DEPARTAMENTUL DPPD /
CORP PROFESORAL

 

Profesori titulari

 

 

Conf. univ. dr. Speranța Farca

Discipline predate: Psihopedagogie, Comunicare educațională, Educație nonformală, Dominante conceptuale în pedagogia artei

>> curriculum vitae     ||     >> portofolio      ||      >> website

Lector univ. dr. Iulian Dalin Toma

Discipline predate: Didactica specialității, Didactica domeniului, Educația creativității plastice, Sociologia educației

>> curriculum vitae     ||     >> portofolio

Lector univ. dr. Naiana Vatavu

Discipline predate: Psohologia educației, Fundamente ale pedagogiei artei, Educație prin artă, Managementul clasei de elevi, Proiectarea și managementul programelor educaționale

>> curriculum vitae     ||     >> portofolio

Lector univ. dr. Gabriela Voicu

Discipline predate: Practică pedagogică; Didactica specialității; Didactica domeniului; Pedagogia artelor plasice și decorative (opțional); Dominante conceptuale actuale în pedagogia artei; Educația nonformală - teorii, concepții, aplicații; Educația prin artă, teorii metode tehnici psihopedagogice

>> curriculum vitae     ||     >> portofolio

 

 

 

Profesori asociati

 

 

Prof. univ. dr. Constantin Aslam

Discipline predate: Filozofie, Estetică, Sociologia educaţiei

>> curriculum vitae     ||     >> portofolio

Conf. univ. dr. Victor Velculescu

Discipline predate: Instruire asistată de calculator (IAC)

>> curriculum vitae     ||     >> portofolio

Lector univ. dr. Oana Gheorghe

Discipline predate: Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei: Teoria și metodologia curriculumului); Pedagogie II (Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării); Managementul clasei de elevi

>> curriculum vitae     ||     >> portofolio

 

NOUTATI / EVENIMENTE

 

 

<< inainte          ||          inapoi >>