meniu

Me

meniu

Me
Me

Cursul presupune o prezentare a formelor tridimensionale care pot fi organizate într-un spațiu imaginar sau într-un spațiu definit care poate deveni spațiul teatral . În etapa următoare structurile realizate se pot concretiza în decorul unui spectacol . Cursul de machetare presupune deasemenea prezentarea materialelor care pot fi folosite atât în machetă cât și pe scenă și mecanismele acesteia.

https://classroom.google.com/c/Njc3OTU5MTUyNzla/p/Njc3OTU5MzIxMTFa/details