Salut tuturor,

DEPARTAMENTUL SCENOGRAFIE SI EVENIMENT ARTISTIC si UBISOFT BUCHAREST va invita la prezentarea cursului optional de grafica digitala ARTA DIGITALA 3D.

Vom discuta programa de studiu, tematica proiectelor, dar si asteptarile noastre pentru acest an. Scopul final este sa realizam scene 3D care sa va ajute sa prototipati o viziune intr-un spatiu virtual interactiv. Pentru cei interesati de o cariera in industria jocurilor video, vom discuta si despre acest subiect.

Prezentarea va avea loc in Amfiteatru, miercuri, 19 februarie, ora 12:00. Prezenta este obligatorie pentru toti studentii inscrisi la optional. Tot atunci se vor stabili si grupele.

Bun venit in echipa DIGITAL ART, STAGE DESIGN DEPARTAMENT!

După al doilea Război Mondial apare necesitatea unei secţii speciale de scenografie în cadrul Institutului de Arte Plastice N. Grigorescu, cu un program care să ţină seama de specificul pregătirii viitorului scenograf, a cărui profesie implică o sinteză a artelor. Primii profesori ai secţiei au fost V. Sigfried, Alexandru Brătăşanu, Mihai Tofan, Paul Bortnovschi, Ileana Pătrăşcanu Veachis, Vasile Roman, Constantin Albani, Vittorio Holtier şi Ștefan Antonescu. Secţiei de scenografie îi revine sarcina formării viitorului creator de decor şi costum, realizatorul plasticii spectacolului. Scenografia este un limbaj cu o pondere importantă în contextul evenimentului artistic, iar scenograful reia, în condiţii istorice, culturale şi tehnice specifice, idealul renascentist al artistului universal, care se poate exprima în oricare dintre genurile artei, în mod emoţionant şi convingător. Performanţa în domeniul scenografiei de teatru, al scenografiei de film şi televiziune şi al scenografiei pentru spectacolul de animaţie (păpuşi) se ridică la standarde internaţionale; de-a lungul timpului, scoala românească a dat artei spectacolului scenografi cu reputaţie naţională şi mondială. După anul 1989, Catedra de Scenografie a fost revigorată cu specialişti noi, ceea ce a favorizat înfiinţarea unor noi specializări: scenografia de film şi TV, cea de păpuşi şi scenografia de eveniment.

Prin conţinutul şi metodologia didactică, disciplinele de studiu urmăresc obţinerea unor competențe concrete. Astfel, în fiecare an de studiu, una din disciplinele fundamentale investighează în principal problematica diferitelor variante de soluţii scenografice, capabile să ofere spectacolului condiţii de desfăşurare optimă într-o ambianță adecvată, cu elemente de decor funcţionale, ansamblul având, dincolo de verosimil şi funcţionalitate, un nivel spiritual care să vizeze spectacolul în dimensiunea sa de operă artistică. Departamentul are ca obiectiv principal crearea şi promovarea valorii artistice teatrale din ţara noastră şi urmăreşte stimularea creativităţii în arta spectacolului dramatic. Programul cuprinde întâlniri ale studenţilor cu oameni de teatru, critici, dramaturgi, dar şi cu publicul. Sunt totodată organizate manifestări adiacente, precum colocvii şi expoziţii de scenografie, grafică şi instalaţie scenografică. Aceasta dinamică se bazează pe conlucrarea dintre studenţi şi profesori, în concordanţă cu influenţele mediului artistic, social, istoric, cultural naţional şi internaţional.

În urma cerinţelor pieţei există mai multe direcţii principale ale absorbţiei sociale pe piaţa de muncă. O direcţie este cea cinematografică – în producţia de filme artistice, în domeniul publicităţii (spoturi publicitare) sau în producţia de videoclipuri. O altă direcţie este cea în zona teatrală (teatru dramatic, liric sau de animaţie şi marionete) sau în televiziune. Absolvenţii specializării Scenografie pot fi regăsiţi de asemenea în domeniul graficii publicitare, unii dintre ei ocupând posturi de conducere în importante companii de profil. O ultimă direcţie este cea a artiştilor liber profesionioniști, membri ai Uniunii Artiştilor Plastici din România, a căror activitate se regăseşte în participările la expoziţiile naţionale şi internaţionale sau membri ai UNITER-ului.

Departamentului de Scenografie şi Eveniment Artistic dispune de trei spaţii de lucru, de un laborator cu computere şi de un atelier de master şi lighting design. Holul secţiei pune în evidenţă activitatea secţiei, prin expoziţii permanente.

Departamentul Ceramică – Sticla – Metal are ca scop formarea de absolvenţi, artişti specializaţi în creaţia artistică exprimată prin intermediul maselor ceramice, sticlei sau metalului.

Începuturile departamentului Ceramică – Sticla – Metal ca unitate de sine stătătoare se regăsesc cu peste 60 de ani în urmă când din Academia de Arte Frumoase s-au desprins facultăţile pe care le cunoaştem în prezent. Dintre personalităţile care au predat la catedra se remarca profesorul Mac Constantinescu, artist multilateral, de tip renascentist, care cu multă implicare personală şi dedicaţie stabileşte un traseu modern, european marcând toată dezvoltarea ulterioară a departamentului. Profesorii care au contribuit de-a lungul timpului la formarea generaţiilor de artişti amintim: Zoe Băicoianu, Dan Parocescu, Dumitru Voicu, Romeo Voinescu, Lucia Ioan, Lucia Neagu, Marcel Brici, Costel Badea, Lazăr Florian Alexie, Nicolae Adam, Dan Popovici. În prezent în cadrul departamentului lucrează un colectiv de profesori şi tehnicieni specializaţi care prin activitatea lor artistică şi didactică îşi aduc aportul la formarea tinerilor.

Departamentul Ceramică – Sticla – Metal are în componenţa bazei materiale săli de atelier pentru activităţile educaţionale fundamentale şi o serie de laboratoare specializate pentru cele trei direcţii: sala de pregătire mase ceramice, sala pentru turnări ipsos, sala transpunere ceramică, sala ardere ceramică, laborator de tehnologie ceramică, atelier de topire şi prelucrare sticla la cald, atelier de gravură sticla, atelier de bijuterie, atelier de prelucrare aş ,metalului, sala de computere, care asigura necesarul de activităţi specifice pentru cele trei specializări ceramică, sticla şi metal. Din dotarea departamentului amintim: trei cuptoare de ardere ceramică, un cuptor de termoformare sticla, cuptor pentru topit sticla, cuptoare de recoacere, precum şi utilaje necesare prelucrării materialelor ceramice, sticlei şi metalului.

Planul de învăţământ al departamentului CSM este structurat pe cele trei specializări care au scopul de a dezvolta calităţi şi cunoştinţe necesare formării unei educaţii artistice în domeniul ceramicii, sticlei şi al metalului. Disciplinele sunt configurate pentru ciclul de licenţă – 3 ani şi studii masterale – 2 ani. Programul de studiu urmăreşte prin disciplinele formative dezvoltarea aptitudinilor artistice şi găsirea de modalităţi de cercetare artistică specifice domeniuluir de specializare.. Căutările sunt orientate pe studiul formelor utilitare precum şi a formelor artistice ambientale, astfel studenţii având posibilitatea de a opta pentru o anumită direcţie în formarea lor. Programele de studiu sunt adaptate la cerinţele societăţii moderne având deschidere către tendinţele artistice actuale. Ca dovadă a acestui fapt absolvenţii noştrii se regăsesc în manifestările artistice interne şi internaţionale aducându-şi aportul la înscrierea artei româneşti în contextul artistic european.

Baza actualului departament a constituit-o înfiinţarea, în cadrul Școlii de Arte Frumoase din Bucureşti, a atelierelor de ţesătorie şi broderie artistică. După încheierea celui de-al II-lea Război Mondial, Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” se extinde cu o secţie orientată spre artele textile. Ulterioara dezvoltare a industriei textile solicită apariţia unui puternic corp de creaţie atât pentru contextură, cât şi pentru imprimerie. În acest context a intervenit numirea graficienei Maria Pană-Buescu în calitate de coordonator la specialitatea imprimerie cu site serigrafice; personalitatea sa artistică şi talentul ei pedagogic au marcat generaţii de absolvenţi. În acelaşi timp, la specialitatea ţesături, Tatiana Călugăru a predat cursul de tapiserie, având drept colaboratori de marcă pe artistul muralist Ştefan Constantinescu şi pe sculptorul-ceramist Mac Constantinescu. O adevărată emulaţie în domeniul tapiseriei a apărut odată cu primele generaţii de artiști-absolvenți în deceniul 1955-1965. Până în anii ‘70 s-a creat o generaţie puternică de tapiseri, iar în anii ’80 şi ’90 tapiseria are în România foarte mulţi adepţi, absolvenţi de studii universitare. Specializarea arte textile a dezvoltat două direcţii bazate pe tehnologii distincte: tapiserie-contexturi şi imprimerie textilă. Printre profesorii care s-au dedicat domeniului arte textile se numără: Emilia Niculescu Petrovici, Ileana Balotă, Leontina Măilătescu, Ecaterina Teodorescu, Maria Mihalache-Blendea, Teodora Moisescu-Stendl, Florica Vasilescu, Irina Stânga, Radu Avram, Lucia Pepenaru, Olga Birman Sabău. Astăzi, dintr-o formă de artă decorativă, arta textilă a devenit un mijloc de exprimare compatibil spiritului contemporan, care răspunde necesităţilor de articulare şi conceptualizare. În ultimele decenii, am asistat la transformarea materiei textile dintr-un suport purtător de mesaj plastic în substanţă plastică în sine. În consecinţă, programul de studii Arte textile-Design textil trece printr-un proces de corelare cu piaţa muncii, existând totodată posibilitatea de a introduce în programă noutăţile apărute în modalitatea de proiectare, în utilizarea noilor materiale şi utilizarea tehnologiei digitale de transpunere.

Ne reprezintă istoricul specializării noastre, seriozitatea şi corectitudinea corpului didactic alcătuit din artişti profesionişti în domeniu, buna reputaţie şi succesul profesional al absolvenţilor noştri. Considerăm că studiul individual al studentului şi efortul educaţional al profesorului cu fiecare student în parte este esenţial în formarea corectă, personalizată a viitorilor profesionişti.

Ciclul de Licenţă oferă cunoştinţe generale şi abilităţi în domeniul artei şi designului textil: artele textile ca exprimare artistică (fiber art, obiect, instalaţie) în mediu textil; designul textil pentru colecţii de decor pentru interior; designul textil pentru colecţii vestimentare (ţesături sau imprimeuri). Ciclul de Master în arte textile ambientale oferă posibilitatea studenţilor să aprofundeze un proiect propus, cu accent pe: creativitate, contribuţie personală originală, investigare, interpretare şi experiment novator. Există posibilitatea accesării programului de doctorat profesional, ultima etapă în dezvoltarea unei personalităţi artistice autentice.

Activitatea noastră se desfăşoară în spaţii/ateliere de studiu şi proiectare, spaţii tehnologice-laboratoare de transpunere în mediu textil a creaţiilor, experimentelor şi temelor de cercetare aplicativă din activitatea educaţională (imprimerie textilă, tapiserie-contexturi şi prelucrarea imaginii pe calculator), o bibliotecă de specialitate (peste 250 de titluri de referinţă în domeniu, periodice).

Departamentul Artă Murală a fost înfiinţat în cadrul Facultăţii de Arte Decorative, prin reforma învăţământului din anii 1948-1950, având încă de la început misiunea de a pregăti specialişti în tehnici tradiţionale de ambientare, care să proiecteze şi să transpună in situ lucrări de pictură murală, sgraffito, mozaic, capabili să activeze în învăţământul artistic mediu sau superior. Programul de studiu actual vizează pregătirea studenţilor în Artă în Spaţiul Public pe specific mural-ambiental de Site Specific Art, cu caracter laic sau religios, în tehnici tradiţionale sau New Media, precum şi iniţierea în sistemele de proiectare clasice sau moderne.

Tradiţia artei decorative româneşti, îmbinată cu experimentul şi conceptele novatoare actuale generate de New Media, de noile tehnologii şi materiale, stă la baza unor studii, proiecte și lucrări in situ semnate de studenţi, masteranzi, doctoranzi şi profesori din cadrul Facultăţii de Arte Decorative şi Design a Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti. Scopul cursurilor Departamentului Artă Murală şi Studii Masterale, care includ cursuri de Artă în Spaţiul Public, este de a forma artişti vizuali capabili să elaboreze şi să realizeze proiecte de Artă Urbană contemporană.

În momentul de faţă există în România un potenţial creativ încă neexploatat în ecuaţia existenţei artelor vizuale în oraş. Suntem cu toţii conştienţi de spectacolul seducător al noilor materiale / tehnologii / forme artistice integrate Artei Urbane, ceea ce obligă sistemul educaţional artistic la diversificarea ofertei de studiu, specifică Departamentului Artă Murală tradiţională, către cunoaşterea şi însuşirea noilor forme de Artă în Spaţiul Public deja cu o istorie consistentă în arealul lumii artelor vizuale contemporane.

Secţia Modă de la Institutul de Artă “N. Grigorescu“, născută iniţial în legătură cu industria confecţiilor (în 1971), s-a transformat astăzi, în urma experienţei acumulate, într-un departament racordat la fenomenul cultural contemporan, cuprinzând deopotrivă direcţii artistice, ştiinţifice şi tehnologice, deschis tuturor formelor de exprimare din zona modei, a creaţiei costumare şi a experimentelor neconvenţionale legate de veşmânt. Acesta direcţie interdisciplinară începută din anii 90 a ajuns la performante remarcabile recunoscute pe plan naţional şi internaţional.

Pe tot parcursul anilor de studiu urmărim raportarea la veşmânt sub toate formele, de la hainele obişnuite, perfect utile şi până la costumele nonconformiste, doar cu valoare artistică. Sperăm că vom continua să realizăm veşminte rigide că sculpturile, fixate în momentul lor de glorie, dar şi costume savant construite care provoacă sau încorsetează mişcarea şi care trăiesc doar atâta timp cât performerii le animă într-un eveniment anume.

Abordarea multiplelor modalităţi de exprimare aristica prin intermediul veşmântului vor deschide viitorilor absolvenţi noi perspective către zonele interdisciplinare, precum şi spre toate genurile de spectacol. Avem convingerea că această permanentă provocare a ingeniozităţii este cea mai bună lecţie şi că din aceste experimente se vor naşte ideile în care vor crede şi pe care le vor dezvolta viitorii fashion designeri autohtoni. Deschiderea culturală către formele experimentale a dat posibilitatea desfăşurării unor programe şi cursuri noi, interdisciplinare, predate de specialişti cu relizari excepţionale în diferite zone de activitate. Dorim să continuăm colaborarea cu cât mai multe personalităţi din domeniul artistic şi al modei.

Având în vedere zonele diferite de manifestare ale profesorilor coordonatori am dezvoltat un sistem curricular modular care permite accesul tuturor studenţilor la experienţa întregului corp profesoral (care acoperă multiple domenii: creaţie vestimentară, stilism, lansare de brand, imagine de firma, spectacol de costum, performing, obiect–vesmant). Sunt urmărite în egală măsură problemele care ţin de designul vestimentar propriu-zis integrat UE (studiind aceleaşi tendinţe, modalităţi tehnice de producţie şi management de modă) cât şi de creaţie a costumului de spectacol. Sunt încurajate experimentele neconvenţionale care aşează veşmântul în zona artelor vizuale şi se acordă o atenţie deosebită genurilor artistice interdisciplinare. În cadrul studiilor masterale, în programul „Strategii de Modă şi Costum” ne-am propus realizarea unor proiecte interdisciplinare care se înscriu în fenomenul artei contemporane sau chiar la graniţa cu cercetarea ştiinţifică, dar şi experimentarea unor formule de supravieţuire a modei proiectate în viitor. Studenţii cursurilor masterale participa în programele de excelenta alături de profesorii lor, cu proiecte ce se axează pe dezvoltarea creativităţii şi a experimentului de tip formal şi conceptual. Din 2011 în cadrul departamentului Modă există şi posibilitatea coordonării de studii doctorale.

Din dorinţa extinderii domeniulu de studiu, dar şi pentru a utiliza experienta celor care predau, am înfiinţat de curând (în 2010) un centru de cercetare de Eveniment, Modă şi Imagine, pe scurt “EMI”, care funcţionează pe lângă departamentul de Modă al Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti. EMI a apărut în scopul concentrării şi corelării variatelor proiecte iniţiate şi desfăşurate de departamentul Modă şi pentru fixarea unui cadru necesar lansării diferitelor teme de cercetare.

În urma strădaniilor profesorului arhitect Paul Bortnovschi, în anul 1969 a luat naştere, în cadrul Facultăţii de Arte Decorative, secţia de Estetica Formelor Industriale, care pe parcursul anilor se va dezvolta, în conformitate cu necesităţile sociale, până la formula acuală. Dintre foştii profesori de renume, un loc aparte îi revine lui Ion Bitzan, a cărui manieră de lucru a fost marcată de ironia caracteristică neoavangardei, dar şi de o conştientizare şi asumare a dimensiunii culturale a existenţei.

Departamentul de Design asigura atingerea nivelului profesional corespunzător unei viitoare cariere în industrie, în agenţii de design sau grafică publicitară. Specializarea este abordată metodic, proprietăţile materialelor şi tehnicile de prelucrare fiind experimentate de studenţi prin realizarea de machete şi prototipuri; pe parcursul anilor de studiu aceştia îşi dezvoltă abilităţile de cercetare, sintetizând şi aplicând cunoştinţele în manieră holistică, fiind capabili de creativitate şi originalitate în comunicarea ideilor de design. Este studiată relaţia particulară a obiectului cu spaţiul, utilizatorul sau fabricantul, astfel încât să răspundă atât parametrilor emoţionali şi culturali, cât şi factorului economic şi tehnologic; acest studiu presupune pluridisciplinaritate, echilibru între educaţia umanistă, artistică, şi cea tehnică.

După 1990 demersul pedagogic are noi ţinte şi şi-a reevaluat critic metodele; în prim-plan se află grupe de probleme majore: analiza obiectului şi a semnului grafic prin tehnici şi metode de investigare a vizualului; strategia obiectului de design (implicând studiul comparat al culturii vizuale şi al arealului tehnico-economic, în vederea identificării specificului simbolurilor socio-culturale şi a retoricii acestora); optimizarea relaţiei dintre tradiţie şi inovaţie, dintre suportul artistic şi cel tehnico-economic, alături de alegerea tehnicilor, studiul variantelor şi ajustarea lor la imperativul emancipării culturale şi tehnice. În consecinţă, infrastructura educaţională a fost reabilitată şi completată, fiind posibilă introducerea de noi discipline, cu scopul flexibilizării ofertei pedagogice.

În acest moment exista 3 rute principale de studiu: design ambiental, design grafic și design de produs. Disciplinele predate în cadrul orelor de atelier ale catedrei sunt grupate în trei mari categorii: disciplina fundamentală pentru asigurarea unei pregătiri plastice de bază – studiul făcând referire, prin tehnici și metode, practice și teoretice, la analiza și înţelegerea generală a fenomenelor vizuale; discipline premergătoare specializării; discipline ce asigură specializarea pe rute în cadrul profesiunii (creație de produs industrial și ambient, comunicații vizuale), precum și disciplinele complementare pentru cele două rute de specializare.

Cursuri de pregătire

În vederea pregătirii pentru examenul de admitere a celor interesaţi, Departamentul Design anunţă începerea cursurilor de pregătire, în incinta Departamentului Design, Calea Griviţei nr. 28. Cursurile se vor desfăşura începând cu data de 8 martie 2014. Acestea vor avea loc în fiecare duminică, între orele 10.00 şi 14.00.

Profesorii coordonatori sunt:
Conf. univ. dr. Cezar Şuteu pentru Design de Produs,
Conf. univ. dr. Marina Teodorescu pentru Design Grafic,
Conf. univ. dr. Adrian Kunst pentru Design Ambiental,
Lector univ. dr. Costică Chitea pentru pregătire plastică generală.

Pentru înscrieri şi mai multe informaţii, vă rugăm apelaţi la nr. de telefon 0728 260 106 sau la adresa de e-mail dinu.dumbravician@unarte.org

Discipline predate: Arta urbană în spaţiul contemporan, Proiect personal – metodologie şi cercetare, Dezvoltarea proiectului masteral / Master.

Discipline predate: Cercetarea expresivităţii plastice prin soluţii tehnice şi tehnologice, Ordonarea spaţiului compoziţional în limbajul specific materialului, Tehnici de reprezentare bi şi tridimensională, Compoziţie şi tehnici tradiţionale, Proiectarea formelor utilitare, Forme şi structuri ambientale, Tehnologie de specialitate / Masterat.

Discipline predate: Rolul costumului în expresivizarea corpului uman, Obiect şi veşmânt, Lucrarea de disertaţie, Fragment şi ansamblu vestimentar, Concepte stilistice şi coordonarea colecţiei de modă, Simboluri şi mesaje în vestimentaţie / Masterat.

Meniu
Unarte

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, sunt de acord cu modul de utilizare a acestor informații.