Publicații

Editura UNARTE

Magda Radu (editor)

Andrei Cădere

2011
ISBN 978-606-8296-28-9

 

Cartea de faţă îşi propune să nuanţeze percepţia dominantă asupra vieţii şi activităţii lui Andrei Cădere (1934-1978), artist de origine română care a emigrat la Paris în 1967. Aşa cum poate se ştie deja, cariera occidentală a lui Andrei Cădere a reprezentat subiectul unor importante expoziții postume, însoţite de cataloage monografice, care s-au concentrat în special asupra segmentului de timp ce corespunde „lucrului” lui Cădere cu bara de lemn, obiectul creat de el în 1971/1972. Meditând asupra legăturii lui Andrei Cădere cu trecutul lui din România, această carte se distanţează într-o anumită măsură de viziunea „ortodoxă” care a marcat până acum receptarea internaţională a lui Cădere, viziune modelată în mare parte de dimensiunea programatică pe care artistul însuşi a ataşat-o barei de lemn şi acţiunilor lui performativ-polemice cu acest obiect.

  • ro
Meniu
Unarte