Titular

Prof. univ. dr. Cătălin Bălescu – Rector

Rector al Universității Naționale de Arte București

Discipline predate: Tehnici de reprezentare bi şi tridimensională, Studiul culorii pentru pictură, Strategii de reprezentare plastică în pictură, Principii de structurare a cercetării în artele vizuale.

 

Prof. univ. dr. Eugen Alexandru Gustea – Prorector

Discipline predate: Tehnici de reprezentare plastică- bazele desenului, Tehnici de reprezentare plastică – bazele culorii, Tehnici de reprezentare plastică – bazele compoziției și analiza limbajului vizual, Grafica pe computer – tehnici multimedia / Master, Morfologia imaginii plastice în grafica aplicată și ilustrație / Master.

Prof. univ. dr. Marilena Preda Sanc

Discipline predate: Arta urbană în spaţiul contemporan, Proiect personal – metodologie şi cercetare, Dezvoltarea proiectului masteral / Master.

Prof. univ. dr. Bogdan Hojbotă

Discipline predate: Cercetarea expresivităţii plastice prin soluţii tehnice şi tehnologice, Ordonarea spaţiului compoziţional în limbajul specific materialului, Tehnici de reprezentare bi şi tridimensională, Compoziţie şi tehnici tradiţionale, Proiectarea formelor utilitare, Forme şi structuri ambientale, Tehnologie de specialitate / Masterat.

Prof. univ. dr. Petru Lucaci

Discipline predate: Studiul culorii pentru pictură, Compoziţia picturii, Dezvoltarea proiectului masteral, Principii de structurare a cercetării în artele vizuale, Principii de structurare a cercetării în artele vizuale, Strategii de reprezentare plastică în pictură / Mastrat.

Prof. univ. dr. Doina Lucanu

Discipline predate: Rolul costumului în expresivizarea corpului uman, Obiect şi veşmânt, Lucrarea de disertaţie, Fragment şi ansamblu vestimentar, Concepte stilistice şi coordonarea colecţiei de modă, Simboluri şi mesaje în vestimentaţie / Masterat.

Prof. univ. dr. Cezar Atodiresei – Decan

Decan Facultatea de Arte Plastice

Discipline predate: Tehnici de reprezentare plastică – Bazele desenului, Tehnici de reprezentare plastică – Bazele culorii, Tehnici de reprezentare plastică –Bazele compoziţiei şi analiza limbajului vizual / Licență; Strategii de reprezentare plastică în pictură, Principii de structurare a cercetării în artele vizuale, Dezvoltarea proiectului masteral / Masterat.

 

Prof. univ. dr. Ioana Gomoiu

Discipline predate: Biodeteriogeni ai operei de artă, Biodeteriorarea picturii murale şi a pietrei, Biodeteriorarea lemnului şi a hârtiei, Etiopatogenia operei de artă, tratamentul biodeteriogenilor, Elaborarea lucrării de diplomă, Conservarea preventivă a monumentelor istorice, Studii de caz.

Prof. univ. dr. Adrian Guță

Discipline predate: Istoria artei universale (Licență, an III), Istoria artei (Licență, an I și II), Istoria artei româneşti (Licență, an III), Repere iconografice şi de limbaj în arta contemporană (Master, an I și II)

Prof. univ. dr. Dan Mohanu

Discipline predate: Metode avansate de tratament al operei de artă (pictură murală, pictură pe lemn, sculptură), Cercetare, evaluare, proiectare în conservare şi restaurarea operei de artă, Dezvoltarea proiectului masteral, Memoria intervenţiei de conservare-restaurare, Studii de caz / Masterat.

Prof. univ. dr. Marcel Bunea – Director Departament

Director Departament

Discipline predate: Studiul culorii pentru pictură, Tehnici de reprezentare bi şi tridimensională, Dezvoltarea proiectului masteral, Strategii de reprezentare plastică în pictură, Dezvoltarea proiectului masteral, Principii de structurare a cercetării în artele vizuale, Lucrarea de dizertație / Masterat.

Prof. univ. dr. Constantin Aslam

Director Departament

Discipline predate: Filozofie, Estetică, Sociologia educaţiei, Gândirea estetică contemporană, Estetica analitică / Masterat.

Prof. univ. dr. Iosif Kiraly

Discipline predate: Imaginea vizuală în epoca post-fotografică, Fotografia și cultura digitală, Tendințe în fotografia contemporană, Dezvoltarea proiectului masteral, Fotografia între dreptul de autor și dreptul la imagine / Masterat.

Prof. univ. dr. Dinu Dumbrăvician

[contact-form][contact-field label=”Nume” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Sit web” type=”url” /][contact-field label=”Mesaj” type=”textarea” /][/contact-form]

Discipline predate: Design tipografic, Dezvoltarea proiectului masteral, Lucrare disertaţie / Masterat.

Prof. univ. dr. Ruxandra Popp

Director Departament

Discipline predate: Istoria costumului, Tendinţe în moda contemporană, Performing de costum.

Prof. univ. dr. Lucian Butucariu

Director Departament

Discipline predate: Bazele desenului, Studiul culorii, Bazele modelajului, Bazele compoziției și analiza limbajului vizual, Tehnici de reprezentare bi și tridimensională, Compoziţie şi tehnici tradiţionale, Forme și structuri ambientale, Tehnologie de specialitate.

Prof. univ. dr. Paula Barbu

Discipline predate: Licență: Volumetrie şi transpunere în tridimensional (Anul I și II), Master: Concepte actuale și de perspectivă în modă. Dezvoltarea proiectului masteral.

Conf. univ. dr. Mirela Dăuceanu

Prodecan (asigurarea calității)

Discipline predate: Management cultural (Licență, an II), Management curatorial (Licență, an II), Management cultural-Analiza sectorială (Licență, an I), Tehnici artistice (Licență, an I)

Conf. univ. dr. Maria Dumbrăviceanu

Director program de studiu. Discipline predate: Metode avansate de tratament al operei de artă (pictură murală, pictură pe lemn, sculptură).

Conf. univ. dr. Cristian Niculescu

Discipline predate: Principii de structurare a cercetării în scenografie, Compoziţie, transpunere şi tehnologie pentru scenografia de film.

Conf. univ. dr. Dan Popovici

Discipline predate: Compoziţie şi tehnici tradiţionale – sticlă, Proiectarea formelor utilitare, Forme şi structuri ambientale, Ordonarea spaţiului compoziţional în limbajul specific materialului, Tehnologie de specialitate, Tehnici de reprezentare bi şi tridimensională – sticlă.

Conf. univ. dr. Ilie Rusu

Discipline predate: Tehnici de reprezentare bi şi tridimensională, Tehnici de reprezentare bi şi tridimensională – ceramică, Sinteză şi experiment compoziţional, Forme şi structuri ambientale, Compoziţie şi tehnici tradiţionale, Proiectarea formelor utilitare.

Conf. univ. dr. Stela Lie

Discipline predate: Tehnici de reprezentare plastică – bazele desenului, Tehnici de reprezentare plastică – bazele culorii, Tehnici de reprezentare plastică – bazele compoziției și analiza limbajului vizual.

Conf. univ. dr. Carmen Apetrei – Director Departament

Director Departament

Discipline predate: Tehnici de reprezentare plastică – bazele desenului, Tehnici de reprezentare plastică – bazele culorii, Tehnici de reprezentare bi și tridimensională, Grafica editorială și publicitară – elemente fundamentale de limbaj, Modalități de expresie în grafica aplicată și în ilustrație / Master.

Conf. univ. dr. Ioana Gabriela Beldiman

Discipline predate: Muzeologie (Licență, an I), Istoria artei românești (Licență, an II), Tipologii muzeale (Master, an I)

Conf. univ. dr. Viorica Slădescu

Discipline predate: Toate disciplinele practicii artistice de atelier, în succesiunea lor, în funcție de anul de studiu coordonat (Program Licență, an I, II, III și Program Master, an I, II), dar și: Estetic și functional în artele decorative (curs an II si an III, Program Licență), Compoziție ornamentală – creație și restaurare pentru arte și design textil (curs an I, Program Master).

Conferențiar univ. dr. Liliana Țuroiu

Discipline predate: Concept stilistic şi coordonarea colecţiei de modă, Ilustraţie de modă, Practică de specialitate, Concept şi exprimare, Life style.

Conf. univ. dr. Adrian Kunst

Discipline predate: Design Ambiental.

Conf. univ. dr. Marina Theodorescu

Discipline predate: Comunicaţii vizuale, Proiect personal şi prezentare de portofoliu, Aspecte ale comunicării vizuale / Masterat.

Conf. univ. dr. Adrian Petrică

Discipline predate: Interacţiunea între concept, tehnică şi material în transmiterea mesajului artistic, Experimente tehnologice neconvenţionale, Tehnici de reprezentare bi şi tridimensională, Proiectarea formelor utilitare, Forme si structuri ambientale, Sinteza şi experiment compoziţional, Tehnologie de specialitate, Compoziţie şi tehnici tradiţionale, Prelucrarea digitala a imaginii / Masterat.

Conf. univ. dr. Dorina Horătău

Director departament

Discipline predate: Toate disciplinele practicii artistice de atelier, in succesiunea lor, in funcție de anul de studiu coordonat (Program Licență, an I, II, III și Program Master, an I, II), dar și: Istoria artelor textile – tapiserie, țesături, imprimeuri (an I, Program Licență), Obiect textil și spațiu. Conexiuni și condiționări (curs an II, Program Master).

Conf. univ. dr. Speranța Farca

Discipline predate: Psihopedagogie, Comunicare educațională, Educație nonformală, Dominante conceptuale în pedagogia artei.

Conf. univ. dr. Pîrvu Adrian

Director Departament

Discipline predate: Studiul desenului, Studiul formei – modelaj, Compoziţie, Principii de structurare a cercetării în artele vizuale, Strategii de reprezentare plastică în sculptură / Masterat.

Conf. univ. dr. Alexandru Solomon

Discipline predate: Instalații video, Practică.

Conf. univ. dr. Dup Darie

Discipline predate: Studiul desenului, Studiul formei – modelaj, Compoziție, Principii de structurare a cercetării în artele vizuale, Strategii de reprezentare plastică în sculptură / Masterat.

Conf. univ. dr. Radu Comșa

Discipline predate: Creaţie de produs industrial.

Conf. univ. dr. Valeriu Mladin

Discipline predate: Tehnici de reprezentare – desen, culoare, Prelucrarea digitală a imaginii – Animație vectorială.

Prof. univ. dr. Cosmin Paulescu – Decan

Decan Facultatea de Arte Decorative și Design

Discipline predate: Compoziţie de specialitate, Proiect personal – metodologie şi cercetare, Arta în spaţiul public, Lucrarea de disetaţie / Master.

Conf. univ. dr. Daniela Frumușeanu

Discipline predate: Toate disciplinele practicii artistice de atelier, în succesiunea lor, în funcție de anul de studiu coordonat (Program Licență, an I, II, III și Program Master, an I, II), dar și Creație si inovație în arta textilă (curs opt. an II, sem.II, Program Licență).

Conf. univ. dr. Cezar Șuteu

Discipline predate: Structură, funcţie, formă, Creaţie de produs industrial, Proiect personal şi prezentare de portofoliu, Elaborarea lucrării de diplomă.

Conf. univ. dr. Roxana Trestioreanu

Director Departament

Discipline predate: Tendințe în fotografia contemporană, Tehnici de reprezentare – fotografie, Fotografie de la concept la proiect, Fotografia între dreptul de autor și dreptul la imagine, Tendințe în fotografia contemporană / Masterat.

Lector univ. dr. Mirela Duculescu

Discpline predate:  Istoria designului, Teoria designului, Habitat în context

Mirela Duculescu (n. 1972), istoric de artă, activitate de cercetare în istoria arhitecturii și a designului, masterat în istoria artelor, designului şi culturii vizuale la Universitatea Alberta/Canada (2008) cu tema designului democratic în perioada Războiului Rece, doctor în istoria designului românesc la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti (2014).  Lector titular în istoria şi teoria designului la Universitatea Naţională de Arte (2017) și lector asociat la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti (2003).

Alumnus al Colegiului Noua Europă (NEC) din București cu tema istoria designului românesc din perioada socialistă (2013), activitate de cercetare în istoria arhitecturii şi designului, editare de cărţi, autoare a numeroase articole şi eseuri în presa de specialitate, secretar executiv şi organizator al evenimentelor culturale ale Ordinului Arhitecţilor din România (2003-2006), redactor-şef al revistei DeSIGN Buletin (2001-2003), cronică de design la revista Igloo (2003-2006). Membru fondator Arhiterra (2006), jurizare de concursuri pentru design, interesată de meşteşuguri şi regenerare urbană. De-a lungul timpului s-a implicat ca iniţiator, autor de concept şi organizator Street Delivery Bucureşti (2005-2014) de impactul intervenţiilor privind arhitectura şi designul în spaţiul public urban.

Experiență editorială ca director executiv al Editurii Simetria (2010-2016) și coordonare de programe în cadrul Fundației Pro Patrimonio România.

Editor pentru Arhiterra al volumelor Acoperişuri Înverzite. Simplu şi Eficient. Proiectare, Detalii de Execuţie, Sfaturi Practice (Gernot Minke, Arhiterra 2010), Norme pentru Construcţii din Pământ (traducere Springer 2009, Arhiterra 2010), Caiet de notiţe pentru meşteri şi meşteşuguri (Simetria 2009, Arhiterra 2010) şi Arta feroneriei.Ghid practic de fierarie pentru copii şi adulţi (Sylvain Gabriel, Arhiterra 2012).

Vice-comisarul Pavilionului României la Bienala de Arhitectură de la Venezia 2008, producător general şi co-editor al catalogului pentru Pavilionul Romaniei la Bienala de Artă de la Venezia 2009 (Seducţia Intervalului – curator Alina Şerban).

Printre altele, autor al volumului monografic George Matei Cantacuzino (1890-1960) –  arhitectura ca temă a gândirii / Architecture as a Subject of Thought (Simetria 2010), concept editorial pentru volumul Fondul documentar de arhitectură din România. Raport preliminar de politică culturală (Simetria 2010), co-autor şi concept editorial pentru publicaţia Cui i-e frică de cartierul Matache? Principii de regenerare urbană pentru zona Matache – Gara de Nord din Bucureşti (Pro Patrimonio 2012/Premiul național pentru carte de arhitectură, Bienala Naţională de Arhitectură, Bucureşti 2012), consultanță de specialitate pentru filmul documentar Matache. Berzei-Buzești, regizor Dragoș Lumpan, 2016 (Premiul Administrației Fondului Cultural Național pentru inovație în promovarea patrimoniului de arhitectură 2016).

Lector univ. dr. Gabriela Voicu

Discipline predate: Practică pedagogică; Didactica specialității; Didactica domeniului; Pedagogia artelor plasice și decorative (opțional); Dominante conceptuale actuale în pedagogia artei; Educația nonformală – teorii, concepții, aplicații; Educația prin artă, teorii metode tehnici psihopedagogice.

Lector univ. dr. Naiana Vătavu

Discipline predate: Psihologia educației, Fundamente ale pedagogiei artei, Educație prin artă, Managementul clasei de elevi, Proiectarea și managementul programelor educaționale.

Lector univ. dr. Iulian Dalin Toma

Discipline predate: Didactica specialității, Didactica domeniului, Educația creativității plastice, Sociologia educației.

Lector univ. dr. Cristina Serendan

Discipline predate: Analiza tehnologică – paleotehnici, Pictura pe lemn, Metodologie conservare-restaurare: pictura pe lemn, Practică, Conservare preventivă a monumentelor istorice, Elaborarea lucrării de diploma.

Lector univ. dr. Romeo Gheorghiță

Discipline predate: Documentaţia de conservare-restaurare, Analiza tehnologică a operei de artă – paleotehnici, Pictură murală.

Lector univ. dr. Irina Carabas

Discipline predate: Istoria artei românești (Licență, an III), Introducere în studii vizuale (Licență, an III), Vizualitate și cunoaștere (Master, an I), Art History for Erasmus Students

Lector univ. dr. Vlad Bedros

Decan al facultății de Istoria și teoria artei

Discipline predate: Istoria artei românești (Licență, an I și II), Istoria artei (Licență, an I), Texte fundamentale ale istoriei artei (Licență, an I), Istoria artei românești în context est european (Licență, an II), Canon și inovație în arta bizantină și de tradiție bizantină (Master, an I)

Lector univ. dr. Violeta Anca Albani

Discipline predate: Principii de structurare a cercetării în scenografie, Prelucrare pe calculator în programe de specialitate, Studiul desenului, Tehnici de transpunere, Modelaj, Desen şi alte tehnici.

Lector univ. dr. Ion Achițenie

Director Departament

Discipline predate: Proiect personal – metodologie şi cercetare, Artă în spaţiul public, Compoziţie de specialitate, Compoziţia spaţiului ambiental, Tehnologia supoturilor portabile, Tehnici de reprezentare bi şi tri dimensională, Tehnici şi tehnologii de transpuneri murale.

Conf. univ. dr. Ovidiu Ionescu

Discipline predate: Proiectarea formelor utilitare, Tehnici de reprezentare bi şi tridimensională, Compzitie şi tehnici taditionale, Forme şi structuri ambientale Proiectul personal.

Lector univ. dr. Liviu Epuraș

Discipline predate: Tehnici de reprezentare bi şi tridimensională, Proiect personal – metodologie şi cercetare, Practică.

Lector univ. dr. Anna-Maria Orban

Discipline predate: Toate disciplinele practicii artistice de atelier, în succesiunea lor, în funcție de anul de studiu coordonat (Program Licență, an I, II, III și Program Master, an I, II), dar și Proiectare digitală pentru design textil (an II, Program Licență).

Lector univ. dr. Lisandru Neamțu

Discipline predate: Tehnici de reprezentare bi şi tri dimensională, Compoziţie de specialitate, Prelucrare digitală a imaginii, Modalităţi de reprezentare digitală, Proiect personal – metodologie şi cercetare, Dezvoltarea proiectului masteral / Master.

Lector univ. dr. Mihai Dumitru

Discipline predate: Tehnici şi tehnologii de transpuneri murale, Arta icoanei, Tehnici de reprezentare – spaţiul religios, Compoziţia spaţiului religios, Compoziţia de specialitate.

Lector univ. dr. Bogdan Mateiaș

Discipline predate: Compoziţia de specialitate, Prelucrarea digitală a imaginii, Modalităţi de reprezentare digitală, Metode de reprezentare digitală bi şi tridimensională, Proiect personal.

Lector. univ. dr. Oana Roșca

Discipline predate: Istoria costumului, Volumetrie şi transpunere în tridimensional, Studiul culorii.

Lector univ. dr. Claudia Mușat

Discipline predate: Toate disciplinele practicii artistice de atelier, în succesiunea lor, în funcție de anul de studiu coordonat (Program Licență, an I, II, III și Program Master, an I, II), dar și Materii prime și materiale. Tehnologie specifică tapiseriei (an I, Program Licență), Introducere în tehnici de țesut și imprimat (curs opt. an I, Program Licență), Tehnologie de specialitate – țesut (an II, Program Licență), Creație și inovatie în arta textilă (curs opt. an II, sem. I, Program Licență), Tehnologie de specialitate pentru tapiserie (an III, Program Licență).

Lector univ. dr. Matei Arnăutu

Discipline predate: Ilustraţie de modă, Proiectare digitală şi prelucrarea computerizată a imaginii.

Lector univ. dr. Alexandru Mărgineanu

Discipline predate: Comunicatie vizuală, Tehnici foto, Fotografie de modă.

Lector univ. dr. Alina Maria Griga

Discipline predate: Tendinţe în moda contemporană, Ilustraţie de modă, Eveniment de modă, Elaborarea lucrării de diplomă, Concept şi exprimare, Life style.

Lector univ. dr. Ioana Avram

Discipline predate: Teoria conceperii și implementării colecției de modă, Concept stilistic și coordonarea colecției de modă, Visual marchendizind, Structurarea colecției de modă, Life style, Concept și exprimare.

Lector univ. dr. Sergiu Chihaia

Discipline predate: Studiul culorii şi compoziţia de modă, Tehnici de transpunere, Tehnici de reprezentare bi şi tridimensională, Visual marchendizind, Eveniment de modă, Simboluri şi mesaje în vestimentaţie, Practică.

Lector univ. dr. Marius Barb

Discipline predate: Basic design, Bazele construcţiei imaginii, Practica.

Lector univ. dr. Costică Chitea

Discipline predate: Tehnologii de specialitate pentru design de ambient, Design ambiental, Modelare machetare.

Lector univ. dr. Adrian Branea

Discipline predate: Dezvoltarea proiectului masteral, Elemente de geometrie descriptivă şi desen tehnic, Proiectare tehnologică, Design pentru identitate vizuală / Masterat.

Lector univ. dr. Simona Stanciu

Discipline predate: Basic Design, Bazele construcției imaginii.

Lector univ. dr. Corina Gabriela Duma

Discipline predate: Computer 2D, Tehnologii de specialitate pentru design grafic.

Lector univ. dr. Iosif Oprescu

Discipline predate: Proiect personal şi prezentare de portofoliu, Comunicaţii vizuale.

Lector univ. dr. Andrea Nagy

Discipline predate: Prelucrarea imaginii pe calculator, Tehnici de reprezentare bi și tridimensională, Exprimare plastică prin culoare, Principii compoziționale și expresia în artele plastice, Gramatica limbajului vizual, Strategii de stimulare a creativității, Instruire asistată de calculator.

PCI Andrea Nagy

Lector drd. Radu Zaharescu

Discipline predate: Comunicaţii vizuale, Bazele construcţiei imaginii, Proiect personal şi prezentare de portofoliu.

Lector univ. dr. Cătălin Gabriel Stan

Discipline predate: Marketing, Management.

Lector univ. dr. Raluca Oancea

Discipline predate: Instalații video, Estetică, Arta noilor media.

Lector univ. dr. Raluca Ionescu (Paraschiv)

Discipline predate: Noțiuni de management cultural, Comunicare şi relaţii publice, Psihologia și semiotica – Semiotica vizualului, Psihosociologia comunicării.

Lector univ. dr. Romana Mateiaș

Discipline predate: Elaborarea proiectelor de cercetare.

Lector univ. dr. Ciprian Paleologu

Discipline predate: Perspectivă, Compoziţie geometrică plastică, Anamorfoze.

Lector univ. dr. Elena Scutaru

Director program de studiu

Discipline predate: Formă, culoare, concept în artele plastice, Genuri şi tipuri de imagine plastică convenţională şi neconvenţională, Dezvoltarea proiectului masteral, Lucrarea de disertaţie / Masterat.

Lector univ. dr. Ioana Andra Panduru

Discipline predate: Anatomie artistică

Lector univ. dr. Iulian Dalin Toma

Discipline predate: Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specialității, Practică pedagogică.

Lector univ. dr. Silvia-Maria Stoica

Discipline predate: Tehnici de reprezentare plastică – Bazele desenului, Tehnici de reprezentare plastică – Studiul culorii, Bazele compoziţiei şi analiza limbajului vizual, Crochiuri (opţional).

Lector univ. dr. Alexandru Patatics

Discipline predate: Sunet și imagine, Arta și tehnica video.

Lector univ. dr. Nicolae Ilfoveanu

Discipline predate: Arta şi tehnica fotografiei, Prelucrarea digitală a imaginii – Animație vectorială.

Lector univ. dr. Dumitru Cojocaru

Discipline predate: Modelaj- optional, Diversitatea tehnicilor plastice specifice limbajului sculptural- Master, Principii de structurare a cercetarii în artele vizuale-Master.

Lector univ. dr. Alexandra Croitoru

Discipline predate: Tehnici de reprezentare – Fotografie, Practică.

Lector univ. dr. Csapo Reka Dup

Discipline predate: Studiul formei – modelaj, Studiul desenului, Compoziție, Practică, Tehnici în ipsos, Tehnica şi tehnologia cioplitului, Tehnologia turnării bronzului.

Lector univ. dr. Ilfoveanu Adrian

Discipline predate: Studiul formei – modelaj, Studiul desenului, Compoziție, Practică, Tehnici în ipsos, Tehnica şi tehnologia cioplitului, Tehnologia turnării bronzului.

Lector univ. dr. Rusen Mihai

Discipline predate: Studiul formei – modelaj, Studiul desenului, Compoziție, Practică, Tehnici în ipsos, Tehnica şi tehnologia cioplitului, Tehnologia turnării bronzului.

Lector univ. dr. Dumitrescu Elena

Discipline predate: Studiul formei – modelaj, Studiul desenului, Compoziție, Practică, Noţiuni  de conservare şi restaurare ale sculpturii şi obiectelor realizate în metal -optional

Lector univ. dr. Anca Boeriu

Discipline predate: Concepte compoziționale în grafică, Concepte de grafică aplicată, Tehnici tradiționale ale gravurii, tehnici de reprezentare bi și tridimensională, Tehnica mesajului plastic în grafica aplicată și în ilustrație / Master.

Lector univ. dr. Ovidiu Croitoru

Discipline predate: Prelucrarea imaginii pe calculator, Grafica pe computer, Tehnici de reprezentare bi și tridimensionale, Practică.

Lector univ. dr. Anca Laura Coler

Discipline predate: Foto-video – tehnici de reprezentare, Foto-video în domeniul aplicativ.

Lector univ. dr. Ion Anghel

Discipline predate: Compoziţia picturii, Studiul culorii pentru pictură, Practică – elaborarea lucrării de licență, Studiul desenului pentru pictură, Tehnici de reprezentare plastică – Bazele desenului, Tehnici de reprezentare plastică – Bazele culorii.

Lector univ. dr. George Moscal

Discipline predate: Tehnici de reprezentare plastică – Bazele desenului, Tehnici de reprezentare plastică – Bazele culorii, Tehnici de reprezentare plastică – Bazele compoziţiei şi analiza limbajului vizual.

Lector univ. dr. Traian Boldea

Discipline predate: Prelucrarea imaginii pe calculator, Tehnici de reprezentare bi şi tridimensională, Studiul culorii pentru pictură, Tehnici de reprezentare plastică – Bazele compoziţiei şi analiza limbajului vizual.

Lector univ. dr. Alexandru Radvan

Discipline predate: Tehnici de reprezentare plastică – Bazele desenului, Tehnici de reprezentare plastică – Bazele culorii, Tehnici de reprezentare plastică – Bazele compoziţiei şi analiza limbajului vizual, Practică, Studiul desenului pentru pictură, Tehnici de reprezentare bi şi tridimensională.

Lector univ. dr. Mihai Sârbulescu

Discipline predate: Tehnici de reprezentare bi şi tridimensională, Studiul culorii pentru pictură.

Asist. univ. dr. Marcel Scutaru

Discipline predate: Studiul desenului, Studiul formei tridimensionale, Studiul culorii, Analiza tehnologică – paleotehnici, Crochiuri, Practică de specialitate.

Asist. univ. dr. Ioana Măgureanu

Discipline predate: Istoria artei universale (Licență, an II), Evolutia şi metodele istoriei și teoriei artei (Licență, an II), Introducere în studii vizuale (Licență, an III)

Asist. univ. dr. Ada Hajdu

Director de departament

Discipline predate: Redactarea textelor de specialitate (Licență, an I), Texte fundamentale ale istoriei artei (Licență, an I), Istoria artei românești în context est-european (Licență, an II), Metodologia redactării lucrării de licență (Licență, an III), Istoria artei universale (Licență, an III)

Asist. univ. dr. Doina Marița Sibiceanu

Discipline predate: Desen, Studiul culorii, Crochiuri, Practică.

Asist. univ. drd. Mihnea Adrian Lis

Discipline predate: Desen, Studiul culorii, Compoziţie, transpunere şi tehnologie pentru scenografia de teatru, Atelier de creaţie scenografie (bazele compoziţiei scenografice), Istoria stilurilor în arhitectură şi mobilier.

Asist. univ. dr. Roxana Ionescu

Director Departament

Discipline predate: Principii de structurare a cercetării în scenografie, Dezvoltarea proiectului masteral / Masterat.

Asist. univ. dr. David Olteanu

Discipline predate: Tehnici de reprezentare bi şi tridimensională, Forme şi structuri ambientale, Practică, Proiectarea formelor utilitare, Sinteză şi experiment compoziţional.

Asist. univ. dr. Cristina Bolborea

Discipline predate: Tehnologie de specialitate, Cercetarea expresivităţii plastice prin soluţii tehnice şi tehnologice, Ordonarea spaţiului compoziţional în limbajul specific materialului.

Asist. univ. dr. Otilia Boeru

Discipline predate: Toate disciplinele practicii artistice de atelier, în succesiunea lor, în funcție de anul de studiu coordonat (Program Licență, an I, II, III și Program Master, an I, II), dar și Design textil – de la element grafic la suprafaţă. Curs de proiectare digitală (an I, Program Licenţă), Plasticitatea fibrei. De la subiect la obiect în arta textilă contemporană (curs opt. an III, sem. I, Program Licenţă).

Asist. univ. dr. Georgian Barbier

Discipline predate: Tendinţe în arhitectura contemporană, Tehnici de reprezentare bi şi tridimensională, Practică, Artă în spaţiul public, Compoziţia de specialitate.

Asist. univ. dr. Răzvan Mihai Vasilescu

Discipline predate: Tehnici de transpunere, Tehnici de reprezentare bi şi tridimensională, Crochiuri, Eveniment de modă.

Asist. univ. dr. Daniel Constantinescu

Discipline predate: Introducere în prelucrarea imaginilor digitale statice și dinamice, Prelucrarea digitală a imaginii – Dezvoltarea aplicațiilor web online, Tehnici de reprezentare – Fotografie.

Asist. univ. dr. Cristian Răduță

Discipline predate: Studiul desenului, Studiul formei-modelaj, Compoziție, Crochiuri,

Asist. univ. dr. Cătălin Bădărău

Discipline predate: Studiul formei – modelaj, Tehnici în ipsos, Tehnica şi tehnologia cioplitului, Tehnologia turnării bronzului, Practica.

Asist. univ. dr. Oana Bordeanu

Discipline predate: Tehnici de reprezentare plastică – Bazele desenului, Tehnici de reprezentare plastică – Bazele culorii, Tehnici de reprezentare plastica – Bazele compoziţiei și analiza limbajului vizual, Practică, Crochiuri (opţional), Grafică editorială şi publicitară – Elemente fundamentale de limbaj.

Asist univ. dr. Cristian Tardel

Discipline predate: Tehnicile gravurii, Tehnicile tradiționale ale gravurii.

Asist univ. dr. Andrei Ciubotaru

Discipline predate: Tehnici moderne în gravură, Tehnici de reprezentare plastică – bazele desenului, Tehnici tradiționale în gravură / Facultatea de arte decorative și design (FADD).

Asist univ. dr. Felicia Maria Ionescu

Discipline predate: Arta scrisului – grafica de carte, Practica-elaborarea lucrării de licență, Morfologia imaginii plastice în tehnicile gravurii / Master.

Asist. univ. dr. Andrei Tudoran

Discipline predate: Studiul culorii pentru pictură, Compoziţia picturii, Practică.

Meniu
Unarte

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, sunt de acord cu modul de utilizare a acestor informații.