Asociat

Prof. univ. dr. Cristian Robert Velescu

Discipline predate: Curs special artă românească (Licență, an III), Strategii creatoare în arta europeană şi românească (Master, an I), Istoria artei (Licență, an I și III), Avangarda și modernități: atelierul artistului ca operă globală (Doctorat)

Prof. univ. dr. Ruxandra Demetrescu

Discipline predate: Evoluţia şi metodele istoriei şi teoriei artei (Licență, an III), Statutul muzeului în contemporaneitate (Master, an II), Analiză și interpretare în artele vizuale: abordări metodologice (Doctorat)

Prof. univ. dr. Anca Oroveanu

Discipline predate: Probleme de metodologie în interpretarea imaginilor (Master, an II), Abordări contemporane la cercetarea istoriei și teoriei de artă (Doctorat)

Prof. univ. dr. Dragoș Gheorghiu

Discipline predate: Planificarea spaţiului, Cultură şi ambient.

Prof. univ. dr. Adrian Silvan Ionescu

Discipline predate: Istoria artei fotografice, Imagine şi naraţiune, Istoria cinematografiei.

Prof. univ. dr. Mihai Mănescu

Discipline predate: Modalități de expresie în grafica aplicată și în ilustrație / Master, Tehnica mesajului plastic în grafica aplicată și în ilustrație / Master, Conducere de doctorat / Doctora.

Prof. univ. dr. Moscu Copel

Discipline predate: Tehnici de reprezentare video.

Conf. univ. dr. Gheorghe Niculescu

Discipline predate: Mineralogie, Petrografie, Iconografia comparată a artei medievale, Noţiuni de teologie dogmatică, Ameliorarea factorilor de microclimat în conservarea bunurilor culturale.

Conf. univ. dr. Ioan Lupu

Discipline predate: Chimia pentru conservarea şi restaurarea operei de artă, Noţiuni generale de chimie, Chimia materialelor constitutive ale operei de artă, Chimia materialelor utilizate în restaurare, Noţiuni fundamentale de fizică, Metode fizice de investigaţie a operei de artă.

Conf. univ. dr. Nicolae Aurel Alexi

Discipline predate: Dezvoltarea proiectului masteral / Master, Tehnici de expresivizare în desen / Master, Lucrare de disertație / Master.

Conf. univ. dr. Silviu Dancea

Discipline predate: Proiectarea formelor utilitare, Tehnici de reprezentare bi şi tridimensională, Forme şi structuri ambientale, Compoziţie şi tehnici tradiţionale, Tehnologie de specialitate, Proiectul personal, Tehnica vitraliuluiu, Dezvoltarea proiectului masteral / Masterat.

Conf. univ. dr. Aurica Pomponiu

Discipline predate: Bazele desenului pentru modă, Crochiuri.

Conf. univ. Călin Dan

Discipline predate: Redarea și percepția mișcării în artele vizuale.

Conf. univ. dr. Viorica Slădescu

Discipline predate: Tehnici si tehnologii tradiționale aplicate creativ, Tehnologie de specialitate, Noțiuni de conservare și restaurare a textilelor, Artele decorative și analiza limbajului ornamental, Compoziţie proiect personalizat pentru imprimerie, Practică.

Conf. univ. dr. Alexandru Beldiman

Discipline predate: Istoria arhitecturii.

Conf. univ. dr. Otilia Borcia

Discipline predate: Limba italiană, Limba italiană op.

Conf. univ. dr. Gheorghe Preda

Discipline predate: Practică, Dezvoltarea proictului masteral / Masterat.

Conf. univ. dr. Micaiela Cosma

Discipline predate: Limba franceză, Limba franceză op.

Conf. univ. dr. Marius Nedelcu

Discipline predate: Tendințe în arta video contemporană.

Conf. univ. dr. Viorica Petrovici

Discipline predate: Strategii de reprezentare plastică în scenografie, Principii de structurare a cercetării în scenografie, Lucrarea de disertație, Dezvoltarea proiectului masteral / Masterat.

Conf. univ. dr. Victor Velculescu

Discipline predate: Instruire asistată de calculator (IAC).

Lector univ. dr. Oana Gheorghe

Discipline predate: Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei: Teoria și metodologia curriculumului); Pedagogie II (Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării); Managementul clasei de elevi.

Lector Ionel Gemanar

Discipline predate: Metodologia conservării – restaurării sculpturii, Studii de caz, Practică de specialitate.

Lector univ. dr. Gabriel Koshut

Discipline predate: Operatorie și ecleraj, Performance-arts.

Lector univ. drd. Ionel Lazăr

Discipline predate: Bazele desenului, Studiul culorii, Bazele modelajului, Bazele compoziţiei şi analiza limbajului vizual, Tehnici de reprezentare bi şi tridimensionale, Compoziţie şi tehnici tradiţionale, Forme şi structuri ambientale, Tehnologie de specialitate.

Lector univ. dr. Liliana Svințiu

Discipline predate: Tehnici de reprezentare bi şi tridimensională, Sinteză şi experiment compoziţional, Proiectarea formelor utilitare, Forme şi structuri ambientale.

Lector univ. dr. Irina Petroviciu

Discipline predate: Suporturi, coloranți, vopsiri. Tehnologie specifică imprimeriei (an I, Program Licență), Tehnologie de specialitate – imprimerie textilă (an II, Program Licență), Tehnologie de specialitate pentru imprimerie (an III, Program Licență).

Lector univ. dr. Claudia Constantinescu

Discipline predate: Proiectare arhitectură de interior (an II, Program Licență), Proiect ambient textil (an III, Program Licență).

Lector univ. dr. Georgina Andreescu

Discipline predate: Proiectarea ornamentului vestimentar (an II, an III, Program Licență), Proiect de design textil – design vestimentar (an III, Program Licență).

Lector univ. dr. Daniela Graur

Discipline predate: Compoziţia spaţiului ambiental, Tendinţe în arhitectura contemporană.

Lector univ. drd. Mircea Vasile Mureșan

Discipline predate: Crochiuri.

Lector univ. dr. Dan Georgescu

Discipline predate: Ergonomie.

Lector univ. dr. Andrei Răducanu

Discipline predate: Computer CAD și 3D.

Lector dr. Eugen Erhan

Discipline predate: Comunicaţii vizuale, Design pentru identitate vizuală, Practică de specialitate.

Lector univ. dr. Laurențiu Ruta

Discipline predate: Basic design.

Lector dr. Radu Manelici

Discipline predate: Proiect personal şi prezentare de portofoliu, Comunicaţii vizuale, Practică de specialitate.

Lector univ. dr. Cristina Woinarovschi

Discipline predate: Istoria arhitecturii.

Lector univ. dr. Anca Georgeta Peiu

Discipline predate: Educaţie fizică şi sport.

Lector univ. dr. Iuliana Sima

Discipline predate: Management, Marketing.

Lector univ. dr. Ionuț Corlaci

Discipline predate:

Lector univ. dr. Aurora Kiraly

Discipline predate: Artele vizuale în context mediatic.

Lector univ. drd. Irina Cios

Discipline predate: Fotografie de la concept la proiect, Fotografia între dreptul de autor și dreptul la imagine.

Asist. univ. dr. Mihnea Mihail

Cursuri predate: Istoria artei românești (Licență, an I), Texte fundamentale ale istoriei artei (Licență, an I), Redactarea textelor de specialitate (Licență, an I)

Asist. univ. drd. Cristina Cojocaru

Discipline predate: Iconografia comparată a artei medievale.

Asist. univ. drd. Ioana Olteanu

Discipline predate: Metodologia conservarii-restaurarii, Analiza tehnologică – paleotehnici, Documentaţia de conservare-restaurare, Practică

Asist. univ. dr. Viorica Costea

Discipline predate: Compoziţie, transpunere şi tehnologie pentru scenografia de film, Istoria costumului, Tehnici de transpunere, Atelier de creaţie scenografică (bazele compoziţiei scenografice).

Asist. univ. drd. Ioana Stelea

Discipline predate: Tehnici de reprezentare bi şi tridimensională, Forme şi structuri ambientale, Sinteză şi experiment compoziţional, Tehnica vitraliului, Compoziţie şi tehnici tradiţionale, Proiectarea formelor utilitare, Tehnologie de specialitate.

Asist. univ. dr. Alexandra Rusu

Discipline predate: Toate disciplinele practicii artistice de atelier, în succesiunea lor, în funcție de anul de studiu coordonat (Program Licență, an I, II, III și Program Master, an I, II), dar și Estetic și funcțional în artele decorative (curs an II și an III, Program Licență).

Asist. univ. dr. Iulia Toma

Discipline predate: Toate disciplinele practicii artistice de atelier, în succesiunea lor, în funcție de anul de studiu coordonat (Program Licență, an I, II, III și Program Master, an I, II), dar și Plasticitatea fibrei. De la subiect la obiect în arta textilaă(curs opt. an III, sem. II, Program Licență).

Asist. univ. drd. Bogdan Ciobanu

Discipline predate: Bazele compoziției și analiza limbajului vizual pentru artă murală, Compoziție de specialitate, Tehnici și tehnologii de transpuneri murale, Practică.

Asist. univ. drd. Adelina Butnaru

Discipline predate: Comunicații vizuale.

Asist. univ. drd. Ioan Olteanu

Discipline predate: Computer CAD și 3D.

Asist. univ. drd. Răzvan Clondir

Discipline predate: Organizarea spaţiului, Design inovator şi dezvoltare tehnologică, Design ambiental, Practică de specialitate.

Specialist Carla Stefania Duschka

Discipline predate: Tehnici de reprezentare plastică – bazele desenului, Tehnici de reprezentare plastică – bazele compozitței și analiza limbajului vizual, Concepte compoziționale în grafică, Tehnici de reprezentare bi și tridimensionale, Practică.

Asist. Univ. Dr. Adrian Constantin Medeleanu

Discipline predate: Tehnici tradiționale în gravură, Tehnici de reprezentare plastică – bazele culorii, Concepte de grafică aplicată, Tehnici moderne în gravură, Arta scrisului (opțional).

Asist. Asoc. Dr. Dana Vasiliu

Discipline predate: Concepte de grafică aplicată, Tehnici de reprezentare plastică – Bazele compoziţiei și analiza limbajului vizual, Tehnicile gravurii, Grafică editorială şi publicitară, Elemente fundamentale de limbaj, Arta scrisului (opțional), Concepte compoziţionale în grafică.

Meniu
Unarte

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, sunt de acord cu modul de utilizare a acestor informații.