meniu

Me

meniu

Me
Me

 

PEDAGOGIA ARTELOR PLASTICE ȘI DECORATIVE – nivel licență

Anul 1

Tehnici de reprezentare plastică – Bazele desenului

Studiul mijloacelor de expresie proprii desenului, ca parte a limbajului plastic, urmărind progresiv problemele fundamentale ale formei în sensul expresiei, semnificaţiei prin parcurgerea şi rezolvarea temelor legate de lectură, construcţie şi caracterul formei, scară şi calitatea valorică; raporturi de: forme, spaţiu, cantitate, structură, textură etc.

Lector univ. dr. Elena Scutaru
https://classroom.google.com/c/NTU4MDA5MjE1OTFa

 

Tehnici de reprezentare plastică – Studiul culorii

Studiul culorii ca element de expresie şi limbaj plastic, ca termen de organizare a imaginii plastice în raport cu forma, subiectul, tema etc. Asumarea şi utilizarea culorii ca mijloc de expresie plastică, obţinerea de expresivităţi plastice prin construcţii de raporturi cromatice (caracter, saturaţie, luminozitate); raporturi culoare – formă; culoare – subiect; culoare – temă; culoare – expresie.

Lector univ. dr. Elena Scutaru
https://classroom.google.com/c/NTU4MDA5MjE1OTFa

 

Bazele compoziţiei şi analiza limbajului vizual

Familiarizarea cu noţiunile de bază ale alcătuirii unei imagini şi cu termenii fundamentali ai limbajului vizual. Organizarea formelor, semnelor, culorilor şi spaţiului plastic în sensul realizării unei imagini plastice coerente. Abordarea imaginii pe criterii culturale, istorice, stilistice şi estetice.

Lector univ. dr. Elena Scutaru
https://classroom.google.com/c/NTU4MDA5MjE1OTFa

 

Prelucrarea imaginii pe calculator

Componente de structurare a imaginii statice, utilizarea aplicației software Photoshop, histograme, raporturi cantitative și de structură. Descrierea comenzilor și noțiunilor teoretice despre conținutul de bază al raporturilor cromatice. Demonstrații cu caracter aplicativ. Noțiuni teoretice/ demonstrații/ aplicații despre conținutul de bază al montajului de film. Componente de structurare a imaginii dinamice, inserarea duratei în spațiu, fotograme, utilizarea aplicației software Final Cut – descompunerea filmului în Timeline, extragere de fotograme, modificarea duratei și a vitezei, compunere utilizând medalioane, suprapuneri etc. Noțiuni de limbaj și de compunere a imaginii dinamice în antiteză cu cea statică.

Lector univ. dr. Andrea Nagy
https://classroom.google.com/u/3/c/NTY5MzI1MjU5MDFa
https://ngyand.my.webex.com/webappng/sites/ngyand.my/dashboard?siteurl=ngyand.my

 

Anul 2

Tehnici de reprezentare bi şi tridimensională

Studiul principiilor şi particularităţilor de reprezentare a formei în bi şi tridimensional cu mijloace şi tehnici specifice artelor vizuale. Utilizarea fotografiei ca sursă în antiteză cu realitatea percepută; fotografia ca mijloc de reprezentare a spațiului bidimensional. Filmul ca sursă, ca substitut al realității, ca sumă/ arhivă de imagini statice (fotograme) în transfigurarea secvențelor într-o imagine cu caracter de configurație.

Lector univ. dr. Andrea Nagy
https://classroom.google.com/u/3/c/NTY5MzI1MjU5MDFa
https://ngyand.my.webex.com/webappng/sites/ngyand.my/dashboard?siteurl=ngyand.my

Exprimare plastică prin culoare

Studiul culorii ca termen al limbajului plastic prin realizarea de teme care urmăresc în principal abordarea culorii ca mijloc de exprimare plastică personalizată. Utilizarea dominantei cromatice în vederea construirii spațiului pictural bidimensional.

Lector univ. dr. Andrea Nagy
https://classroom.google.com/u/3/c/NTY5MzI1MjU5MDFa
https://ngyand.my.webex.com/webappng/sites/ngyand.my/dashboard?siteurl=ngyand.my

Principii compoziţionale şi expresia în artele plastice

Modalităţi de structurare a imaginii plastice. Abordarea de exerciţii şi teme care urmăresc, în termenii limbajului plastic: ordonarea suprafeţei, spaţiului prin: trame, reţele, direcţii, ritmuri. Serializarea, utilizarea modulelor, cadrelor, medalioanelor atât în compunerea video, cât și în lucrări de pictură ca principii de gândire și structurare a imaginilor.

Lector univ. dr. Andrea Nagy
https://classroom.google.com/u/3/c/NTY5MzI1MjU5MDFa
https://ngyand.my.webex.com/webappng/sites/ngyand.my/dashboard?siteurl=ngyand.my

 

Gramatica limbajului vizual

Reprezentare plană și reprezentare în profunzime; coordonatele spațiale ale compoziției bidimensionale. Echilibrul compoziției. Armătura dreptunghiului, ritmuri muzicale, secțiunea de aur – structuri geometrice raportate la cantitățile tonale și cromatice.

Lector univ. dr. Andrea Nagy
https://classroom.google.com/u/3/c/NTY5MzI1MjU5MDFa
https://ngyand.my.webex.com/webappng/sites/ngyand.my/dashboard?siteurl=ngyand.my

 

Strategii de stimulare a creativității

Metode, procedee si tehnici de configurare creativă a spaţiului compoziţional. Studii de caz, analiza unor baze de date în format digital pe problematica creativităţii vizual-plastice.

Lector univ. dr. Andrea Nagy
https://classroom.google.com/u/3/c/NTY5MzI1MjU5MDFa
https://ngyand.my.webex.com/webappng/sites/ngyand.my/dashboard?siteurl=ngyand.my

 

Practică artistică

Exerciţii, studii, proiecte şi lucrări de expresie plastică realizate ca urmare a studiului disciplinelor de domeniu.

Lector univ. dr. Andrea Nagy
https://classroom.google.com/u/3/c/NTY5MzI1MjU5MDFa
https://ngyand.my.webex.com/webappng/sites/ngyand.my/dashboard?siteurl=ngyand.my

 

Anul 3

Desenul ca proiect şi demers plastic

Studiul desenului din punct de vedere conceptual, expresiv, instructiv. Reprezentarea formei prin reducție, sinteză, simplificare. Expresii și expresivități ale desenului rezultate din tehnica de lucru utilizată.

Lector univ. dr. Silvia-Maria Stoica
https://classroom.google.com/c/NTc2ODQ1NjI5ODRa

 

Exprimare plastică prin culoare

Realizarea de teme care urmăresc în principal abordarea culorii ca mijloc de exprimare plastică personalizată.

Lector univ. dr. Silvia-Maria Stoica
https://classroom.google.com/c/NTc2ODQ1NjI5ODRa

 

Compoziţie şi stilistică plastică în bi şi/sau tridimensional

Abordarea de teme pe criterii stilistice: clasice, contemporane, neconvenţionale; tipuri de atitudine faţă de opera de artă: studiu, variantă, replică în sensul studiului limbajului compoziţional plastic la autori diferiţi, şcoli, curente, epoci etc.

Lector univ. dr. Silvia-Maria Stoica
https://classroom.google.com/c/NTc2ODQ1NjI5ODRa

Tehnici artistice plastice şi decorative generale

Exersarea tehnicilor artistice plastice şi decorative urmărind relaţia forma – funcţie – expresie.

Lector univ. dr. Silvia-Maria Stoica
https://classroom.google.com/c/NTc2ODQ1NjI5ODRa

 

Intervenţii / ambientare în spaţii sociale şi culturale

Intervenţii de ambientare în sensul funcţiei şi destinaţiei spaţiului respectiv; intervenţii cu intenţia de modificare a funcţiei şi/ sau expresiei spaţiului; studiul adecvării mijloacelor şi tehnicilor la tipul, destinaţia şi specificul spaţiului supus intervenţiilor.

Lector univ. dr. Silvia-Maria Stoica
https://classroom.google.com/c/NTc2ODQ1NjI5ODRa

 

 

EDUCAȚIE PRIN ARTE VIZUALE – nivel masterat

Anul 1

Formă, culoare, concept în artele plastice

Disciplina de măiestrie menită să definească ruta de aprofundare a cunoştinţelor, abilităţilor, deprinderilor proprii problematici de creaţie şi a celei teoretic-artistice. Se urmăreşte aprofundarea problemelor fundamentale de reprezentare a formei în sensul expresiei, a diferitelor concepte de formă în bi şi tridimensional, a culorii în raport cu elaborarea formei cu accent pe plasticitate, mutaţii, transferuri, interferenţe – generate de arta contemporană.

Lector univ. dr. Elena Scutaru
https://classroom.google.com/c/NTU0ODE0NjE3MTJa
Lector univ. dr. Silvia-Maria Stoica
https://classroom.google.com/c/NTc2ODYwNzQ3MTJa

 

Dezvoltarea proiectului masteral

La această disciplină se lucrează individual pe proiectul personal propus spre realizare în cei doi ani de studii masterale. Se configurează un plan de lucru conform temei alese care conţine documentaţie, exerciţiu individual, perfecţionarea tehnicii de lucru şi a conceptului.

Lector univ. dr. Elena Scutaru
https://classroom.google.com/c/NTU0ODE0NjE3MTJa

 

Lector univ. dr. Silvia-Maria Stoica
https://classroom.google.com/c/NTc2ODYwNzQ3MTJa

 

Practică artistică

Dezvoltarea unui proiect personal de cercetare plastică pe o temă propusă de cadrul didactic coordonator. Componentele proiectului: 1) teoretică (întocmirea unei argumentații scrise de natură ideatică, estetică, literară, filosofică etc.); 2) practică (realizarea lucrărilor de expresie plastică și/ sau decorativă în bi și/ sau tridimensional).

Lector univ. dr. Elena Scutaru
https://classroom.google.com/c/NTU0ODE0NjE3MTJa

 

Lector univ. dr. Silvia-Maria Stoica
https://classroom.google.com/c/NTc2ODYwNzQ3MTJa

 

Anul 2

Genuri şi tipuri de imagine plastică convenţională şi neconvenţională

Acest curs practic propune o abordare a imaginii plastice în raport cu arta experimentală, cu accent pe tehnici artistice plastice convenţionale şi neconvenţionale, construcţia imaginii în relaţie cu practicile artistice contemporane într-o viziune interdisciplinară. Se pune în discuţie de asemenea rolul imaginii plastice în comunicare, apropierea de opera de artă, educarea şi dezvoltarea creativităţii prin artă a diverselor categorii de public.

Lector univ. dr. Elena Scutaru
https://classroom.google.com/c/NTU3ODIzMDg2MzRa

 

Dezvoltarea proiectului masteral

La această disciplină se lucrează individual pe proiectul personal propus spre realizare în cei doi ani de studii masterale. Se configurează un plan de lucru conform temei alese care conţine documentaţie, exerciţiu individual, perfecţionarea tehnicii de lucru şi a conceptului.

Lector univ. dr. Elena Scutaru
https://classroom.google.com/c/NTU3ODIzMDg2MzRa

 

Lucrarea de dizertaţie

La acestă disciplină masterandul este coordonat pentru a realiza un complex de lucrări de expresie plastică, colaborarea constând în urmărirea consecventă a relaţiei temă-expresie şi dezvoltarea pe parcurs a unei identităţi stilistice proprii precum şi identificarea unor potenţiale deschideri în sensul cercetării şi creşterii creativităţii ulterioare.

Lector univ. dr. Elena Scutaru
https://classroom.google.com/c/NTU3ODIzMDg2MzRa