment;
Buget;
Comunicare publică.
8. Strategii de comunicare în artele vizuale
Subiect;
Tema de cercetare;
Argument;
Campania de comunicare și PR