Publicații

Editura UNARTE

Editor: Paulescu Cosmin, Tehnoredactare: Iosif Oprescu

FADD ACUM

2013
ISBN 978-606-8296-87-6

 

Catalogul prezintă un scurt istoric a Facultăţii de Arte Decorative şi Design. Sunt prezentate, pe scurt, departamentele ce compun F.A.D.D. Este prezentat corpul profesoral, titulari şi colaboratori. În final, sunt prezentate lucrări de dată recentă realizate de către studenţii tuturor specializărilor şi disciplinelor pe rute din cadrul F.A.D.D. Lucrarea se doreşte un preambul pentru manifestările ce vor fi realizate în anul 2014 de către Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de excelentă în învăţământul artistic românesc.

  • ro
Meniu
Unarte